Buletin de informare legislativă

Nr. 4/2004

.pdf

I. studii,  opinii,  informĂri

 

● Sorin Popescu – Rolul juristului - redactor de legi în sistematizarea, unificarea și coordonarea legislației românești armonizate cu legislația comunitară

3

● Bogdan Dobrescu – Aspecte juridice privind circulația lucrătorilor în spațiul comunitar după aderarea României la Uniunea Europeană

7

● Vasile Val Popa, Liviu-Marian Vîtc㠖 Concediul parental în perspectiva dreptului comparat

13

● Victoria Țăndăreanu – Tendințe în reglementarea migrației internaționale, relevate recent în unele publicații străine

23

II. Din  trecutul  consiliului  legislativ

 

● Medalion: Emil V. Nicolcioiu, fost prim-vicepreședinte al Consiliului Legislativ (1972-1975). Prezentare realizată de Sorin Popescu și Tudor Prelipceanu

27

● Restitutio: Alexandru N. Gane : Făuritorii de legi

30

III. agenda  consiliului  legislativ

33

Iv. noi  apariții  editoriale

 

● Mircea Preda, Benonica Vasilescu – Drept administrativ – Partea specială, București, Editura Lumina Lex, 2004, 383p. (Elena Manta)

36

● Alexandru Țiclea, Andrei Popescu, Constantin Tufan, Marioara Țichindelean, Ovidiu Ținca – Dreptul muncii, București, Editura Rosetti, 2004, 823p. (Cătălin Ciora)

39

● Vasile Val Popa – Drept privat roman, București, Editura All Beck, 2004, 376p. (Vali Moldoveanu)

41

V. referințe bibliografice

 

● Articole din revistele străine de drept intrate în Biblioteca Consiliului Legislativ. Bibliografie adnotată

42

● Cărți recent achiziționate de Biblioteca Consiliului Legislativ. Bibliografie indexată

52