Consiliul Legislativ. Managementul activităţii de avizare a proiectelor de acte normative Menţiune juridică
• nu utilizaţi tasta Enter
• pentru liste prea lungi,
restrângeţi căutarea pe ani
Căutare avansată
Login Skip Navigation LinksHome


  Anul  
   


Dosare • 836


Avize • 811
   PROIECTE primite spre avizare la Consiliul Legislativ  –  Anul 2019 | Nr. dosare • 836   
    Nr. dosar  Titlu 
836 / 2019 Proiect de Hotărâre pentru aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru compensarea fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie-mai 2019 asupra sectorului apicol"
835 / 2019 Proiect de Hotărâre privind reorganizarea Institutului de Cercetare Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură Ştefăneşti şi pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
834 / 2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare
833 / 2019 Proiect de Lege
832 / 2019 Propunere legislativă pentru completarea art. 32 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor
831 / 2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente
830 / 2019 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea antiţigănismului
829 / 2019 Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 117/2017 privind înfiinţarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultură şi Civilizaţia Levantului
828 / 2019 Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea alin. (2) al art. 51 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
827 / 2019 Proiect de Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Băncii de Resurse Genetice Vegetale pentru legumicultură, Floricultură, plante Aromatice şi Medicinale Buzău
12345678910...

   AVIZE emise de Consiliul Legislativ  –  Anul 2019 | Nr. avize • 811   
    Nr. aviz  Nr. dosar  Titlu 
811 / 2019 827 / 2019 Proiect de Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Băncii de Resurse Genetice Vegetale pentru legumicultură, Floricultură, plante Aromatice şi Medicinale Buzău
810 / 2019 790 / 2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii educaţiei naţionale
809 / 2019 789 / 2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale
808 / 2019 788 / 2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art. 214 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
807 / 2019 829 / 2019 Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 117/2017 privind înfiinţarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultură şi Civilizaţia Levantului
806 / 2019 825 / 2019 Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informaţii clasificate secret de stat pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de Ministerul Cercetării şi Inovării, precum şi de instituţiile şi unităţile de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare care funcţionează în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestuia şi a termenelor de menţinere în nivelurile clasificate
805 / 2019 826 / 2019 Proiect de Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României şi modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, precum şi unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2019
804 / 2019 828 / 2019 Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea alin. (2) al art. 51 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
803 / 2019 824 / 2019 Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu incidenţă în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă şi al protecţiei civile
802 / 2019 811 / 2019 Proiect de Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/501 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 martie 2019 privind normele comune care asigură conectivitatea de bază a transportului rutier de mărfuri şi de persoane cu privire la retragerea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord din Uniune
12345678910...