Buletin de informare legislativă

Nr. 4/2015

.pdf

20 DE ANI DE LA ÎNFIINȚAREA CELUI DE-AL TREILEA CONSILIU LEGISLATIV

 

● prof. univ. dr. Valer DORNEANU, judecător la Curtea Constituțională, membru al celui de-al doilea Consiliu Legislativ și primul Președinte al celui de-al treilea Consiliu Legislativ – Consiliul Legislativ – 20 de ani în slujba calității legii

5

● dr. Dragoș ILIESCU, Președintele Consiliului Legislativ – Non multa, sed multum

11

● prof. dr. Ioan VIDA, fost Președinte al Curții Constituționale, fost Șef de secție al celui de-al doilea Consiliu Legislativ – Reînființarea Consiliului Legislativ

13

● Sorin POPESCU, Președintele Secției de evidență oficială a legislației și documentare, Vicepreședintele Uniunii Juriștilor din România – Amintiri de la crearea celui de-al treilea Consiliu Legislativ

15

● conf. univ. dr. Benonica VASILESCU, Președintele ad-interim al Secției de drept  public – Timpul s-a scurs

18

● prof. dr. Andrei POPESCU, judecător la Tribunalul Uniunii Europene, fost Șef al Departamentului de armonizare a legislației – Consiliul Legislativ – muncă complexă și deplină colegialitate

20

● conf. dr. Cristian KEVORCHIAN, Șeful ad-interim al Departamentului de informatică legislativ㠖 Informatica în Consiliul Legislativ, de la CDS/ISIS la cloud computing

22

● consilier dr. Cătălin CIORA, Șeful Sectorului de metodologie, tehnică legislativă și sistematizare a legislației – Consiliul Legislativ la ceas aniversar

26

● drd. Luiza MANEA, Directorul Direcției de studii și documentare – În amintirea unui Om și a unui Coleg deosebit – domnul Costache Cazacu, membru al celui de-al doilea și al celui de-al treilea Consiliu Legislativ

29

● Bogdan DOBRESCU, Șeful Serviciului de relații externe, protocol, presă, petiții și relații cu publicul – Relațiile externe ale Consiliului Legislativ

31

● Tudor PRELIPCEANU, fost membru al celui de-al treilea Consiliu Legislativ – O veritabilă istorie a Consiliului Legislativ din perspectiva membrilor săi, în decursul timpului

33

● Victoria ȚĂNDĂREANU, fost Director al Direcției de studii și documentare – Începuturi de drum în informarea documentară din Consiliul Legislativ

36

● Laurențiu MINESCU, fost Șef de sector al celui de-al treilea Consiliu Legislativ – Spicuiri din trecut și prezent despre activitatea desfășurată la Consiliul Legislativ

40

● Victor IONESCU, fost membru al celui de-al doilea și al celui de-al treilea Consiliu Legislativ – Trei întâmplări semnificative

42

I. VERA POPESCU, SINGURA REPREZENTANTĂ ÎN VIAȚĂ A PRIMULUI CONSILIU LEGISLATIV ANTEBELIC – Câteva gânduri la ceas aniversar

 

● Vera POPESCU, fost membru al primului Consiliu Legislativ – La împlinirea a 20 de ani de existență a celui de-al treilea Consiliu Legislativ

46

● Vera Popescu, la centenar – Sorin POPESCU, Președintele Secției de evidență oficială a legislației și documentare, Tudor PRELIPCEANU fost membru al celui de-al treilea Consiliu Legislativ

47

II. noi  apariții  editoriale

 

● Modalitățile controlului parlamentar – Marian Enache, București, Editura Universul Juridic, 2014 (Sorin POPESCU, Izabella Nina NAVROȚCHI)

53

III. referințe bibliografice

 

● Propuneri de lege ferenda extrase din articolele publicate în revistele de drept românești. Bibliografie indexată și adnotată

55

● Articole din revistele de drept străine intrate în Biblioteca Consiliului Legislativ. Bibliografie adnotată

60