Consiliul Legislativ. Managementul activităţii de avizare a proiectelor de acte normative Menţiune juridică
• nu utilizaţi tasta Enter
• pentru liste prea lungi,
restrângeţi căutarea pe ani
Căutare avansată
Login Skip Navigation LinksHome


  Anul  
   


Dosare • 122


Avize • 109
   PROIECTE primite spre avizare la Consiliul Legislativ  –  Anul 2018 | Nr. dosare • 122   
    Nr. dosar  Titlu 
122 / 2018 Propunere legislativă pentru modificarea lit. i) a alin. (1) al art. 260 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
121 / 2018 Propunere legislativă pentru modificarea art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
120 / 2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
119 / 2018 Propunere legislativă pentru modificarea literei h1, alin. (2) al art. 9 şi a literei g1, alin. (2) al art. 15 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
118 / 2018 Proiect de Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului şi administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, aflată în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru aprobarea retragerii dreptului de folosinţă gratuită constituit în favoarea Federaţiei Organizaţiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii Câmpia Covurlui, judeţul Galaţi, asupra unor bunuri, inclusiv terenul aferent acestora, din infrastructura de îmbunătăţiri funciare din amenajarea de irigaţii Câmpia Covurlui, aparţinând domeniului public al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare
117 / 2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
116 / 2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul ordinii şi siguranţei publice
115 / 2018 Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 54/2016 privind asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei şi consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic şi tratament şi abordarea nevoilor grupurilor de polulaţie cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018, implementat de Fundaţia Romanian Angel Appeal
114 / 2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art. 77 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale
113 / 2018 Proiect de Hotărâre privind stabilirera numărului maxim de posturi pentru Institutul Naţional al Magistraturii
12345678910...

   AVIZE emise de Consiliul Legislativ  –  Anul 2018 | Nr. avize • 109   
    Nr. aviz  Nr. dosar  Titlu 
109 / 2018 54 / 2018 REPUBLICAREA Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului
108 / 2018 53 / 2018 REPUBLICAREA Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995
107 / 2018 98 / 2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
106 / 2018 109 / 2018 Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, garanţii şi asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK S.A. în numele şi contul statului
105 / 2018 108 / 2018 Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia şi pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 220/2015 pentru aprobarea înfiinţării pe lângă Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii
104 / 2018 87 / 2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul ordinii şi siguranţei publice
103 / 2018 93 / 2018 Proiect de Lege pentru realizarea "Capabilităţii de sprijin de foc indirect" aferent Programului de Înzestrare "Sistem Lansator Multiplu de Rachete cu bătaie mare"
102 / 2018 88 / 2018 Proiect de Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
101 / 2018 91 / 2018 Proiect de Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene
100 / 2018 85 / 2018 Proiect de Regulament de organizare, funcţionare şi procedură al Consiliului Concurenţei
12345678910...