Buletin de informare legislativă

Nr. 3/2019

.pdf

Raport asupra activitĂȚIi desfĂȘurate de Consiliul Legislativ În anul 2018

Anexa nr. 1A la Raport

Anexa nr. 1B la Raport

Anexa nr. 1C la Raport

Anexa nr. 2 la Raport
Anexa nr. 3 la Raport
Anexa nr. 4 la Raport
Anexa nr. 5 la Raport

Anexa nr. 6 la Raport

Anexa nr. 7 la Raport

Anexa nr. 7A la Raport

Anexa nr. 7B la Raport

 

3

I. personalități  ale  CONSILIULUI  LEGISLATIV de-a  lungul  timpului

 

● medalion: Constantin G. Dissescu – eminent profesor universitar și avocat ilustru, reputat director al revistei „Dreptul”, susținător temeinic al înființării Consiliului Legislativ interbelic. Prezentare realizată de Sorin Popescu și Tudor PRELIPCEANU

52

II. IN MEMORIAM

 

● Prof. univ. dr. Lucian Stângu – un remarcabil profesionist al dreptului funciar, președinte ad-interim al celui de-al doilea Consiliu Legislativ (Sorin POPESCU)

55

III. manifestări științifice

 

● Manifestările prilejuite de Ziua Justiției sub egida Uniunii Juriștilor din România – Conferința „Evoluția și perspectivele profesiilor juridice în contextul tendințelor legislative naționale, europene și internaționale” (Sorin POPESCU)

57

Iv. apariții  editoriale

 

● Sorin POPESCU, Tudor PRELIPCEANU – Personalități ale Consiliului Legislativ de-a lungul timpului, București, Editura Lumina Tipo, 2019 (Cristina PĂIȘ)

59

V. ReVISTA REVISTELOR

 

Prezentare selectivă a unor articole din revistele de drept românești (Lucica-Violeta NICULAE, Cristina PĂIȘ)

62

Vi. referințe bibliografice

 

● Articole din revistele de drept străine intrate recent în Biblioteca Consiliului Legislativ. Bibliografie adnotată

68