Buletin de informare legislativă

Nr. 4/2009

.pdf

I. studii,  opinii,  informĂri

 

● Violeta BELEGANTE, Decebal-Adrian GHINOIU – Succintă prezentare a sistemului și soluțiilor legislative preconizate de proiectul noului Cod de procedură civilă

3

● Emilian M. DOBRESCU – Dezvoltarea durabilă

19

● Maria-Luiza MANEA – Procedura codeciziei în dreptul comunitar

23

● Liviu-Marian VÎTCĂ – Privire critică asupra Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare

35

II. personalități  ale  CONSILIULUI  LEGISLATIV de-a  lungul  timpului

 

● Medalion: ION N. ANGELESCU – reputat specialist în legislație financiară și remarcabil președinte de secțiune a Consiliului Legislativ interbelic. Prezentare realizată de Sorin Popescu și Tudor Prelipceanu

39

III. noi  apariții  editoriale

 

● Constanța Călinoiu, Victor Duculescu – Drept parlamentar, ed. a 2-a, București, Editura Lumina-Lex, 2009, 511 p. (Izabella-Nina Navroțchi)

45

● Ștefan Deaconu – Metodologie juridică: Curs practic pentru studenți, ed. a 2-a, București, Editura Hamangiu, 2009, 141 p. (Alina Istudor)

47

● Ioan Alexandru – Despre drept și știința administrației: Profesorul Ioan Alexandru în dialog cu Mihail Albici, București, Editura Universul Juridic, 2009, 154 p. (Alina Androne)

49

● Revista „Drepturile omului” nr. 2/2009, București, Institutul Român pentru Drepturile Omului, 2009 (Cătălin Ciora)

51

IV. referințe bibliografice

 

● Propuneri de lege ferenda extrase din articolele publicate în revistele de drept românești (semestrul I 2009). Bibliografie indexată și adnotată

54

● Articole din revistele de drept străine intrate în Biblioteca Consiliului Legislativ Bibliografie adnotată

61

● Cărți recent achiziționate de Biblioteca Consiliului Legislativ. Bibliografie indexată

70