Buletin de informare legislativă

Nr. 4/1997

● Proiectul legii privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative

1

I. studii,  opinii,  informĂri

 

● Andrei Popescu – Obligația patronului de a informa lucrătorul asupra condițiilor aplicabile contractului sau raportului de muncă

23

● Iulian Poenaru – Problemele legislației contravenționale

27

● Mariana Budău – Raportul dintre dreptul concurenței și dreptul consumatorului (Aspecte comunitare)

37

● Statutul juridic al străinilor. Legislație comparată

41

● Inițiativa legislativă populară. Legislație comparată

68

V. referințe bibliografice

 

● Legislație străină existentă în Serviciul Documentare. Bibliografie indexată

77

● Cărți recent intrate în Biblioteca Consiliului Legislativ. Bibliografie indexată

82