Buletin de informare legislativă

Nr. 4/2006

.pdf

I. studii,  opinii,  informĂri

 

● Andrei Popescu  – Câteva clarificări privind termenii din domeniul social utilizați în armonizarea legislației românești cu reglementările comunitare

3

● Liviu-Marian Vîtc㠖 Considerații privind principalele modificări și completări ale Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, aduse prin Legea nr.441/2006

10

● Cătălin CIORA – Acțiunile referitoare la patrimoniul debitorului aflate, potrivit Codului civil, la dispoziția creditorului chirografar

20

II. personalități  ale  CONSILIULUI  LEGISLATIV de-a  lungul  timpului

 

● Medalion: Octavian Ionescu – un remarcabil civilist și filosof al dreptului. Prezentare realizată de Sorin Popescu și Tudor Prelipceanu

27

III. agenda  consiliului  legislativ

35

Iv. noi  apariții  editoriale

 

● Liber amicorum Ioan Muraru: Despre constituție și constituționalism, București, Editura Hamangiu, 2006, 339 p. (Sorin Popescu, Mihaela Ciochină)

38

● Andrei Popescu – Drepul internațional al muncii, București, Editura C.H.Beck, 2006, 678 p. (Bogdan Dobrescu)

40

● Constanța Călinoiu, Victor Duculescu – Drept parlamentar, București, Editura Lumina Lex, 2006, 383 p. (Sorin Popescu, Tudor Prelipceanu)

42

● Ovidiu Predescu – Convenția europeană a drepturilor omului și dreptul penal român, București, Editura Lumina Lex, 2006, 310 p. (Sorin Popescu, Tudor Prelipceanu)

44

V. referințe bibliografice

 

● Articole din revistele de drept străine intrate în Biblioteca Consiliului Legislativ. Bibliografie adnotată

47

● Cărți recent achiziționate de Biblioteca Consiliului Legislativ. Bibliografie indexată

58