Buletin de informare legislativă

Nr. 4/2017

.pdf

I. studii,  opinii,  informĂri

 

● Roxana-Mariana POPESCU – Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene cu privire la noțiunea de „administrație public㔠utilizată în art. 45 alin. (4) TFUE

3

● Raluca DINU – Reprezentarea politică a femeilor la nivel european și internațional din perspectiva egalității de șanse

8

● Cristian SIMA – Raportul dintre ordinea juridică a UE și ordinea juridică națională reflectat în deciziile Curții Constituționale (I)

14

● Tudor PRELIPCEANU – Ombudsmanul din Olanda – o instituție eficientă în apărarea democrației

20

II. personalități  ale  CONSILIULUI  LEGISLATIV de-a  lungul  timpului

 

● Medalion: Ștefan Cicio-Pop – om politic și jurist remarcabil, susținător al înființării unui Consiliu Legislativ permanent. Prezentare realizată de Sorin Popescu și Tudor Prelipceanu

28

III. ReVISTA REVISTELOR

 

Prezentare selectivă a unor articole din revistele de drept românești (Cristina PĂIȘ)

31

Iv. noi  apariții  editoriale

 

● In Honorem IOAN VIDA. Reforma statului în cadrul democrației constituționale – coordonatori Ionița COCHINȚU și Marian ENACHE, București, Editura Hamangiu, 2017 (Cătălin CIORA)

35

● Vasile STĂNESCU – Elogiul adevărului, București, Editura Universul Juridic, 2017 (Izabella NAVROȚCHI)

37

● Cristian IONESCU Corina Adriana DUMITRESCU – Constituția României. Comentarii și explicații, București, Editura C.H. Beck, 2017 (Sorin Popescu, Lucica-Violeta niculae),

39

V. manifestări științifice

 

● Revista „Memoria” la centenar (Sorin POPESCU)

42

● Conferința SRDE 2017 „România după 10 ani de la aderarea la UE – Realități, provocări și perspective”, în colaborare cu ATC Training – București, 26 octombrie 2017 (Raluca DINU)

43

● Vizita delegației Ministerului Justiției din Republica Moldova (Bogdan DOBRESCU)

45

V. referințe bibliografice

 

● Propuneri de lege ferenda extrase din articolele publicate în revistele de drept românești. Bibliografie indexată și adnotată

46

● Articole din revistele de drept străine intrate recent în Biblioteca Consiliului Legislativ. Bibliografie adnotată

51