Consiliul Legislativ. Managementul activităţii de avizare a proiectelor de acte normative Menţiune juridică
• nu utilizaţi tasta Enter
• pentru liste prea lungi,
restrângeţi căutarea pe ani
Căutare avansată
Login Skip Navigation LinksHome » Soluţii: Avize » Selecţie simplă
Criterii de selecţie:        

an 

    Nr. avize: 320

   aviz nr.  
 DETALIERE aviz selectat / dosar asociat 
  Aviz 
  320 / 6 apr. 2020  •  Favorabil cu observaţii şi propuneri
  Adresă nr. A123 / 6 apr. 2020
  Dosar    324 / 2020
  Solicitant  
    Adresă nr. Plx.124 / 1 apr. 2020
    Iniţiatori  
  
  Intrare CL 
  Nr. R636 / 2 apr. 2020
  Tip proiect  
  Propunere legislativă
  Titlu  
Propunere legislativă privind completarea art. 119 din Legea 1/2011 a educaţiei naţionale
  Descriptori 
Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
  Vezi şi  
  Conexează pe  
 
  Referit de  
 
  Fişă