Buletin de informare legislativă

Nr. 4/2019

.pdf

I. STUDII, OPINII, INFORMĂRI

 

● Marieta SAFTA – Reexaminarea legii de către Parlament. Caracterizare și dezvoltări jurisprudențiale

3

● Raluca DINU – Protecția consumatorilor din perspectiva sancționării dublului standard de calitate a produselor și serviciilor în Uniunea Europeană

13

● Lucica-Violeta NICULAE, Cristina PĂIȘ – Selecție din avizele Consiliului Legislativ – semestrul II 2019

19

II. personalități  ale  CONSILIULUI  LEGISLATIV de-a  lungul  timpului

 

● Medalion: Ioan Tanoviceanu – părintele doctrinei penale românești, preocupat de înființarea Consiliului Legislativ. Prezentare realizată de Sorin Popescu și Tudor Prelipceanu

35

III. ReVISTA REVISTELOR

 

Prezentare selectivă a unor articole din revistele de drept românești (Lucica-Violeta NICULAE, Cristina PĂIȘ)

39

Iv. apariții  editoriale

 

● Coordonatori I. MURARU; E. S. TĂNĂSESCU – Constituția României. Comentariu pe articole, ediția a 2-a, București, Editura C.H. Beck, 2019 (Cătălin CIORA)

44

● Marian ENACHE; Ștefan DEACONU – Drepturile și libertățile fundamentale în jurisprudența Curții Constituționale, volumele II și III, București, Editura C.H. Beck, 2019 (Sorin POPESCU, Lucica-Violeta NICULAE)

47

● Ovidiu PREDESCU – Drepturile omului și ordinea mondială. Cum să trăim într-o lume a schimbărilor excepționale, București, Editura Universul Juridic, 2019 (Sorin POPESCU, Lucica-Violeta NICULAE)

50

● Coordonator dr. h. c. Ion M. ANGHEL – De la înfăptuirea Marii Uniri la integrarea României în Uniunea Europeană, București, Editura Universul Juridic, 2019 (Cristina PĂIȘ)

52

V. manifestări științifice

 

● Conferința internațională a SRDE 2019 – „Probleme actuale ale spațiului politico-juridic al UE”, ediția a V-a (Raluca DINU)

54

● Vizita delegației Organizației Tinerilor Funcționari Publici din Țările de Jos – 24 octombrie 2019 (Bogdan DOBRESCU)

56

Vi. referințe bibliografice

 

● Propuneri de lege ferenda extrase din articolele publicate în revistele de drept românești. Bibliografie indexată și adnotată

57

● Articole din revistele de drept străine intrate recent în Biblioteca Consiliului Legislativ. Bibliografie adnotată

60