Managementul activităţii de avizare a proiectelor de acte normative Menţiune juridică
• nu utilizaţi tasta Enter
• pentru liste prea lungi,
restrângeţi căutarea pe ani
Căutare avansată
Skip Navigation LinksHome


  Anul  
   


Dosare • 445


Avize • 371
   PROIECTE primite spre avizare la Consiliul Legislativ  –  Anul 2017 | Nr. dosare • 445   
    Nr. dosar  Titlu 
445 / 2017 Proiectul Legii prevenţiei
444 / 2017 RECTIFICAREA Deciziei prim-ministrului nr. 420/2017 pentru numirea domnului Ştefan Popescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe
443 / 2017 RECTIFICAREA Cuantumului total al sumelor provenite din finaţările private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, Partidul Alianţa Liberarilor şi Democraţilor - ALDE
442 / 2017 Propunere legislativă pentru completarea art. 8 din Decretul - Lege nr. 118 din 30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate
441 / 2017 Propunere legislativă privind trecerea suprafeţei de 180, 44 ha fond forestier din proprietatea publică a statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în proprietatea publică a Municipiului Buzău
440 / 2017 Propunere legislativă pentru modificarea art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor
439 / 2017 Propunere legislativă pentru modificarea alin. (1) al art. 32 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale
438 / 2017 Propunere legislativă privind aprobarea obiectivului de investiţii Autostrada Iaşi - Târgu Mureş "AUTOSTRADA UNIRII"
437 / 2017 Propunere legislativă privind câinii salvamontişti
436 / 2017 Propunere legislativă privind completarea Legii nr. 134 din 2010 privind Codul de procedură Civilă
12345678910...

   AVIZE emise de Consiliul Legislativ  –  Anul 2017 | Nr. avize • 371   
    Nr. aviz  Nr. dosar  Titlu 
371 / 2017 352 / 2017 Propunere legislativă pentru modificarea art. 31 alin. (21) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale
370 / 2017 413 / 2017 Amendament la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2016 pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative - (L55/2017)
369 / 2017 414 / 2017 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică
368 / 2017 416 / 2017 Proiect de Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
367 / 2017 418 / 2017 Proiect de Lege privind abrogarea art. 35 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 169/1997
366 / 2017 415 / 2017 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului de Amendare, semnat la Bucureşti, la 1 decembrie 2016, a Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Chişinău, la 20 aprilie 2012
365 / 2017 417 / 2017 Proiect de Hotărâre privind reorganizarea Institutului de Cercetare - Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultură - Galaţi şi pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
364 / 2017 355 / 2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare
363 / 2017 322 / 2017 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 46/2008 - Codul Silvic
362 / 2017 409 / 2017 Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1997/2004 pentru stabilirea uniformei, echipamentul specific şi însemnelor distinctive pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare
12345678910...