Buletin de informare legislativă

Nr. 3/2011

.pdf

● RAPORT ASUPRA ACTIVITĂȚII DESFĂȘURATE DE CONSILIUL LEGISLATIV ÎN ANUL 2010

3

I. personalități  ale  CONSILIULUI  LEGISLATIV de-a  lungul  timpului

 

● Medalion: Constantin Hamangiu – un important promotor al Consiliului Legislativ interbelic. Prezentare realizată de Sorin Popescu și Tudor Prelipceanu

64

II. referințe bibliografice

 

● Articole din revistele de drept străine intrate în Biblioteca Consiliului Legislativ. Bibliografie adnotată

69