Buletin de informare legislativă

Nr. 3/2016

.pdf

● RAPORT ASUPRA ACTIVITĂȚII DESFĂȘURATE DE CONSILIUL LEGISLATIV ÎN ANUL 2015

Anexele nr. 1A, 1B, 1C la Raport

Anexa nr. 2 la Raport        

Anexa nr. 3 la Raport

Anexa nr. 4 la Raport

3

I. studii,  opinii,  informĂri

 

● Izabella Nina NAVROȚCHI – Noile Coduri în jurisprudența Curții Constituționale. Decizii de admitere (VI)

39

II. personalități  ale  CONSILIULUI  LEGISLATIV de-a  lungul  timpului

 

● medalion: EUGENIU STĂTESCU – reputat avocat și om politic, autorul primului proiect pentru crearea Consiliului Legislativ. Prezentare realizată de Sorin Popescu și Tudor Prelipceanu

47

III. noi  apariții  editoriale

 

● Buletinul Notarilor Publici nr. 5/2015, 6/2015 și 1/2016, editat de Uniunea Națională a Notarilor Publici din România (Cristina PĂIȘ)

49

Iv. MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE

 

● Manifestările prilejuite de Ziua Justiției sub egida Uniunii Juriștilor din România  (Sorin POPESCU)

50

V. referințe bibliografice

 

● Articole din revistele de drept străine intrate în Biblioteca Consiliului Legislativ Bibliografie adnotată

51