Buletin de informare legislativă

Nr. 3/2007

.pdf

I. studii,  opinii,  informĂri

 

● Sorin Popescu, Cătălin CIORA, Victoria ȚĂNDĂREANU – Probleme curente privind folosirea limbajului juridic

3

● Andrei POPESCU – Unele considerente privind dreptul Parlamentului sau al Guvernului de a dispune suspendarea, modificarea sau încetarea unor clauze ale contractelor colective de muncă

12

● Svetlana BACIU – Preocupări actuale de drept constituțional reflectate de revistele juridice străine

16

II. personalități  ale  CONSILIULUI  LEGISLATIV de-a  lungul  timpului

 

● Medalion: O figură de marcă a dreptului românesc – IOAN IONESCU-DOLJ (1875–1947), Prim-președinte al Consiliului Legislativ, membru corespondent al Academiei Române (Evocare realizată de Elena ȘTEFĂNESCU, fiica ilustrului înaintaș

20

III. noi  apariții  editoriale

 

● Adi Cristi – Dialoguri provocate cu Valer Dorneanu, Iași, Edict Production, 2006, 200 p. (Tudor Prelipceanu)

25

● Ion Chelaru, Gheorghe Gheorghiu – Drept internațional privat, București, Editura C. H. Beck, 2007, 492 p. (Sorin Popescu, Victor Diaconu)

28

● Dumitru Țâncu – Drept comunitar general, București, Editura Lumina Lex, 2007, 240 p. (Ion M. Anghel)

30

● Mihail Albici – Zece scrieri despre drept, București, Editura Continent XXI, 2007, 102 p. (Victoria Țăndăreanu)

32

● „Justiția în actualitate”, revista Consiliului Superior al Magistraturii, anul 1, numărul 1, 2007 (Svetlana Baciu)

34

IV. referințe bibliografice

 

● Propuneri de lege ferenda extrase din articolele publicate în revistele de drept românești (semestrul I 2007). Bibliografie indexată și adnotată

37

*

 

● Articole din revistele de drept străine intrate în Biblioteca Consiliului Legislativ. Bibliografie adnotată

44

● Cărți recent achiziționate de Biblioteca Consiliului Legislativ. Bibliografie indexată

53