Consiliul Legislativ. Managementul activităţii de avizare a proiectelor de acte normative Menţiune juridică
• nu utilizaţi tasta Enter
• pentru liste prea lungi,
restrângeţi căutarea pe ani
Căutare avansată
Login Skip Navigation LinksHome


  Anul  
   


Dosare • 245


Avize • 224
   PROIECTE primite spre avizare la Consiliul Legislativ  –  Anul 2019 | Nr. dosare • 245   
    Nr. dosar  Titlu 
245 / 2019 Proiect de Hotărâre pentru aprobarea declasificării unor informaţii secrete de stat emise de Ministerul Finanţelor Publice, anterior anului 1990
244 / 2019 Proiect de Lege privind activitatea de emitere de monedă electronică
243 / 2019 Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 403/2017 privind aprobarea Programului de granturi pentru cercetare-dezvoltare şi inovare "GRANTUL PENTRU TINERI CERCETĂTORI REGELE CAROL I"
242 / 2019 Proiect de Hotărâre privind instituirea unei scheme de ajutor de minimis privind programul guvernamental gROwth - Investim în copii, investim în viitor
241 / 2019 REPUBLICAREA Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
240 / 2019 Proiect de Hotărâre privind aprobarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul sănătăţii şi al ştiinţelor medicale, semnat la Ankara la 15 octombrie 2018
239 / 2019 Propunere legislativă pentru completarea art. 11 din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic şi pentru modificarea anexei nr. 1 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia
238 / 2019 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18 din 1991 şi pentru modificarea şi completarea art. III din Legea nr. 169 din 1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
237 / 2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern
236 / 2019 Propunere legislativă privind suspendarea permisului auto
12345678910...

   AVIZE emise de Consiliul Legislativ  –  Anul 2019 | Nr. avize • 224   
    Nr. aviz  Nr. dosar  Titlu 
224 / 2019 175 / 2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României
223 / 2019 193 / 2019 REPUBLICAREA Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare
222 / 2019 152 / 2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor
221 / 2019 151 / 2019 Propunere legislativă privind modificarea alin. (1) al art. 30 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice
220 / 2019 150 / 2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat
219 / 2019 149 / 2019 Propunere legislativă pentru completarea art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români
218 / 2019 148 / 2019 Propunere legislativă pentru completarea art. 22 din Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare
217 / 2019 147 / 2019 Propunere legislativă privind eliminarea pensiilor de serviciu pentru deputaţi şi senatori, judecători şi procurori, personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor, poliţişti, funcţionari publici cu statut special, funcţionari publici parlamentari, membrilor coprpului diplomatic şi consular al României, membrilor Curţii Constituţionale şi a personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România
216 / 2019 146 / 2019 Propunere legislativă privind transmiterea unor bunuri imobile din domeniul public al statului român şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Jiu, în domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale comuna Bratovoeşti, judeţul Dolj şi în administrarea Consiliului local Bratovoeşti
215 / 2019 145 / 2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 5 al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici mijlocii
12345678910...