Consiliul Legislativ. Managementul activităţii de avizare a proiectelor de acte normative Menţiune juridică
• nu utilizaţi tasta Enter
• pentru liste prea lungi,
restrângeţi căutarea pe ani
Căutare avansată
Login Skip Navigation LinksHome


  Anul  
   


Dosare • 585


Avize • 532
   PROIECTE primite spre avizare la Consiliul Legislativ  –  Anul 2020 | Nr. dosare • 585   
    Nr. dosar  Titlu 
585 / 2020 Proiect de Hotărâre privind plata contribuţiei anuale a României la Fondul voluntar al NATO pentru susţinerea Armatei Naţionale Afgane (ANA TF)
584 / 2020 Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice
583 / 2020 Proiect de Hotărâre pentru aprobarea procedurii de decontare a cheltuielilor de transport a elevilor şi pentru modificarea Hotărârii de Guvern nr. 42/2017, pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi
582 / 2020 Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative
581 / 2020 Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei COVID-19
580 / 2020 Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018
579 / 2020 Proiect de Hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea Guvernului nr. Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, pentru stabilirea unor măsuri în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirului SARS-CoV-2
578 / 2020 Propunere legislativă pentru abrogarea dispoziţiilor capitolului XI din Legea nr. 96 din 21 aprilie 2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor
577 / 2020 Proiect de Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 27 decembrie 2019 şi la Bucureşti la 10 ianuarie 2020 la Contractul de credit în cadrul Facilităţii de cofinanţare CSNR dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 24 noiembrie 2008
576 / 2020 Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19
12345678910...

   AVIZE emise de Consiliul Legislativ  –  Anul 2020 | Nr. avize • 532   
    Nr. aviz  Nr. dosar  Titlu 
532 / 2020 585 / 2020 Proiect de Hotărâre privind plata contribuţiei anuale a României la Fondul voluntar al NATO pentru susţinerea Armatei Naţionale Afgane (ANA TF)
531 / 2020 537 / 2020 Propunere legislativă privind Digitalizarea învăţământului românesc
530 / 2020 536 / 2020 Propunere legislativă privind completarea Legii nr. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism
529 / 2020 579 / 2020 Proiect de Hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea Guvernului nr. Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, pentru stabilirea unor măsuri în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirului SARS-CoV-2
528 / 2020 580 / 2020 Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018
527 / 2020 583 / 2020 Proiect de Hotărâre pentru aprobarea procedurii de decontare a cheltuielilor de transport a elevilor şi pentru modificarea Hotărârii de Guvern nr. 42/2017, pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi
526 / 2020 582 / 2020 Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative
525 / 2020 581 / 2020 Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei COVID-19
524 / 2020 576 / 2020 Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19
523 / 2020 577 / 2020 Proiect de Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 27 decembrie 2019 şi la Bucureşti la 10 ianuarie 2020 la Contractul de credit în cadrul Facilităţii de cofinanţare CSNR dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 24 noiembrie 2008
12345678910...