Managementul activităţii de avizare a proiectelor de acte normative Menţiune juridică
• nu utilizaţi tasta Enter
• pentru liste prea lungi,
restrângeţi căutarea pe ani
Căutare avansată
Login Skip Navigation LinksHome


  Anul  
   


Dosare • 1100


Avize • 984
   PROIECTE primite spre avizare la Consiliul Legislativ  –  Anul 2017 | Nr. dosare • 1100   
    Nr. dosar  Titlu 
1100 / 2017 Proiect de Lege privind Statutul Inspectorului de muncă
1099 / 2017 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
1098 / 2017 Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1408/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole, cu modificările şi completările ulterioare
1097 / 2017 Proiect de Lege privind desfiinţarea Universităţii "George Bariţiu" din Braşov
1096 / 2017 Proiect de Lege privind desfiinţarea Universităţii Financiar-Bancare din Bucureşti
1095 / 2017 Proiect de Lege privind desfiinţarea Universităţii "Mihai Eminescu" din Timişoara
1094 / 2017 Proiect de Lege privind precursorii de droguri
1093 / 2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor publice locale, pentru modificarea Legii adminstraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
1092 / 2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente
1091 / 2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României
12345678910...

   AVIZE emise de Consiliul Legislativ  –  Anul 2017 | Nr. avize • 984   
    Nr. aviz  Nr. dosar  Titlu 
985 / 2017 1072 / 2017 Propunere legislativă pentru reglementarea statutului juridic al Casei Regale a României
983 / 2017 1082 / 2017 Proiect de Hotărâre privind derogarea de la prevederile art. 31 alin (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe
982 / 2017 1078 / 2017 Proiect de Hotărâre privind aprobarea standardelor de autorizare de funcţionare provizorie, a standardelor de acreditare, a standardelor de referinţă şi a indicatorilor de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar
981 / 2017 1080 / 2017 Proiect de Hotărâre pentru modificarea unor acte normative cu privire la organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional al Dansului Bucureşti
980 / 2017 1081 / 2017 Proiect de Ordonanţă de urgenţă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017
979 / 2017 985 / 2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
978 / 2017 984 / 2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007
977 / 2017 983 / 2017 Propunere legislativă de modificare a Legii concurenţei nr. 21 din 30 aprilie 1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 29 februarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare
976 / 2017 982 / 2017 Propunere legislativă pentru modificarea art. 31 alin. (1) lit. b din Legea privind achiziţiile publice nr. 98/2016
975 / 2017 981 / 2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 21/1991 a cetăţeniei române, republicată
12345678910...