Buletin de informare legislativă

Nr. 3/2012

.pdf

● RAPORT ASUPRA ACTIVITĂȚII DESFĂȘURATE DE CONSILIUL LEGISLATIV ÎN ANUL 2011

Anexa nr. 3 la Raport – text integral

3

I. personalități  ale  CONSILIULUI  LEGISLATIV de-a  lungul  timpului

 

● Medalion: VASILE (BASILE) V. STĂNESCU – un jurist subtil, apărător dârz al principiilor fundamentale ale dreptului. Prezentare realizată de Sorin Popescu și Tudor Prelipceanu

45

II. manifestări științifice

 

● Sesiunea din 22 iunie 2012 a Academiei Central Europene de Științe, Litere și Arte, Chișinău (Sorin Popescu)

49

III. referințe bibliografice

 

● Articole din revistele de drept străine intrate în Biblioteca Consiliului Legislativ. Bibliografie adnotată

50