Consiliul Legislativ. Managementul activităţii de avizare a proiectelor de acte normative Menţiune juridică
• nu utilizaţi tasta Enter
• pentru liste prea lungi,
restrângeţi căutarea pe ani
Căutare avansată
Login Skip Navigation LinksHome » Soluţii: Avize » Selecţie simplă
Criterii de selecţie:        

an 

    Nr. avize: 32

   aviz nr.  
 DETALIERE aviz selectat / dosar asociat 
  Aviz 
  32 / 21 ian. 2020  •  Favorabil cu observaţii şi propuneri
  Adresă nr. A14 / 21 ian. 2020
  Dosar    25 / 2020
  Solicitant  
    Adresă nr. 12 / 20 ian. 2020
    Iniţiatori  
  
  Intrare CL 
  Nr. R110 / 21 ian. 2020
  Tip proiect  
  Proiect de lege
  Titlu  
Proiect de Lege privind acceptarea amendamentelor la Convenţia privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF) semnată la Berna, la 9 mai 1980 şi la anexele D (CUV), F (APTU) şi G (ATMF), astfel cum au fost adoptate la cea de-a 12-a sesiune a Adunării Generale a Organizaţiei Interguvernamentale privind transporturile internaţionale feroviare (OTIF), desfăşurată la Berna, în perioada 29-30 septembrie 2015
  Descriptori 
  Vezi şi  
  Conexează pe  
 
  Referit de  
 
  Fişă