Buletin de informare legislativă

Nr. 3/2015

.pdf

● RAPORT ASUPRA ACTIVITĂȚII DESFĂȘURATE DE CONSILIUL LEGISLATIV ÎN ANUL 2014

Anexele nr. 1A, 1B, 1C la Raport

Anexa nr. 2 la Raport

Anexa nr. 3 la Raport

Anexa nr. 4 la Raport

3

I. personalități  ale  CONSILIULUI  LEGISLATIV de-a  lungul  timpului

 

● Medalion: Alexandru Costin – specialist de renume al Consiliului Legislativ în domeniul procedurii civile. Prezentare realizată de Sorin Popescu și Tudor Prelipceanu

43

II. noi  apariții  editoriale

 

● Cristian Ionescu – Constituția României. Titlul I. Principii generale. Art. 1-14. Comentarii și explicații, București, Editura C.H. Beck, 2015, 380 p. (Sorin Popescu, Cătălin Ciora)

45

● Ștefan Deaconu, Ioan Muraru, Elena-Simina Tănăsescu, Silviu-Gabriel Barbu – Codex constituțional. Constituțiile statelor membre ale Uniunii Europene, București, Editura „Monitorul Oficial", 2015, 1638 p. (Maria Luiza Manea, Alina Istudor)

47

● Tudorel Toader, Marieta Safta – Constituția României cu legislație conexă si jurisprudență, București, Editura Hamangiu, 2015, 426 p. (Izabella Nina Navroțchi)

49

III. ACTE NORMATIVE NOI

 

● Legea nr. 139/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Academiei de Științe Juridice din România (Bogdan Dobrescu)

50

IV. IN MEMORIAM

 

● Iulian Poenaru, specialist de marcă al Consiliului Legislativ în domeniul dreptului penal (Bogdan Dobrescu)

51

V. referințe bibliografice

 

● Articole din revistele de drept străine intrate în Biblioteca Consiliului Legislativ Bibliografie adnotată

52