Buletin de informare legislativă

Nr. 4/2008

.pdf

I. studii,  opinii,  informĂri

 

● Sorin POPESCU, Cătălin Ciora – Problematica actelor în executare

3

● Andrei POPESCU – Temeiul juridic al regulamentelor atipice, precum și al adaptării unor regulamente și directive

11

● Benonica VASILESCU – Politica de protecție a consumatorilor – componentă a politicii de protecție socială

18

II. personalități  ale  CONSILIULUI  LEGISLATIV de-a  lungul  timpului

 

● Medalion: Unificarea Codului civil și a celui de procedură civilă, un remarcabil rezultat al conlucrării fructuoase dintre membrii și consilierii temporari ai Consiliului Legislativ interbelic. Prezentare realizată de Sorin Popescu și Tudor Prelipceanu

26

III. ACTUALITATE LEGISLATIVĂ EXTERNĂ

 

● Svetlana Baciu – Priorități pe agenda legiuitorului francez

38

Iv. noi  apariții  editoriale

 

● Mircea Preda – Alegerea, organizarea și funcționarea Parlamentului, București, Editura Universul Juridic, 2008, 520 p. (Luiza Teau)

42

● Mircea Preda – Legea alegerilor locale: Legea nr. 67/2004 republicată, București, Editura Universul Juridic, 2008, 460 p. (Alina Androne)

44

● Ioan Alexandru – Tratat de administrație publică, București, Editura Universul Juridic, 2008, 969 p. (Cezar Corneliu Manda)

45

V. referințe bibliografice

 

● Propuneri de lege ferenda extrase din articolele publicate în revistele de drept românești (semestrul I 2008). Bibliografie indexată și adnotată

48

*

 

● Articole din revistele de drept străine intrate în Biblioteca Consiliului Legislativ. Bibliografie adnotată

59

● Cărți  recent  achiziționate  de  Biblioteca Consiliului Legislativ.   Bibliografie indexată

64