Buletin de informare legislativă

Nr. 3/2013

.pdf

● RAPORT ASUPRA ACTIVITĂȚII DESFĂȘURATE DE CONSILIUL LEGISLATIV ÎN ANUL 2012

Anexele nr. 1A, 1B, 1C la Raport

Anexa nr. 2 la Raport        

Anexa nr. 3 la Raport

3

I. personalități  ale  CONSILIULUI  LEGISLATIV de-a  lungul  timpului

 

● Medalion ION N. FINȚESCU – eminent profesor de drept comercial. Prezentare realizată de Sorin Popescu și Tudor Prelipceanu

42

II. noi  apariții  editoriale

 

● De l’Etat national a l’Union europeenne. Les ecrits d’une juriste roumaine et europeenne,Genoveva Vrabie. – Rainer Arnold, Didier Maus, Universitätsverlag Regensburg, 2013 (Sorin Popescu, Cătălin Ciora)

45

III. MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE

 

● Masă rotundă cu tema „La jurisprudence des autorites juridictionnelles – source de droit?”, Iași, 25 mai 2012 (Sorin Popescu)

48

IV. referințe bibliografice

 

● Articole din revistele de drept străine intrate în Biblioteca Consiliului Legislativ Bibliografie adnotată

50