Consiliul Legislativ. Managementul activităţii de avizare a proiectelor de acte normative Menţiune juridică
• nu utilizaţi tasta Enter
• pentru liste prea lungi,
restrângeţi căutarea pe ani
Căutare avansată
Login Skip Navigation LinksHome » Dura Lex – acte publicate în Monitorul Oficial al României, avizate de Consiliul Legislativ
    Acte publicate în Monitorul Oficial al României, avizate de Consiliul Legislativ    
Notă. Fişele de închidere a dosarelor de avizare sunt în curs de elaborare / încărcare în BD.
Criterii de selecţie:  
categoria actului publicat în M. Of.  
anul / anii emiterii actului / perioada publicării în M. Of.  
nr. actului publicat în M. Of.  
   

Aţi selectat: toate categoriile / emise în toţi anii / toate numerele / avizate de Consiliul Legislativ
Nr. dosare finalizate cu acte publicate în Monitorul Oficial al României: 17914
–  prezentare în ordinea publicării actelor în Monitorul Oficial –


 Nr. crt. Act / publicat în  Nr. dosar  Titlu proiect 
  1.     HG nr. 294 / 1996  
  M. Of. nr. 89 / 30.04.1996  
62 / 1996 Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Normelor de acordare, utilizare şi controlul utilizării primelor acordate de la bugetul de stat la grâul pentru panificaţie, laptele de vacă şi de bivoliţă, porcine şi păsări vii destinate industrializării, precum şi pentru viţeii obţinuţi de la vacile şi junincile însămânţate artificial sau prin montă cu reproducători atestaţi
  2.     HG nr. 398 / 1996  
  M. Of. nr. 117 / 6.06.1996  
99 / 1996 Proiect de Hotărâre privind aprobarea cifrei de şcolarizare pentru anul şcolar (universitar) 1996-1997
  3.     HG nr. 696 / 1996  
  M. Of. nr. 196 / 22.08.1996  
326 / 1996 Proiect de Hotărâre privind nivelul reducerilor de preţuri pentru seminţele folosite la însămânţare în toamna anului 1996
  4.     OG nr. 43 / 1996  
  M. Of. nr. 205 / 30.08.1996  
385 / 1996 Proiect de Ordonanţă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1996
  5.     HG nr. 17 / 1997  
  M. Of. nr. 17 / 5.02.1997  
30 / 1997 Proiect de Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale
  6.     OUG nr. 5 / 1997  
  M. Of. nr. 35 / 4.03.1997  
60 / 1997 Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor generale ale acţionarilor la societăţile comerciale privatizate în baza Legii nr. 55/1995
  7.     OUG nr. 9 / 1997  
  M. Of. nr. 64 / 15.04.1997  
264 / 1997 Proiect de Ordonanţă de urgenţă cu privire la unele măsuri de protecţie pentru persoanele ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare şi lichidare
  8.     HG nr. 152 / 1997  
  M. Of. nr. 81 / 5.05.1997  
276 / 1997 Proiect de Hotărâre privind modificarea anexei la H.G. nr. 349/20.07.1993 privind înfiinţarea Secretariatului Tripartit pentru Dialog Social
  9.     HG nr. 170 / 1997  
  M. Of. nr. 84 / 7.05.1997  
270 / 1997 Proiect de Hotărâre privind modificarea H.G. nr. 626/1995 privind aprobarea listei societăţilor comerciale care se privatizează potrivit Legii nr. 55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 190 bis din 21.08.1995, Partea I şi completată prin H.G. nr. 732/1995 publicată în Monitorul Oficial nr. 218/22.09.1995, Partea I şi republicată în Monitorul Oficial al României nr. 225 bis din 30.10.1995, Partea I
  10.     HG nr. 203 / 1997  
  M. Of. nr. 96 / 21.05.1997  
363 / 1997 Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr. 9/1997 cu privire la unele măsuri de protecţie pentru persoanele ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare, lichidare
12345678910...


 
 DETALIERE dosar selectat 
  Dosar    62 / 1996
  Solicitant  
  Secretariatul general al Guvernului
  Adresă nr. - / 25.04.1996
    Iniţiatori  
  
  Intrare CL 
  25.04.1996
  Tip proiect  
  Proiect de hotărâre a Guvernului
  Titlu  
Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Normelor de acordare, utilizare şi controlul utilizării primelor acordate de la bugetul de stat la grâul pentru panificaţie, laptele de vacă şi de bivoliţă, porcine şi păsări vii destinate industrializării, precum şi pentru viţeii obţinuţi de la vacile şi junincile însămânţate artificial sau prin montă cu reproducători atestaţi
  Descriptori 
  Soluţionare  
Aviz nr. 34 / 29.04.1996  •  Favorabil
        Adresă nr. 62 / 29.04.1996

Notă de restituire cu obs. / prop.
Conexare
Alte soluţii (retragere de către iniţiator, clasare etc.)
  Vezi şi  
  Conexează pe  
 
  Referit de  
 
  Fişă  
  HG nr. 294 / 1996 –  M. Of. nr. 89 / 30.04.1996