Consiliul Legislativ. Managementul activităţii de avizare a proiectelor de acte normative Menţiune juridică
• nu utilizaţi tasta Enter
• pentru liste prea lungi,
restrângeţi căutarea pe ani
Căutare avansată
Login Skip Navigation LinksHome


  Anul  
   


Dosare • 788


Avize • 715
   PROIECTE primite spre avizare la Consiliul Legislativ  –  Anul 2018 | Nr. dosare • 788   
    Nr. dosar  Titlu 
788 / 2018 Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Guvernului nr. 793/2016 pentru aprobarea Programului naţional de reabilitare a infrastructurii principale de irigaţii din România
787 / 2018 REPUBLICAREA Hotărârii Guvernului nr. 563/2014 privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în perioada 1945-1989
786 / 2018 Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei mediului şi regimul străinilor
785 / 2018 Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru aprobarea programului de investiţii în domeniul culturii, precum şi pentru modificarea unor acte normative
784 / 2018 Proiect de Ordonanţă de urgenţă privind protecţia know-how-ului şi a informaţiilor de afaceri nedivulgate (secrete comerciale) împotriva dobândirii, utilizării şi divulgării ilegale
783 / 2018 RECTIFICAREA Hotărârii Guvernului nr. 420/2018 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001
782 / 2018 Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă
781 / 2018 Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1472/2004 privind încadrarea Reprezentanţei Militare Permanente la O.S.C.E. din structura Misiunii Permanente a României pe lângă Organizaţiile Internaţionale cu sediul la Viena, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1099/2002 privind înfiinţarea unui post în serviciul extern al Ministerului Apărării Naţionale, în structura Misiunii Permanente a României la O.N.U., cu sediu la New York
780 / 2018 Proiect de Hotărâre pentru aprobarea metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupţie în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, împreună cu indicatori de estimare a probabilităţii de materializare a riscurilor de corupţie, cu indicatori de estimare a impactului în situaţia materializării riscurilor de corupţie şi formatul registrului riscurilor de corupţie, precum şi pentru aprobarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităţilor instituţiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate
779 / 2018 Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei mediului
12345678910...

   AVIZE emise de Consiliul Legislativ  –  Anul 2018 | Nr. avize • 715   
    Nr. aviz  Nr. dosar  Titlu 
716 / 2018 784 / 2018 Proiect de Ordonanţă de urgenţă privind protecţia know-how-ului şi a informaţiilor de afaceri nedivulgate (secrete comerciale) împotriva dobândirii, utilizării şi divulgării ilegale
715 / 2018 785 / 2018 Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru aprobarea programului de investiţii în domeniul culturii, precum şi pentru modificarea unor acte normative
714 / 2018 786 / 2018 Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei mediului şi regimul străinilor
713 / 2018 770 / 2018 Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor şi a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
711 / 2018 779 / 2018 Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei mediului
710 / 2018 765 / 2018 Proiect de Lege pentru stabilirea cadrului legal, instituţional şi procedual necesar aplicării Deciziei nr. 406/2008/CE privind partajarea efortului statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră, astfel încât să respecte angajamentele Comunităţii prin limitarea creşterii emisiilor de gaze cu efect de seră până în anul 2020
709 / 2018 774 / 2018 Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice
708 / 2018 775 / 2018 Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru stabilirea unor măsuri privind finalizarea lucrărilor de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe din cadrul Programului naţional privind creşterea performanţei energetice a Blocurilor de locuinţe aprobat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe
707 / 2018 776 / 2018 Proiect de Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri privind imobilul "Sala Palatului" şi pentru modificarea unor acte normative
706 / 2018 773 / 2018 Proiect de Ordonanţă de urgenţă privind prorogarea termenului de administrare a obligaţiilor fiscale datorate de contribuabilii mijlocii de către organele fiscale de la nivel judeţean şi al Municipiului Bucureşti de la data de 01 august 2018 la data de 01 noiembrie 2018
12345678910...