Consiliul Legislativ. Managementul activităţii de avizare a proiectelor de acte normative Menţiune juridică
• nu utilizaţi tasta Enter
• pentru liste prea lungi,
restrângeţi căutarea pe ani
Căutare avansată
Login Skip Navigation LinksHome


  Anul  
   


Dosare • 106


Avize • 84
   PROIECTE primite spre avizare la Consiliul Legislativ  –  Anul 2019 | Nr. dosare • 106   
    Nr. dosar  Titlu 
106 / 2019 RECTIFICAREA unei erori apărute la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4958/2018 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Conil" din municipiul Bucureşti, publicat în M. Of. al României, Partea I, nr. 918 din 31 octombrie 2018
105 / 2019 Proiect de Hotărâre pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare a României pentru anul 2019 către Organizaţia pentru Cooperarea şi Dezvoltarea Economică - OCDE, în vederea finanţării Proiectului Sistemul Comun de Transmitere a datelor ce vizează preotecţia şi confidenţialitatea datelor transmise de către ţările care implementează Standardul Comun de Raportare al OCDE
104 / 2019 Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 421/2018 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice
103 / 2019 Proiect de Ordonanţă de urgenţă privind transmiterea obiectivului de investiţii Canal Magistral Siret Bărăgan din administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prin Administraţia Naţională Apele Române, în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare
102 / 2019 Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Criteriilor şi a procedurii de acreditare a agenţiilor de intermediere între cererea şi oferta de muncă zilieră
101 / 2019 Propunere legislativă - Lege de abrogare a Legii nr. 169/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, de modificarea şi completarea a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, de modificare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
100 / 2019 Propunere legislativă privind aprobarea obiectivului de investiţii "Spitale pentru România"
99 / 2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
98 / 2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 şi a Hotărârii Guvernului nr. 884/2001
97 / 2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/2015 pentru finanţarea revistelor de cultură reprezentative din România
12345678910...

   AVIZE emise de Consiliul Legislativ  –  Anul 2019 | Nr. avize • 84   
    Nr. aviz  Nr. dosar  Titlu 
84 / 2019 55 / 2019 Propunere legislativă pentru introducerea disciplinei "Educaţie şi cultură media" în învăţământul preuniversitar
83 / 2019 88 / 2019 Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1188/2014 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu"
82 / 2019 87 / 2019 Proiect de Hotărâre privind stabilirea zilei de referinţă pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2019
81 / 2019 82 / 2019 Proiect de Hotărâre privind înfiinţarea şi funcţionarea Registrului Naţional al riscurilor pentru sănătate în relaţie cu factorii de mediu
80 / 2019 19 / 2019 Iniţiativă legislativă cetăţenească pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente
79 / 2019 51 / 2019 REPUBLICAREA Legii nr. 33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munţilor Apuseni
78 / 2019 81 / 2019 Proiect de Hotărâre privind schimbarea denumirii Centrului de Geodinamică din subordinea Academiei Române
77 / 2019 50 / 2019 RECTIFICAREA Ordinului ministrului justiţiei nr. 30/C din data de 03 ianuarie 2019 pentru modificarea Ordinului ministrului justiţiei nr. 1941/C/23.05.2018 privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate notarilor stagiari care vor promova examenul de definitivat pentru anii 2017-2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 22.01.2019
76 / 2019 80 / 2019 Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 500/2017 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii"
75 / 2019 79 / 2019 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului de aderare a Republicii Macedonia de Nord la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles, la 6 februarie 2019
123456789