Consiliul Legislativ. Managementul activităţii de avizare a proiectelor de acte normative Menţiune juridică
• nu utilizaţi tasta Enter
• pentru liste prea lungi,
restrângeţi căutarea pe ani
Căutare avansată
Login Skip Navigation LinksHome


  Anul  
   


Dosare • 1071


Avize • 998
   PROIECTE primite spre avizare la Consiliul Legislativ  –  Anul 2018 | Nr. dosare • 1071   
    Nr. dosar  Titlu 
1071 / 2018 Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/751 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind comisioanele interbancare pentru tranzacţiile de plată cu cardul
1070 / 2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii concediului paternal nr. 210/1999
1069 / 2018 Propunere legislativă pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea I - Reţele de transport
1068 / 2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare -dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
1067 / 2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
1066 / 2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art. 16 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
1065 / 2018 Propunere legislativă privind reorganizarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, precum şi modificarea unor acte normative
1064 / 2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
1063 / 2018 Propunere legislativă privind dialogul social
1062 / 2018 Propunere legislativă - Legea concediului pentru divorţ
12345678910...

   AVIZE emise de Consiliul Legislativ  –  Anul 2018 | Nr. avize • 998   
    Nr. aviz  Nr. dosar  Titlu 
998 / 2018 966 / 2018 Propunere legislativă privind trecerea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral în domeniul public al comunei Pardina, judeţul Tulcea, şi în administrarea consiliului local al acesteia
997 / 2018 965 / 2018 Propunere legislativă pentru completarea alin. (1) al art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii
996 / 2018 964 / 2018 Propunere legislativă privind instituirea zilei de 21 aprilie - Ziua naţională a luptei împotriva traficului ilicit de mărfuri
995 / 2018 963 / 2018 Propunere legislativă pentru declararea zilei de 30 octombrie Ziua pacientului ars
994 / 2018 962 / 2018 Propunere legislativă pentru modificarea alin. (1), lit. a) şi b) al art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii
993 / 2018 961 / 2018 Propunere legislativă pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere, a căilor ferate forestiere şi a lucrărilor de corectare a torenţilor din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora
992 / 2018 960 / 2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi pentru modificarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
991 / 2018 959 / 2018 Propunere legislativă pentru completarea alineatului (1) al art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare locală
990 / 2018 958 / 2018 Propunere legislativă privind înfiinţarea abatoarelor mobile ca obiect activitatea de abatorizare a animalelor şi comercializarea cărnii
989 / 2018 1049 / 2018 RECTIFICAREA Hotărârii Guvernului nr. 693/2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 899/2003 privind stabilirea condiţiilor referitoare la aprobarea de model pentru aparatul de control în transporturile rutiere, la omologarea de tip a limitatoarelor de viteză, precum şi a condiţiilor de montare, reparare, reglare şi verificare a aparatelor de control în transporturile rutiere şi a limitatoarelor de viteză, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 779 din 11.09.2018
12345678910...