Buletin de informare legislativă

Nr. 4/2010

.pdf

I. studii,  opinii,  informĂri

 

● Radu – Florin Geamănu – Scurte considerații privind proiectul de lege pentru punerea în aplicare a Codului penal și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale

3

● Izabella – Nina NAVROȚCHI – Cu privire la data intrării în vigoare a ordonanțelor de urgență ale Guvernului

15

II. personalități  ale  CONSILIULUI  LEGISLATIV de-a  lungul  timpului

 

● Medalion: Consilierii temporari ai Consiliului Legislativ interbelic, făurari ai Codului comercial unificat (Partea a II-a). Prezentare realizată de Sorin Popescu și Tudor Prelipceanu

22

III. noi  apariții  editoriale

 

● Ioan Alexandru – Interdisciplinaritatea – Noua paradigmă în cercetarea și reformarea administrației publice, București, Editura Academiei Române, 2010, 220 p.(Maria Luiza Manea)

31

● Vasile Pătulea – Tratat de management juridic și jurisdicțional, București, Editura IRDO, 2010, 947 p. (Cătălin Ciora)

33

● Marin Voicu – Jurisdicții și proceduri judiciare în Uniunea Europeană, București, Editura Universul Juridic, 2010, 420 p. (Bogdan Dobrescu)

35

● Marin Voicu – Starea justiției în Statele Europei, București, Editura Universul Juridic, 2010, 290 p. (Bogdan Dobrescu)

37

IV. manifestări științifice

 

● Evoluția conceptelor doctrinei clasice a dreptului constituțional și necesitatea regândirii acestora, Iași, Institutul European, 2008, 220 p. (Bogdan Dobrescu) 

39

● Raporturile dintre puterile statului, Iași, Institutul European, 2009, 184 p.    (Bogdan Dobrescu)

41

● Preîntâmpinarea întârzierilor în justiția administrativ㠖 Raport general al celui de al XXII-lea Colocviu al Asociației Consiliilor de Stat și jurisdicțiilor administrative supreme din Uniunea Europeană, Luxembourg, Imprimerie Centrale, 2010, 146 p. (Bogdan Dobrescu)

43

V. referințe bibliografice

 

● Propuneri de lege ferenda extrase din articolele publicate în revistele de drept românești (semestrul I 2010). Bibliografie indexată și adnotată

45

● Articole din revistele de drept străine intrate în Biblioteca Consiliului Legislativ. Bibliografie adnotată

51

● Cărți recent achiziționate de Biblioteca Consiliului Legislativ. Bibliografie indexată

54