Buletin de informare legislativă

Nr. 4/1998

I. studii,  opinii,  informĂri

 

● dr. Iulian Poenaru – Asimilări și ficțiuni în legea penală

1

● dr. Victor Ionescu, Izabella Navroțchi – Unele considerații asupra funcției publice

5

● Ion Jinga – Proceduri specifice de cooperare între Comisia Europeană, Consiliul U.E. și Parlamentul European

21

● Moby Eugeniu Henke – Jurisprudența  Curții  Europene de  Justiție  privind  interzicerea  discriminărilor prin taxe interne

37

II. DIN ACTIVITATEA CONSILIULUI LEGISLATIV INTERBELIC

 

● Medalion: Ion L. Georgescu

45

● I. L. Georgescu – Mărturii ale unui fost slujitor al dreptului comercial

46

III. RECENZII

 

● Codul comercial. București, Monitorul Oficial, 1998, 336p. (Cornelia Vasilescu)

55

● dr. Andrei Popescu – Reglementări ale relațiilor de muncă: Practică europeană. București, Tribuna Economică, 1998, 272p. (Victoria Țăndăreanu)

59

IV. referințe bibliografice

 

● Articole din revistele străine de drept intrate în Biblioteca Consiliului Legislativ. Bibliografie adnotată

60

● Legislație străină existentă în Serviciul Documentare. Bibliografie indexată

74

● Cărți recent intrate în Biblioteca Consiliului Legislativ. Bibliografie indexată

79