Buletin de informare legislativă

Nr. 4/1999

I. studii,  opinii,  informĂri

 

● dr. Mircea Preda – Considerații referitoare la definirea unor  noțiuni și concepte de bază care privesc  administrația  publică

1

● dr. Ion M. Anghel – "Aplicarea provizorie" a tratatelor internaționale în legislația română

18

● dr. Victor Ionescu, Izabella Navroțchi – Considerații asupra conceptului și evoluției drepturilor omului 

25

● Liviu-Marian Vîtc㠖 Unele propuneri de armonizare a legislației cambiei și biletului la ordin cu Convenția ONU din 1988 

53

II. DIN ACTIVITATEA CONSILIULUI LEGISLATIV INTERBELIC

 

● Medalion: In memoriam profesorului Traian Ionașcu (1897-1981) realizat de Sorin Popescu

58

● Traian Ionașcu – Consiliul Legislativ din România (1938)

65

III. DOCUMENTARE 

 

● Biserica și Statul

78

Iv. RECENZII

 

● Ion Jinga – "Uniunea Europeană: Realități și perspective", București, Editura Lumina Lex,1999

93

V. referințe bibliografice

 

● Articole din revistele străine de drept intrate în Biblioteca Consiliului Legislativ. Bibliografie adnotată

94

● Cărți recent achiziționate de Biblioteca Consiliului Legislativ. Bibliografie indexată

104