Consiliul Legislativ − DESCRIERE

 

 

Consiliul Legislativ și-a început activitatea la 1 aprilie 1996, ca organ consultativ de specialitate al Parlamentului, înființat în temeiul art. 79 al Constituției din 1991 și având ca principale atribuții avizarea proiectelor de acte normative și ținerea evidenței oficiale a legislației României. Celelalte atribuții ale Consiliului Legislativ sunt prevăzute în Legea nr. 73/1993 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Legislativ.

 

În fapt, a fost vorba de o reluare a activității acestei instituții cu vechi tradiții, întrucât un prim Consiliu Legislativ a început să funcționeze la 1 ianuarie 1926, în temeiul Constituției din 1923, care prevăzuse la art. 76 crearea unui organ special de tehnică legislativă.

 

Așa cum primul Consiliu Legislativ a avut, în perioada interbelică, o remarcabilă contribuție la unificarea legislației pe teritoriul reîntregit al României, actualului Consiliu Legislativ, celui de-al treilea, îi revine meritul de a fi coordonat reexaminarea întregii legislații anterioare Constituției din 1991 în vederea „asanării” actelor normative contrare prevederilor sau spiritului ei și care încălcau drepturile și libertățile fundamentale ale omului ori principiile de funcționare ale unui stat democratic.

 

Tot în această perioadă, specialiștii Consiliului Legislativ au elaborat ceea ce avea să devină Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, un adevărat ghid de legiferare, care stabilește norme și precizări clare, concise și exacte cu privire la toate fazele procesului de construire a unui act normativ.

 

Totodată, ca urmare a aderării României la Uniunea Europeană, Consiliul Legislativ s-a alăturat în anul 2007 familiei organelor cu rol de avizare legislativă din statele membre, devenind membru cu drepturi depline al Asociației Consiliilor de Stat și Jurisdicțiilor Administrative Supreme din Uniunea Europeană (ACA-Europe).