Consiliul Legislativ. Managementul activităţii de avizare a proiectelor de acte normative Menţiune juridică
• nu utilizaţi tasta Enter
• pentru liste prea lungi,
restrângeţi căutarea pe ani
Căutare avansată
Login Skip Navigation LinksHome


  Anul  
   


Dosare • 34


Avize • 32
   PROIECTE primite spre avizare la Consiliul Legislativ  –  Anul 2020 | Nr. dosare • 34   
    Nr. dosar  Titlu 
34 / 2020 Proiect de Hotărâre pentru aprobarea numărului de autoturisme necesar desfăşurării activităţilor specifice de către Societatea Naţională Nuclearelectrica S.A.
33 / 2020 Proiect de Hotărâre pentru aprobarea numărului de autoturisme necesar desfăşurării activităţilor specifice de către Societatea OIL TERMINAL S.A.
32 / 2020 Proiect de Hotărâre pentru completarea art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură
31 / 2020 Proiect de Hotărâre pentru stabilirea drepturilor de diurnă, cazare, hrană, facilitarea legăturii cu familia, recreere şi transport ale personalului militar şi civil participant la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român
30 / 2020 Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 755/2004 privind aprobarea unităţilor de măsură legale
29 / 2020 Proiect de Hotărâre pentru abrogarea unor poziţii din anexele nr. 4 şi 5 la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
28 / 2020 RECTIFICAREA Ordinului Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1443/2019 privind procedurile de agreare şi selecţie a practicienilor în insolvenţă de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
27 / 2020 Proiect de Hotărâre pentru stabilirea drepturilor de diurnă, cazare, hrană, facilitarea legăturii cu familia, recreere şi transport ale personalului militar civil participant la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român
26 / 2020 Proiect de Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor
25 / 2020 Proiect de Lege privind acceptarea amendamentelor la Convenţia privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF) semnată la Berna, la 9 mai 1980 şi la anexele D (CUV), F (APTU) şi G (ATMF), astfel cum au fost adoptate la cea de-a 12-a sesiune a Adunării Generale a Organizaţiei Interguvernamentale privind transporturile internaţionale feroviare (OTIF), desfăşurată la Berna, în perioada 29-30 septembrie 2015
1234

   AVIZE emise de Consiliul Legislativ  –  Anul 2020 | Nr. avize • 32   
    Nr. aviz  Nr. dosar  Titlu 
32 / 2020 25 / 2020 Proiect de Lege privind acceptarea amendamentelor la Convenţia privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF) semnată la Berna, la 9 mai 1980 şi la anexele D (CUV), F (APTU) şi G (ATMF), astfel cum au fost adoptate la cea de-a 12-a sesiune a Adunării Generale a Organizaţiei Interguvernamentale privind transporturile internaţionale feroviare (OTIF), desfăşurată la Berna, în perioada 29-30 septembrie 2015
31 / 2020 23 / 2020 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind protecţia investiţiilor între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Singapore, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 19 octombrie 2018
30 / 2020 22 / 2020 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind protecţia investiţiilor între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte, semnat la Hanoi, la 30 iunie 2019
29 / 2020 20 / 2020 Proiect de Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri
28 / 2020 19 / 2020 Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
27 / 2020 18 / 2020 Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru completarea art. 284 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
26 / 2020 16 / 2020 Proiect de Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
25 / 2020 13 / 2020 Proiect de Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor
24 / 2020 17 / 2020 Proiect de Hotărâre pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectoarele vegetal şi zootehnic pentru anul de cerere 2019
23 / 2020 15 / 2020 Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru prorogarea aplicării prevederilor art. 1, punctul 1 din Legea nr. 14/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru modificarea art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
1234