Consiliul Legislativ. Managementul activităţii de avizare a proiectelor de acte normative Menţiune juridică
• nu utilizaţi tasta Enter
• pentru liste prea lungi,
restrângeţi căutarea pe ani
Căutare avansată
Login Skip Navigation LinksHome


  Anul  
   


Dosare • 193


Avize • 121
   PROIECTE primite spre avizare la Consiliul Legislativ  –  Anul 2020 | Nr. dosare • 193   
    Nr. dosar  Titlu 
193 / 2020 Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici, precum şi a Hotărârii Guvernului nr. 1093/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă
192 / 2020 Proiect de Hotărâre privind aprobarea modului de determinare şi de calcul al debitului ecologic
191 / 2020 REPUBLICAREA Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare
190 / 2020 RECTIFICAREA Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2020 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol şi bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
189 / 2020 Proiect de Hotărâre pentru completarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1053/2014
188 / 2020 Proiect de Hotărâre pentru aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada 2020 - 31 decembrie 2021 în transportul feroviar public de călători
187 / 2020 Propunere legislativă privind desfiinţarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului
186 / 2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive şi pentru completarea Legii poliţiei locale nr. 155/2010
185 / 2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996
184 / 2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
12345678910...

   AVIZE emise de Consiliul Legislativ  –  Anul 2020 | Nr. avize • 121   
    Nr. aviz  Nr. dosar  Titlu 
121 / 2020 189 / 2020 Proiect de Hotărâre pentru completarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1053/2014
120 / 2020 176 / 2020 Proiect de Hotărâre pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 615/2014
119 / 2020 157 / 2020 RECTIFICAREA ordinului ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor nr. 77 din 16.01.2020 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.133/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind inspecţia tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România - RNTR1
118 / 2020 78 / 2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei
117 / 2020 77 / 2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare
116 / 2020 173 / 2020 RECTIFICAREA Hotărârii Guvernului nr. 81/28.01.2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale
115 / 2020 175 / 2020 Proiect de Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzută în bugetul de stat pe anul 2020, precum şi pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 90/2019 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii
114 / 2020 172 / 2020 Proiect de Hotărâre privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului
113 / 2020 9 / 2020 Iniţiativă legislativă cetăţenească pentru revizuirea Constituţiei României în vederea implementării principiilor Democraţiei Directe
112 / 2020 79 / 2020 REPUBLICAREA Legii nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice
12345678910...