Consiliul Legislativ − LEGISLAȚIE

 

 

− Constituția României (art. 79)

− Legea nr. 73/1993 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Legislativ

− Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Legislativ

− Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative

− Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României

− Hotărârea Guvernului nr. 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării

− Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 591/2012 privind procedurile publicării, republicării și rectificării, precum și ale publicării în numere speciale, cu tiraj limitat, a actelor în Monitorul Oficial al României