Buletin de informare legislativă

Nr. 3/2008

.pdf

● Raport  asupra  activitĂȚIi  desfĂȘurate  de  Consiliul Legislativ  În  anul  2007

3

I. personalități  ale  CONSILIULUI  LEGISLATIV de-a  lungul  timpului

 

● Medalion: Arthur Hilsenrad – jurist de excepție și reprezentant de seamă al celui de-al doilea Consiliu Legislativ. Prezentare realizată de Sorin Popescu și Tudor Prelipceanu

62

II. ACTUALITATE LEGISLATIVĂ EXTERNĂ

 

● Sorin Popescu, Victoria Țăndăreanu – O amplă și profundă reformă constituțională în Franța

64

III. agenda  consiliului  legislativ

72

IV. referințe bibliografice

 

● Articole din revistele de drept străine intrate în Biblioteca Consiliului Legislativ. Bibliografie adnotată

74