Consiliul Legislativ − ORGANIZARE

 

 

Principalele compartimente din structura Consiliului Legislativ sunt:

− Secția de drept public

− Secția de drept privat

− Secția de evidență oficială a legislației și documentare

− Departamentul de armonizare a legislației cu reglementările Uniunii Europene

− Departamentul de informatică legislativă

− Secretariatul Consiliului Legislativ

 

Organigrama

Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Legislativ

Carieră