Consiliul Legislativ. Procesul de avizare a proiectelor de acte normative
 
 DETALIERE dosar selectat 
  Dosar    255 / 2020
  Solicitant  
  Secretariatul general al Guvernului
  Adresă nr. 59 / 18.03.2020
    Iniţiatori  
  
  Intrare CL 
  Nr. R465 / 18.03.2020
  Tip proiect  
  Proiect de lege
  Titlu  
Proiect de Lege pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea şi de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă şi standardizată şi de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE şi 2011/61/UE, precum şi a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 şi (UE) nr. 648/2012
  Descriptori 
  Soluţionare  
Aviz nr. 247 / 25.03.2020  •  Favorabil cu observaţii şi propuneri
        Adresă nr. A104 / 25.03.2020

Notă de restituire cu obs. / prop.
Conexare
Alte soluţii (clasare, retragere etc.)
  Vezi şi  
  Conexează pe  
 
  Referit de  
 
  Fişă  
  L nr. 158 / 2020 –  M. Of. nr. 673 / 29.07.2020