Consiliul Legislativ. Procesul de avizare a proiectelor de acte normative
 
 DETALIERE dosar selectat 
  Dosar    757 / 2019
  Solicitant  
    Adresă nr. 246 / 27 aug. 2019
    Iniţiatori  
  
  Intrare CL 
  Nr. R1447 / 27 aug. 2019
  Tip proiect  
  Proiect de lege
  Titlu  
Proiect de Lege privind sistemul de pensii ocupaţionale
  Descriptori 
  Soluţionare  
Aviz nr. 759 / 30 aug. 2019  •  Favorabil cu observaţii şi propuneri
        Adresă nr. A278 / 30 aug. 2019

Notă de restituire cu obs. / prop.
Conexare
Alte soluţii (clasare, retragere etc.)
  Vezi şi  
  Conexează pe  
 
  Referit de  
 
  Fişă  
  L nr. 1 / 2020 –  M. Of. nr. 10 / 8 ian. 2020