Buletin de informare legislativă

Nr. 4/2013

.pdf

I. studii,  opinii,  informĂri

 

● Benonica Vasilescu – Organizarea administrativ – teritorială și evoluția legislației în domeniul administrației publice locale

3

● Mădălina Elena Mihăilescu – Considerații teoretice și practice privind personalitatea juridică a sectoarelor municipiului București din perspectiva legislației civile și administrative

13

II. personalități  ale  CONSILIULUI  LEGISLATIV de-a  lungul  timpului

 

● Medalion: Vespasian V. Pella – jurist de prestigiu și diplomat de mare finețe. Prezentare realizată de Sorin Popescu și Tudor Prelipceanu

20

III. noi  apariții  editoriale

 

● Excepția de neconstituționalitate în România și Franța – coordonator Elena Simina Tănăsescu, Editura Universul Juridic, București, 2013, p. 264 (Luiza Manea)

26

● Raluca Dinu – Jurisdicția internațională. Realități și perspective, București, Editura Universul Juridic, 2013, 397 p. (Lucica Violeta Niculae)

28

● Buletinul notarilor publici (Mihaela Bora)

30

Iv. MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE

 

● Colocviul științific cu tema Grigore Geamănu (1903-1985) – personalitate fondatoare a științei dreptului internațional în România, Târgu-Jiu, 19 octombrie 2013 (Sorin Popescu)

31

● Conferința internațională a SRDE 2013 – „Probleme actuale ale spațiului politico-juridic al UE” (Raluca Dinu)

37

● Seminarul științific al Asociației Consiliilor de Stat și a Jurisdicțiilor Administrative Supreme din Uniunea Europeană, Haga, 29 noiembrie 2013 

39

V. referințe bibliografice

 

● Propuneri de lege ferenda extrase din articolele publicate în revistele de drept românești (semestrul I 2013). Bibliografie indexată și adnotată

43

● Articole din revistele de drept străine intrate în Biblioteca Consiliului Legislativ. Bibliografie adnotată

50

● Cărți recent achiziționate de Biblioteca Consiliului Legislativ. Bibliografie indexată

60