Buletin de informare legislativă

Nr. 4/2018

.pdf

I. studii,  opinii,  informĂri

 

● Sorin POPESCU, Cătălin CIORA – Unificarea legislativă și progresul juridic după Marea Unire din anul 1918. Rolul Consiliului Legislativ

3

● Roxana-Mariana POPESCU – Abuzul de drept în lumina articolului 35 din Directiva 2004/38 privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora

8

● Monica NEAGU, Mariana COJOCARU – Decizii de admitere a recursului în interesul legii și pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, pronunțate de către Înalta Curte de Casație și Justiție în materie civilă și de contencios administrativ, în anul 2017

13

II. personalități  ale  CONSILIULUI  LEGISLATIV de-a  lungul  timpului

 

● Medalion: Take Ionescu – un jurist, politician și diplomat de excepție, promotor activ al înfăptuirii României Mari. Prezentare realizată de Sorin Popescu și Tudor Prelipceanu

32

III. ReVISTA REVISTELOR

 

Prezentare selectivă a unor articole din revistele de drept românești (Cristina PĂIȘ)

38

Iv. noi  apariții  editoriale

 

Vasile STĂNESCU – Omul între venire și plecare – însemnări, București, Editura Universul Juridic, 2018 (Sorin POPESCU)

41

Vi. manifestări științifice

 

● Conferința națională consacrată Centenarului Marii Uniri – „Un secol de stat național, unitar și indivizibil” (Lucica-Violeta NICULAE)

43

● Conferința internațională a SRDE 2018 – „Probleme actuale ale spațiului politico-juridic al UE”, ediția a IV-a (Raluca DINU)

44

Vii. referințe bibliografice

 

● Propuneri de lege ferenda extrase din articolele publicate în revistele de drept românești. Bibliografie indexată și adnotată

46

● Articole din revistele de drept străine intrate recent în Biblioteca Consiliului Legislativ. Bibliografie adnotată

49