Buletin de informare legislativă

Nr. 4/2011

.pdf

I. studii,  opinii,  informĂri

 

● Anca Daniela CHESARU – Interpelările, modalitate de realizare a controlului parlamentar asupra Guvernului

3

● Maria Luiza MANEA – Unele ficțiuni juridice în Noul Cod Civil

9

● Lucica NICULAE – Ocrotirea minorului aflat în dificultate: scurt istoric al instituției. Originea Consiliului de familie din Codul Civil actual

13

II. personalități  ale  CONSILIULUI  LEGISLATIV de-a  lungul  timpului

 

● Medalion: Constantin Stătescu – Personalitate de frunte a dreptului și vieții juridice românești. Prezentare realizată de Sorin Popescu și Tudor Prelipceanu

21

III. noi  apariții  editoriale

 

● Ștefan Deaconu – Drept constituțional, București, Editura C.H. Beck, 2011, 328 p. (Maria Luiza Manea)

25

● Irina Moroianu Zlătescu – Protection against racism and discrimination, București, Editura IRDO, 2011, 112 p. (Cătălin Ciora)

27

● Sorin Popescu, Tudor Prelipceanu – A treia carte cu Personalități ale Consiliului Legislativ de-a lungul timpului, București: Editura Lumina Lex, 2011. - 272 p. (Cătălin Ciora)

29

Iv. manifestări științifice

 

● Manifestări științifice la Consiliul Legislativ (Bogdan Dobrescu)

31

V. referințe bibliografice

 

● Propuneri de lege ferenda extrase din articolele publicate în revistele de drept românești (semestrul I 2011). Bibliografie indexată și adnotată

32

● Articole din revistele de drept străine intrate în Biblioteca Consiliului Legislativ. Bibliografie adnotată

36

● Cărți recent achiziționate de Biblioteca Consiliului Legislativ. Bibliografie indexată

42