Consiliul Legislativ. Managementul activităţii de avizare a proiectelor de acte normative Menţiune juridică
• nu utilizaţi tasta Enter
• pentru liste prea lungi,
restrângeţi căutarea pe ani
Căutare avansată
Login Skip Navigation LinksHome


  Anul  
   


Dosare • 395


Avize • 351
   PROIECTE primite spre avizare la Consiliul Legislativ  –  Anul 2018 | Nr. dosare • 395   
    Nr. dosar  Titlu 
395 / 2018 Proiect de Hotărâre privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru primari în unele circumscripţii electorale
394 / 2018 Proiect de Hotărâre pentru aprobarea calendarului acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale parţiale din data de 3 iunie 2018
393 / 2018 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare privind parteneriatul şi dezvoltarea între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de altă parte şi Republica Islamică Afganistan, pe de altă parte, semnat la Munchen, la 18 februarie 2017
392 / 2018 Propunere legislativă privind punerea în acord a prevederilor Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare, cu deciziile Curţii Constituţionale, Directivei (UE) 2016/343 a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 martie privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumţiei de nevinovăţiei şi a dreptului de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale, a Directivei 2014/42/UE a parlamentului Europen şi a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind îngheţarea şi confiscarea instrumentelor şi produselor finite infracţiunilor săvârşite în Uniunea Europeană, precum şi a Deciziilor Curţii Europene a Drepturilor Omului
391 / 2018 Propunere legislativă privind punerea în acord a prevederilor Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, cu deciziile Curţii Constituţionale, Directivei (UE) 2016/343 a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 martie 2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumţiei de nevinovăţie şi a dreptului de a fi prezent la proces în cazul procedurilor penale, Directivei 2014/42/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind îngheţarea şi confiscarea instrumentelor şi produselor infracţiunilor săvârşite în Uniunea Europeană
390 / 2018 Propunere legislativă privind punerea în acord a prevederilor Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, cu deciziile Curţii Constituţionale şi Decizia CEDO din 07 martie 2017 cazul Cerovsek şi Bozicnik contra Sloveniei
389 / 2018 Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 13/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării şi Inovării
388 / 2018 Proiect de Hotărâre privind aprobarea normativelor de cheltuieli şi a devizului pentru organizarea reuniunii Biroului Asociaţiei Ombudsmanilor şi Mediatorilor Francofoni - AOMF, şedinţei Consiliului de administrare al AOMF şi seminarului deschis membrilor AOMF, în perioada 2-4 mai 2018
387 / 2018 Proiect de Hotărâre pentru aprobarea plafoanelor alocate măsurilor de sprijin cuplat în sectorul vegetal, precum şi pentru stabilirea cuantumului pe unitatea de măsură aferent acestora pentru anul de cerere 2017
386 / 2018 Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor
12345678910...

   AVIZE emise de Consiliul Legislativ  –  Anul 2018 | Nr. avize • 351   
    Nr. aviz  Nr. dosar  Titlu 
351 / 2018 293 / 2018 Propunere legislativă pentru modificarea alin. (3) al art. 25 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
350 / 2018 294 / 2018 Propunere legislativă pentru modificarea art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii
349 / 2018 375 / 2018 Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 684/2015 privind aprobarea Programului naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri 2015/2018 şi a Hotărârii Guvernului nr. 659/2015 privind aprobarea Programului de interes naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri 2015-2018
348 / 2018 377 / 2018 Proiect de Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996
347 / 2018 367 / 2018 Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Protocolului între Ministerul Afacerilor Interne din România şi Ministerul Afacerilor Interne din Republica Bulgaria, semnat la 3 octombrie 2017, la Varna, pentru implementarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind readmisia cetăţenilor proprii şi a străinilor, semnat la Bucureşti, la 23 iunie 2000
346 / 2018 374 / 2018 Proiect de Hotărâre privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajişti Vaslui şi pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
345 / 2018 373 / 2018 Proiect de Hotărâre privind reorganizarea Institutului de Cercetare pentru Creşterea Bovinelor Baloteşti, prin fuziune prin absorbţie cu Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru creşterea Bovinelor Dulbanu şi pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
344 / 2018 372 / 2018 RECTIFICAREA Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare
343 / 2018 363 / 2018 Proiect de Hotărâre privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Odobeşti şi pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
342 / 2018 378 / 2018 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 108/2014 privind transportul rutier de produse agricole vegetale pe drumuri publice
12345678910...