Consiliul Legislativ. Managementul activităţii de avizare a proiectelor de acte normative Menţiune juridică
• nu utilizaţi tasta Enter
• pentru liste prea lungi,
restrângeţi căutarea pe ani
Căutare avansată
Login Skip Navigation LinksHome


  Anul  
   


Dosare • 1275


Avize • 1166
   PROIECTE primite spre avizare la Consiliul Legislativ  –  Anul 2018 | Nr. dosare • 1275   
    Nr. dosar  Titlu 
1275 / 2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale
1274 / 2018 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant din aviaţia civilă din România
1273 / 2018 Propunere legislativă pentru pentru modificarea Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică şi pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău, în domeniul public al judeţului Bacău
1272 / 2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşii celor decedaţi
1271 / 2018 Propunere legislativă pentru completarea art. 135 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
1270 / 2018 Propunere legislativă privind acordarea unui pachet - trusou pentru nou-născuţil
1269 / 2018 RECTIFICAREA Hotărârii Guvernului nr. 875/2018 privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului şi administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al statului şi administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte şi în folosinţa gratuită a Bisericii Unitariene Maghiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 958 din 13 noiembrie 2018
1268 / 2018 Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost pentru servicii acordate în unităţile medico-sanitare şi a unor normative privind personalul din unităţile de asistenţă medico-socială şi personalul care desfăşoară activităţi de asistenţă medicală comunitară
1267 / 2018 Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii
1266 / 2018 Proiect de Hotărâre privind abrogarea alin. 4 al art. 84 din Anexa 2 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019
12345678910...

   AVIZE emise de Consiliul Legislativ  –  Anul 2018 | Nr. avize • 1166   
    Nr. aviz  Nr. dosar  Titlu 
1166 / 2018 1261 / 2018 Proiect de Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 797/2012 privind instituirea unei scheme de ajutor pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin utilizarea tehnologiilor noi şi crearea de locuri de muncă
1165 / 2018 1260 / 2018 Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul fondurilor nerambursabile
1164 / 2018 1263 / 2018 Proiect de Hotărâre privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război şi văduvelor de război, precum şi accidentaţilor de război în afara serviciului ordonat
1163 / 2018 1262 / 2018 Proiect de Ordonanţă de urgenţă privind prorogarea unor termene
1162 / 2018 1255 / 2018 RECTIFICAREA unei erori apărute la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/15.11.2018 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar
1161 / 2018 1258 / 2018 Proiect de Hotărâre pentru modificarea art. 19 din Hotărârea Guvernului nr. 1179/2014 privind înfiinţarea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor, precum şi pentru modificarea art. 11 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 9/2018 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea Programului de susţinere a crescătorilor de porci din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa în vederea producerii cărnii de porc"
1160 / 2018 1259 / 2018 Proiect de Hotărâre pentru modificarea art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 943/2017 pentru aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate"
1159 / 2018 1240 / 2018 Proiect de Lege privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant
1158 / 2018 1252 / 2018 Proiect de Lege pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată
1157 / 2018 1254 / 2018 Proiect de Hotărâre privind modificarea art. 2 alin(1) din Hotărârea Guvernului nr. 99/2018 privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Complexul Energetic Hunedoara - S.A. pentru anul 2018
12345678910...