Consiliul Legislativ. Managementul activităţii de avizare a proiectelor de acte normative Menţiune juridică
• nu utilizaţi tasta Enter
• pentru liste prea lungi,
restrângeţi căutarea pe ani
Căutare avansată
Login Skip Navigation LinksHome


  Anul  
   


Dosare • 676


Avize • 615
   PROIECTE primite spre avizare la Consiliul Legislativ  –  Anul 2019 | Nr. dosare • 676   
    Nr. dosar  Titlu 
676 / 2019 Proiect de Hotărâre privind stabilirea nivelului stocurilor minime şi aprobarea modului de calcul al stocurilor de urgenţă pentru ţiţei şi/sau produse petroliere a căror constituire revine titularilor obligaţiilor de stocare în vederea menţinerii acestora în anul 2020
675 / 2019 Propunere legislativă pentru identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice
674 / 2019 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing
673 / 2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
672 / 2019 Propunere legislativă privind activitatea de medicină legală în România
671 / 2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România
670 / 2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Decretului- lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
669 / 2019 Propunere legislativă privind regimul juridic al plantei canabis, al substanţelor şi preparatelor ce conţin canabis, utilizate în scop medical
668 / 2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 339 din 29 noiembrie 2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, precum şi modificarea şi completarea anexei la Legea nr. 143 din 26 iulie 2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, republicată
667 / 2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu numărul nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare
12345678910...

   AVIZE emise de Consiliul Legislativ  –  Anul 2019 | Nr. avize • 615   
    Nr. aviz  Nr. dosar  Titlu 
615 / 2019 560 / 2019 Propunere legislativă privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca pentru Staţiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca, în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca
614 / 2019 559 / 2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 şi privind modificarea şi completarea altor acte normative
613 / 2019 558 / 2019 Propunere legislativă pentru clasificarea maternităţilor ca Spitale Prieten al Copilului, în vederea promovării şi susţinerii alăptării şi reducerii gradului de mortalitate şi morbiditate infantilă
612 / 2019 557 / 2019 Propunere legislativă pentru înfiinţarea Comisiei Naţionale de Alăptare
611 / 2019 556 / 2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 167 din 2014 privind exercitarea profesiei de bonă, cu modificările şi completările ulterioare
610 / 2019 555 / 2019 Propunere legislativă pentru Înfiinţarea Băncilor de Lapte Matern
609 / 2019 554 / 2019 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal
608 / 2019 553 / 2019 Propunere legislativă privind acordarea unor vouchere destinate părinţilor care au nevoie de servicii de asistenţă şi îngrijire pentru copii
607 / 2019 552 / 2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
606 / 2019 551 / 2019 Propunere legislativă privind programul naţional "Primul loc de muncă pentru tinerii absolvenţi"
12345678910...