Consiliul Legislativ. Managementul activităţii de avizare a proiectelor de acte normative Menţiune juridică
• nu utilizaţi tasta Enter
• pentru liste prea lungi,
restrângeţi căutarea pe ani
Căutare avansată
Login Skip Navigation LinksHome


  Anul  
   


Dosare • 348


Avize • 320
   PROIECTE primite spre avizare la Consiliul Legislativ  –  Anul 2020 | Nr. dosare • 348   
    Nr. dosar  Titlu 
348 / 2020 Proiect de Hotărâre privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1049/2013 pentru aprobarea Planului de management şi a Regulamentului Parcului Natural Grădiştea Muncelului-Cioclovina
347 / 2020 Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID -19, pe perioada stării de urgenţă
346 / 2020 Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA
345 / 2020 Proiect de Ordonanţă de urgenţă privind prelungirea mandatelor autorităţilor administraţiei publice locale cuprinse în perioada 2016-2020, unele măsuri pentru organizarea alegerilor locale din anul 2020, precum şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
344 / 2020 Propunere legislativă pentru acordarea unor facilităţi în domeniul tineret şi sport pentru înlăturarea efectelor negative ale suspendării activităţilor pe perioada Stării de Urgenţă
343 / 2020 Propunere legislativă privind prelungirea mandatelor autorităţilor administraţiei publice locale
342 / 2020 Proiect de Hotărâre pentru aprobarea criteriilor de stabilire a beneficiarilor prevăzuţi la art. x alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare
341 / 2020 Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID -19 pe perioada stării de urgenţă
340 / 2020 Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA
339 / 2020 Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă
12345678910...

   AVIZE emise de Consiliul Legislativ  –  Anul 2020 | Nr. avize • 320   
    Nr. aviz  Nr. dosar  Titlu 
320 / 2020 324 / 2020 Propunere legislativă privind completarea art. 119 din Legea 1/2011 a educaţiei naţionale
319 / 2020 342 / 2020 Proiect de Hotărâre pentru aprobarea criteriilor de stabilire a beneficiarilor prevăzuţi la art. x alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare
318 / 2020 333 / 2020 Proiect de Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie
317 / 2020 337 / 2020 Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea OUG nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID - 19
316 / 2020 335 / 2020 Proiect de Hotărâre pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori
315 / 2020 334 / 2020 Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ
314 / 2020 323 / 2020 RECTIFICAREA Ordinului nr. 276/2019 privind aprobarea sistemelor de sancţiuni pentru măsura 14 "Bunăstarea animalelor" pachet a) - Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor şi pachet b) - Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020 aferente cererilor de plată depuse începând cu anul 2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 319 din 24 aprilie 2019
313 / 2020 329 / 2020 Proiect de Hotărâre pentru modificarea unor acte normative în domeniul realizării Sistemului naţional electronic de plată online
312 / 2020 327 / 2020 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului privind agricultura şi dezvoltarea rurală durabilă, încheiat la Lillafured, la 12 octombrie 2017 şi semnat de România la aceeaşi dată, la Convenţia-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003
311 / 2020 336 / 2020 Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 201/2020 privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină şi luarea unor măsuri în domeniul sănătăţii, precum şi pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii
12345678910...