Consiliul Legislativ. Managementul activităţii de avizare a proiectelor de acte normative Menţiune juridică
• nu utilizaţi tasta Enter
• pentru liste prea lungi,
restrângeţi căutarea pe ani
Căutare avansată
Login Skip Navigation LinksHome » Soluţii: Avize » Selecţie simplă
Criterii de selecţie:        

an 

    Nr. avize: 950

   aviz nr.  
 DETALIERE aviz selectat / dosar asociat 
  Aviz 
  950 / 15 nov. 2019  •  Favorabil cu observaţii şi propuneri
  Adresă nr. A369 / 15 nov. 2019
  Dosar    990 / 2019
  Solicitant  
    Adresă nr. 2/103 r / 13 nov. 2019
    Iniţiatori  
  
  Intrare CL 
  Nr. R1974 / 14 nov. 2019
  Tip proiect  
  Rectificare
  Titlu  
RECTIFICAREA Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 898 din 6 noiembrie 2019
  Descriptori 
  Vezi şi  
  Conexează pe  
 
  Referit de  
 
  Fişă