Consiliul Legislativ. Managementul activităţii de avizare a proiectelor de acte normative Menţiune juridică
• nu utilizaţi tasta Enter
• pentru liste prea lungi,
restrângeţi căutarea pe ani
Căutare avansată
Login Skip Navigation LinksHome


  Anul  
   


Dosare • 11


Avize • 23
   PROIECTE primite spre avizare la Consiliul Legislativ  –  Anul 2019 | Nr. dosare • 11   
    Nr. dosar  Titlu 
11 / 2019 Proiect de Hotărâre privind aprobarea desfăşurării activităţilor aferente organizării la Bucureşti în contextul Preşedinţiei României la Consiliul UE în primul semestru al anului 2019 a reuniunii Consiliului Supraveghetorilor ESMA şi a reuniunii membrilor Consiliului Supraveghetorilor EIOPA - Strategy Day precum şi normativelor de cheltuieli pentru acţiunile de protocol ce se vor efectua în cadrul acestor activităţi
10 / 2019 Proiect de Hotărâre pentru declasificarea documentelor elaborate anterior datei de 31 decembrie 1989 de persoane juridice de drept public sau privat şi aflate în fondul arhivistic al Ministerului Afacerilor Externe
9 / 2019 RECTIFICAREA unei erori apărute la Ordinului ministrului transporturilor 1836/07.12.2018 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A, publicat în M. Of. al României, Partea I, nr. 1092 din data de 21 decembrie 2018
8 / 2019 Proiect de Hotărâre pentru reorganizarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, ca urmare a fuziunii prin absorbţie a Centrului Naţional pentru Încercarea şi Expertizarea Produselor Larex, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
7 / 2019 RECTIFICAREA Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1116 din 29 decembrie 2018
6 / 2019 RECTIFICAREA Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 570/2018 privind stabilirea structurii organizatorice şi a numărului de personal al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi al instituţiilor subordonate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 26 iulie 2018
5 / 2019 Proiect de Hotărâre pentru completarea art. 3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă"
4 / 2019 Proiect de Hotărâre privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activităţi agricole, precum şi a Metodologiei de calcul al reducerii normei de venit pentru aplicarea prevederilor referitoare la scutirea de la plata impozitului pe venit prevăzută la art. 76, lit. a3) din Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004
3 / 2019 Proiect de Hotărâre pentru aprobarea protocolului Sesiunii a IX-a a Împuterniciţilor semnat la Ismail, Ucraina, la 4 octombrie 2018 pentru aplicarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galaţi, la 30 septembrie 1997
2 / 2019 Proiect de Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie
12

   AVIZE emise de Consiliul Legislativ  –  Anul 2019 | Nr. avize • 23   
    Nr. aviz  Nr. dosar  Titlu 
24 / 2019 1295 / 2018 Propunere legislativă privind completarea şi modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
23 / 2019 1294 / 2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată
22 / 2019 1293 / 2018 Propunere legislativă privind aprobarea obiectivului de investiţii Spitalul Militar Regional "Mihail Kogălniceanu"
21 / 2019 1292 / 2018 Propunere legislativă pentru completarea art. 320 din Legea 95/14.04.2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
20 / 2019 1291 / 2018 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, precum şi pentru modificarea punctului 20, lit. A, a Anexei nr. 3 la Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare
19 / 2019 1290 / 2018 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului
18 / 2019 1289 / 2018 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea art. 187 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
16 / 2019 7 / 2019 RECTIFICAREA Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1116 din 29 decembrie 2018
15 / 2019 8 / 2019 Proiect de Hotărâre pentru reorganizarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, ca urmare a fuziunii prin absorbţie a Centrului Naţional pentru Încercarea şi Expertizarea Produselor Larex, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
14 / 2019 6 / 2019 RECTIFICAREA Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 570/2018 privind stabilirea structurii organizatorice şi a numărului de personal al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi al instituţiilor subordonate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 26 iulie 2018
123