Consiliul Legislativ. Managementul activităţii de avizare a proiectelor de acte normative Menţiune juridică
• nu utilizaţi tasta Enter
• pentru liste prea lungi,
restrângeţi căutarea pe ani
Căutare avansată
Login Skip Navigation LinksHome


  Anul  
   


Dosare • 743


Avize • 726
   PROIECTE primite spre avizare la Consiliul Legislativ  –  Anul 2019 | Nr. dosare • 743   
    Nr. dosar  Titlu 
743 / 2019 Proiect de Hotărâre pentru modificarea alineatului (3) al articolului (3) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 20/2012 privind aprobarea Programului multianual de marketing şi promovare turistică şi a Programului multianual de dezvoltare a destinaţiilor, formelor şi produselor turistice
742 / 2019 Proiect de Hotărâre pentru modificarea articolului unic din Hotărârea Guvernului nr. 34/2019 privind stabilirea contingentului de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2019
741 / 2019 Proiect de Ordonanţă privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/589 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 aprilie 2016 privind o reţea europeană de servicii de ocupare a forţei de muncă (EURES), accesul lucrătorilor la servicii de mobilitate şi integrarea mai bună a pieţelor forţei de muncă şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 492/2011 şi (UE) nr. 1296/2013
740 / 2019 Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 34 din 18 ianuarie 2012 privind aprobarea tarifelor pentru activităţile cu caracter specific prestate de Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune - S.A.
739 / 2019 Proiect de Hotărâre privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente organizării şi desfăşurării în România a Reuniunii Miniştrilor Apărării din Europa de Sud-Est, în perioada 14-17 octombrie 2019
738 / 2019 Propunere legislativă privind instituirea zilei de 10 august ca "Ziua Unităţii Civice"
737 / 2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală precum şi a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
736 / 2019 Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea H.G.nr. 549/2018 privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire a sumelor reprezentând ajutor de stat pentru suportarea unei părţi din accizele calculate pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor
735 / 2019 Proiect de Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2018 privind aprobarea Programului de investiţii în domeniul culturii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
734 / 2019 RECTIFICAREA Ordinului ministrului justiţiei nr. 2876/C/11.07.2019 privind actualizarea numărului de posturi de notar public pentru anul 2019, destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642/02.08.2019
12345678910...

   AVIZE emise de Consiliul Legislativ  –  Anul 2019 | Nr. avize • 726   
    Nr. aviz  Nr. dosar  Titlu 
726 / 2019 743 / 2019 Proiect de Hotărâre pentru modificarea alineatului (3) al articolului (3) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 20/2012 privind aprobarea Programului multianual de marketing şi promovare turistică şi a Programului multianual de dezvoltare a destinaţiilor, formelor şi produselor turistice
725 / 2019 694 / 2019 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr. 208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente
724 / 2019 693 / 2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2018 privind Registrul Naţional de publicitate Mobiliară şi pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare
723 / 2019 734 / 2019 RECTIFICAREA Ordinului ministrului justiţiei nr. 2876/C/11.07.2019 privind actualizarea numărului de posturi de notar public pentru anul 2019, destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642/02.08.2019
722 / 2019 739 / 2019 Proiect de Hotărâre privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente organizării şi desfăşurării în România a Reuniunii Miniştrilor Apărării din Europa de Sud-Est, în perioada 14-17 octombrie 2019
721 / 2019 742 / 2019 Proiect de Hotărâre pentru modificarea articolului unic din Hotărârea Guvernului nr. 34/2019 privind stabilirea contingentului de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2019
720 / 2019 740 / 2019 Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 34 din 18 ianuarie 2012 privind aprobarea tarifelor pentru activităţile cu caracter specific prestate de Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune - S.A.
719 / 2019 679 / 2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
718 / 2019 678 / 2019 Propunere legislativă pentru completarea art. 226 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal
717 / 2019 735 / 2019 Proiect de Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2018 privind aprobarea Programului de investiţii în domeniul culturii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
12345678910...