Consiliul Legislativ. Managementul activităţii de avizare a proiectelor de acte normative Menţiune juridică
• nu utilizaţi tasta Enter
• pentru liste prea lungi,
restrângeţi căutarea pe ani
Căutare avansată
Login Skip Navigation LinksHome


  Anul  
   


Dosare • 939


Avize • 882
   PROIECTE primite spre avizare la Consiliul Legislativ  –  Anul 2019 | Nr. dosare • 939   
    Nr. dosar  Titlu 
939 / 2019 RECTIFICAREA Hotărârii Guvernului nr. 698/2019 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţile naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 759 din 18 septembrie 2019
938 / 2019 Proiect de *********
937 / 2019 Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Amendamentului convenit între Guvernul României şi Agenţia Internaţională de Cooperare a Japoniei, prin scrisoarea semnată la Tokyo la 9 iulie 2019 şi la Bucureşti la 22 iulie 2019 la Acordul de împrumut pentru Proiectul privind realizarea legăturii reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă Otopeni-Bucureşti, dintre Agenţia Internaţională de Cooperare a Japoniei şi România, semnat la Tokyo la 10 martie 2010
936 / 2019 Proiect de Hotărâre pentru aprobarea documentaţiei de urbanism "Plan Urbanistic General" al comunei Bârsana, judeţul Maramureş
935 / 2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
934 / 2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii muntelui nr. 197/2018
933 / 2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi creştere în sectorul avicol
932 / 2019 Propunere legislativă privind protecţia persoanelor cu boli şi afecţiuni alergice în România
931 / 2019 Propunere legislativă pentru completarea alin. (1) al art. 22 din Legea nr. 176/2018 privind internshipul
930 / 2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 218 din 23 aprilie 2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române şi a Legii nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului
12345678910...

   AVIZE emise de Consiliul Legislativ  –  Anul 2019 | Nr. avize • 882   
    Nr. aviz  Nr. dosar  Titlu 
882 / 2019 937 / 2019 Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Amendamentului convenit între Guvernul României şi Agenţia Internaţională de Cooperare a Japoniei, prin scrisoarea semnată la Tokyo la 9 iulie 2019 şi la Bucureşti la 22 iulie 2019 la Acordul de împrumut pentru Proiectul privind realizarea legăturii reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă Otopeni-Bucureşti, dintre Agenţia Internaţională de Cooperare a Japoniei şi România, semnat la Tokyo la 10 martie 2010
881 / 2019 927 / 2019 RECTIFICAREA Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor şi pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 548 din 3 iulie 2019
880 / 2019 938 / 2019 Proiect de *********
879 / 2019 929 / 2019 Proiect de Hotărâre privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale, corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate
878 / 2019 926 / 2019 RECTIFICAREA Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4470/2010 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa Catolică "Sf. Ioana Antida" din municipiul Râmnicu Vâlcea, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 23 iulie 2010
877 / 2019 846 / 2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal
876 / 2019 845 / 2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
875 / 2019 844 / 2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
874 / 2019 843 / 2019 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea art. 33 din Legea nr. 502/2004 privind asociaţiile de pensionari
873 / 2019 842 / 2019 Propunere legislativă privind completarea Legii nr. 186/2017 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
12345678910...