Consiliul Legislativ. Procesul de avizare a proiectelor de acte normative
 
 DETALIERE dosar selectat 
  Dosar    75 / 2020
  Solicitant  
  Secretariatul general al Guvernului
  Adresă nr. 33 / 3.02.2020
    Iniţiatori  
  
  Intrare CL 
  Nr. R222 / 3.02.2020
  Tip proiect  
  Proiect de ordonanţă de urgenţă a Guvernului
  Titlu  
Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
  Descriptori 
  Soluţionare  
Aviz nr. 76 / 4.02.2020  •  Favorabil cu observaţii şi propuneri
        Adresă nr. A30 / 4.02.2020

Notă de restituire cu obs. / prop.
Conexare
Alte soluţii (retragere de către iniţiator, clasare etc.)
  Vezi şi  
   49 / 2020   
  Conexează pe  
 
  Referit de  
 
  Fişă  
  OUG nr. 25 / 2020 –  M. Of. nr. 109 / 12.02.2020