Consiliul Legislativ. Managementul activităţii de avizare a proiectelor de acte normative Menţiune juridică
• nu utilizaţi tasta Enter
• pentru liste prea lungi,
restrângeţi căutarea pe ani
Căutare avansată
Login Skip Navigation LinksHome


  Anul  
   


Dosare • 1006


Avize • 950
   PROIECTE primite spre avizare la Consiliul Legislativ  –  Anul 2019 | Nr. dosare • 1006   
    Nr. dosar  Titlu 
1006 / 2019 Propunere legislativă pentru modificarea art. 361 lit. c) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
1005 / 2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice
1004 / 2019 Propunere legislativă pentru completarea alin. (3) al art. 16 din Legea nr. 215/2016 privind ceremoniile oficiale
1003 / 2019 Propunere legislativă pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil băncilor naţionale de dezvoltare din România
1002 / 2019 Propunere legislativă pentru aplicarea unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare de Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului S.A. şi Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A. în perioada 2019-2024
1001 / 2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie
1000 / 2019 Propunere legislativă privind aplicarea în perioada 2019-2020 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare
999 / 2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
998 / 2019 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat şi instituirea unor măsuri în domeniul pensiilor militare de stat
997 / 2019 Propunere legislativă privind organizarea şi exercitarea profesiei de bioinginer medical/bioinginer
12345678910...

   AVIZE emise de Consiliul Legislativ  –  Anul 2019 | Nr. avize • 950   
    Nr. aviz  Nr. dosar  Titlu 
950 / 2019 990 / 2019 RECTIFICAREA Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 898 din 6 noiembrie 2019
949 / 2019 948 / 2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative
948 / 2019 947 / 2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice
947 / 2019 946 / 2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
946 / 2019 945 / 2019 Propunere legislativă privind completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
945 / 2019 944 / 2019 Propunere legislativă privind gestionarea deşeurilor nepericuloase compostabile
944 / 2019 943 / 2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura
943 / 2019 989 / 2019 Proiect de Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri aplicabile în cazul retragerii Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord din Uniunea Europeană fără un acord
942 / 2019 977 / 2019 Proiect de Regulament de organizare şi funcţionare al Consiliului Concurenţei
941 / 2019 975 / 2019 Proiect de Instrucţiuni privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la art. 55 din Legea concurenţei nr. 21/1996
12345678910...