Consiliul Legislativ. Managementul activităţii de avizare a proiectelor de acte normative Menţiune juridică
• nu utilizaţi tasta Enter
• pentru liste prea lungi,
restrângeţi căutarea pe ani
Căutare avansată
Login Skip Navigation LinksHome


  Anul  
   


Dosare • 408


Avize • 392
   PROIECTE primite spre avizare la Consiliul Legislativ  –  Anul 2019 | Nr. dosare • 408   
    Nr. dosar  Titlu 
408 / 2019 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană şi statele membre, pe de o parte, şi Japonia pe de altă parte, semnat la 17 iulie 2018, la Tokyo
407 / 2019 Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea activităţii de asistenţă medicală comunitară
406 / 2019 Proiect de Hotărâre privind stabilirea bazelor de date relevante pentru compararea datelor din registru cu numele pasagerilor din transportul aerian
405 / 2019 Proiect de Ordonanţă de urgenţă privind acordarea unor facilităţi fiscale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
404 / 2019 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale
403 / 2019 REPUBLICAREA Legii nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului
402 / 2019 Proiect de Ordonanţă de urgenţă privind acordarea unor facilităţi fiscale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
401 / 2019 Proiect de Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri de eficientizare a activităţii de privatizare a Ministerului Economiei pentru dezvoltarea în condiţii de profitabilitate a activităţii operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar a statului la anumiţi operatori economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
400 / 2019 Proiect de Hotărâre privind completarea art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 107/2019 pentru aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate", pentru anul 2019
399 / 2019 Proiect de Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârea Guvernului nr. 108/2019 pentru aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producţiei de usturoi", precum şi pentru stabilirea unor măsuri de verificare şi control al acesteia
12345678910...

   AVIZE emise de Consiliul Legislativ  –  Anul 2019 | Nr. avize • 392   
    Nr. aviz  Nr. dosar  Titlu 
392 / 2019 405 / 2019 Proiect de Ordonanţă de urgenţă privind acordarea unor facilităţi fiscale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
391 / 2019 401 / 2019 Proiect de Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri de eficientizare a activităţii de privatizare a Ministerului Economiei pentru dezvoltarea în condiţii de profitabilitate a activităţii operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar a statului la anumiţi operatori economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
390 / 2019 402 / 2019 Proiect de Ordonanţă de urgenţă privind acordarea unor facilităţi fiscale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
389 / 2019 393 / 2019 RECTIFICAREA unei erori apărute la Ordinul ministrului culturii şi patrimoniului naţional nr. 2243 din 12 mai 2010 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria Monumente memoriale, grupa "A" a imobilului Cimitirului internaţional de onoare "Mircea cel Bătrân", din satul/comuna Mircea Vodă, str. Gării nr. 2, judeţul Constanţa
388 / 2019 399 / 2019 Proiect de Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârea Guvernului nr. 108/2019 pentru aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producţiei de usturoi", precum şi pentru stabilirea unor măsuri de verificare şi control al acesteia
387 / 2019 400 / 2019 Proiect de Hotărâre privind completarea art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 107/2019 pentru aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate", pentru anul 2019
386 / 2019 397 / 2019 Proiect de Hotărâre privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Plantelor Bucureşti şi pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
385 / 2019 338 / 2019 Propunere legislativă privind decontarea de către statul român a procedurilor de repatriere a cetăţenilor români decedaţi pe teritoriul României
384 / 2019 337 / 2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal al României
383 / 2019 336 / 2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
12345678910...