Consiliul Legislativ. Managementul activităţii de avizare a proiectelor de acte normative Menţiune juridică
• nu utilizaţi tasta Enter
• pentru liste prea lungi,
restrângeţi căutarea pe ani
Căutare avansată
Login Skip Navigation LinksHome


  Anul  
   


Dosare • 1061


Avize • 1001
   PROIECTE primite spre avizare la Consiliul Legislativ  –  Anul 2019 | Nr. dosare • 1061   
    Nr. dosar  Titlu 
1061 / 2019 Proiect de Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 655/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 mai 2014 de instituire a unei proceduri pentru ordonanţa asigurătorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare în vederea facilitării recuperării transfrontaliere a datoriilor în materie civilă şi comercială
1060 / 2019 Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 229/2016 privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din România
1059 / 2019 Proiect de Hotărâre pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată
1058 / 2019 RECTIFICAREA Decretului nr. 555 din 1 decembrie 2000 privind conferirea unor decoraţii naţionale personalului din subordinea Ministerului Industriei şi Comerţului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 16 decembrie 2000, precum şi rectificarea Decretului nr. 556 din 1 decembrie 2000 privind conferirea unor decoraţii naţionale personalului din subordinea Agenţiei Naţionale pentru Ştiinţă, Tehnologie şi Inovare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 673 din 18 decembrie 2000
1057 / 2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 215/2016 privind ceremoniile oficiale
1056 / 2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice
1055 / 2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii asistenţei sociale nr. 292/2011
1054 / 2019 Propunere legislativă pentru completarea art. 29 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
1053 / 2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi pentru completarea art. 471 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului
1052 / 2019 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 258 din 26 septembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân
12345678910...

   AVIZE emise de Consiliul Legislativ  –  Anul 2019 | Nr. avize • 1001   
    Nr. aviz  Nr. dosar  Titlu 
1001 / 2019 1045 / 2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane
1000 / 2019 1050 / 2019 Proiect de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal bugetar pe anul 2020
999 / 2019 1051 / 2019 Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare, precum şi pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
998 / 2019 1047 / 2019 Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 313/2017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru dezvoltare durabilă
997 / 2019 1036 / 2019 RECTIFICAREA Ordinului ministrului culturii şi identităţii naţionale nr. 2414 din 15 mai 2019 pentru modificarea Regulamentului privind concursul de selecţie a proiectelor cinematografice în vedera acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, producţie şi distribuţie de filme, aprobat prin Ordinul ministrului culturii nr. 2.335/2006
996 / 2019 1046 / 2019 Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare
995 / 2019 1048 / 2019 Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informaţii clasificate secrete de stat pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de inspecţia judiciară şi termenele de clasificare aferente acestora
994 / 2019 1041 / 2019 Proiect de Hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei voluntare a României pentru anul 2019 către Forumul privind Administraţia Fiscală, iniţiat de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică OCDE
993 / 2019 1040 / 2019 Proiect de Hotărâre pentru aprobarea plafoanelor alocate schemelor de sprijin cuplat în sectorul zootehnic, precum şi pentru stabilirea cuantumului acestora pentru anul de cerere 2019
992 / 2019 1006 / 2019 Propunere legislativă pentru modificarea art. 361 lit. c) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
12345678910...