Buletin de informare legislativă

Nr. 4/2016

.pdf

I. studii,  opinii,  informĂri

 

● Dragoș ILIESCU – Evoluția constituțională a rolului și funcțiilor Consiliului Legislativ

3

● Alina Iuliana ȘTEFAN – Considerații privind instituția derogării în perioada legislativă 2015-2016

6

● Bogdan DOBRESCU – Simplificarea și îmbunătățirea calității legislației – raport al Consiliului de Stat din Franța pe anul 2016

17

II. personalități  ale  CONSILIULUI  LEGISLATIV de-a  lungul  timpului

 

● Medalion: Corneliu Botez: Contribuție de seamă la înființarea Consiliului Legislativ în România. Prezentare realizată de Sorin Popescu și Tudor Prelipceanu

22

● In memoriam – VERA POPESCU

24

III. noi  apariții  editoriale

 

● Marian Enache – Procesul legislativ, București, Editura Universul Juridic, 2015 (Sorin POPESCU)

25

● Tudorel Toader, Marieta Safta – Ghid de admisibilitate la Curtea Constituțională a României, București, Editura Hamangiu, 2016 (Cristina PĂIȘ)

27

● Augustin Zegrean, Mihaela-Senia Costinescu – Rolul magistraților-asistenți în jurisdicția curților constituționale, București, Editura Universul Juridic, 2016 (Izabella Nina NAVROȚCHI)

28

● Moise Bojincă, Stela Hamza – Locul și rolul științei în dezvoltarea societății. Dreptul în sistemul științelor sociale: instituții și fundamente juridice, București, Editura Pro Universitaria, 2016 (Sorin POPESCU)

29

IV. MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE

 

● Adunarea solemnă dedicată împlinirii a 150 de ani de la adoptarea Constituției din 1866 și a 25 de ani de la adoptarea Constituției din 1991 (Cristina PĂIȘ)

31

● Vizita delegației Ministerului Justiției din Norvegia (Cătălin CIORA)

33

V. referințe bibliografice

 

● Propuneri de lege ferenda extrase din articolele publicate în revistele de drept românești. Bibliografie indexată și adnotată

34

● Articole din revistele de drept străine intrate în Biblioteca Consiliului Legislativ. Bibliografie adnotată

39

● Cărți recent achiziționate de Biblioteca Consiliului Legislativ. Bibliografie indexată

52