Buletin de informare legislativă

Nr. 4/2007

.pdf

I. studii,  opinii,  informĂri

 

● Mircea PREDA – Actuala organizare administrativ-teritorială a României este oare perimată?

3

● Andrei POPESCU – Unele comentarii în legătură cu transpunerea în legislația română a normelor comunitare relative la regimul juridic aplicabil tinerilor încadrați în muncă

15

● Ionuț Mazâlu – Prostituția între realitate și ipocrizie

22

II. personalități  ale  CONSILIULUI  LEGISLATIV de-a  lungul  timpului

 

● VERA POPESCU – o membră apreciată a Consiliului Legislativ interbelic. Prezentare realizată de Sorin Popescu și Tudor Prelipceanu

25

● ROMULUS-FLORIN IONESCU - jurist cu contribuții esențiale în domeniul științei dreptului administrativ. Prezentare realizată de Sorin Popescu și Tudor Prelipceanu

30

III. agenda  consiliului  legislativ

38

Iv. noi  apariții  editoriale

 

● Ovidiu Predescu, Mihail Udroiu – Convenția europeană a drepturilor omului și dreptul procesual penal român, București, Editura C.H.Beck, 2007, 764 p. (Sorin Popescu și Victoria Țăndăreanu)

40

V. referințe bibliografice

 

● Articole din revistele de drept străine intrate în Biblioteca Consiliului Legislativ. Bibliografie adnotată

42

● Cărți recent achiziționate de Biblioteca Consiliului Legislativ. Bibliografie indexată

48