Consiliul Legislativ. Managementul activităţii de avizare a proiectelor de acte normative Menţiune juridică
• nu utilizaţi tasta Enter
• pentru liste prea lungi,
restrângeţi căutarea pe ani
Căutare avansată
Login Skip Navigation LinksHome » Proiecte » Adrese solicitanţi
Criterii de selecţie:        

an / perioadă 

solicitant 
   

2021 / Secretariatul general al Guvernului
Nr. adrese: 53adresa nr. Adresă nr. 1 / 04.01.2021 – Nr. dosare: 1dosar nr. 
 
 DETALIERE dosar selectat 
  Dosar    1 / 2021
  Solicitant  
  Secretariatul general al Guvernului
  Adresă nr. 1 / 4.01.2021
    Iniţiatori  
  
  Intrare CL 
  Nr. R25 / 4.01.2021
  Tip proiect  
  Proiect de hotărâre a Guvernului
  Titlu  
Proiect de Hotărâre pentru modificarea alineatului (3) al art. 4 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 336/2018 privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură şi industrie alimentară, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 325/2019
  Descriptori 
  Soluţionare  
Aviz nr. 1 / 4.01.2021  •  Favorabil
               Adresă nr. A1 / 4.01.2021

Notă de restituire cu obs. / prop.
Conexare
Alte soluţii (retragere de către iniţiator, clasare etc.)
  Vezi şi  
  Conexează pe  
 
  Referit de  
 
  Fişă