Managementul activităţii de avizare a proiectelor de acte normative Menţiune juridică
• nu utilizaţi tasta Enter
• pentru liste prea lungi,
restrângeţi căutarea pe ani
Căutare avansată
Skip Navigation LinksHome


  Anul  
   


Dosare • 425


Avize • 371
   PROIECTE primite spre avizare la Consiliul Legislativ  –  Anul 2017 | Nr. dosare • 425   
    Nr. dosar  Titlu 
425 / 2017 Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, şi pentru modificarea şi completarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002
424 / 2017 RECTIFICAREA Decretului nr. 409/25.04.2017 privind eliberarea din funcţie a unui judecător
423 / 2017 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturi conexe
422 / 2017 Proiect de Hotărâre privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Iernut şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
421 / 2017 Proiect de Hotărâre privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet, prin desfiinţarea Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
420 / 2017 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate schimbate, semnat la Bucureşti, la 8 februarie 2017
419 / 2017 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal, a Legii nr. 135/2010 privind Codul de Procedură Penală, pentru completarea articolului 31 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, precum şi pentru completarea articolului 79 din Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
418 / 2017 Proiect de Lege privind abrogarea art. 35 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 169/1997
417 / 2017 Proiect de Hotărâre privind reorganizarea Institutului de Cercetare - Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultură - Galaţi şi pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
416 / 2017 Proiect de Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
12345678910...

   AVIZE emise de Consiliul Legislativ  –  Anul 2017 | Nr. avize • 371   
    Nr. aviz  Nr. dosar  Titlu 
371 / 2017 352 / 2017 Propunere legislativă pentru modificarea art. 31 alin. (21) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale
370 / 2017 413 / 2017 Amendament la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2016 pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative - (L55/2017)
369 / 2017 414 / 2017 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică
368 / 2017 416 / 2017 Proiect de Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
367 / 2017 418 / 2017 Proiect de Lege privind abrogarea art. 35 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 169/1997
366 / 2017 415 / 2017 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului de Amendare, semnat la Bucureşti, la 1 decembrie 2016, a Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Chişinău, la 20 aprilie 2012
365 / 2017 417 / 2017 Proiect de Hotărâre privind reorganizarea Institutului de Cercetare - Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultură - Galaţi şi pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
364 / 2017 355 / 2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare
363 / 2017 322 / 2017 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 46/2008 - Codul Silvic
362 / 2017 409 / 2017 Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1997/2004 pentru stabilirea uniformei, echipamentul specific şi însemnelor distinctive pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare
12345678910...