Managementul activităţii de avizare – Actualizare BD
Login         Skip Navigation LinksHome  


  Anul  
   


Dosare • 655


Avize • 601
   DOSARE introduse în baza de date  –  Anul 2016 | Nr. dosare • 655   
    Nr. dosar  Denumire
655 / 2016 Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1470/2007
654 / 2016 Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 337/1993 pentru stabilirea circumscripţiilor judecătorilor şi parchetelor de pe lângă judecătorii
653 / 2016 Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
652 / 2016 RECTIFICAREA Anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 335/2016 privind declararea procedurilor de expropiere a imobilelor proprietate privată situate pe ampalsamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropiere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ”Reabilitarea DN 6 Alexandria - Craiova km 90+190km 222+183”
651 / 2016 Proiect de Hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Guvernului nr. 639/2007 privind structura organizatorică şi atribuţiile Inspectoratului General pentru Imigrări
650 / 2016 Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2012 privind cadrul instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea asistenţei financiare acordate României prin Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European şi prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009-2014
649 / 2016 Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Memorandumului de Înţelegere între Ministerul Apărării din Republica Italiană privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Amsterdam la 5 februarie 2016
648 / 2016 Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
647 / 2016 Proiect de Lege privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă
646 / 2016 Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
12345678910...

   AVIZE introduse în baza de date  –  Anul 2016 | Nr. avize • 601   
    Nr. aviz  Nr. dosar  Denumire
601 / 2016 630 / 2016 RECTIFICAREA Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 760/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020
600 / 2016 632 / 2016 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului deschis spre semnare la 8 mai 2014 la havana şi semnat de România la 1 iulie 2015 la Moscova, privind modificarea Acordului de înfiinţare a Băncii Internaţionale de Investiţii şi a Statutului acesteia, semnat la 10 iulie 1970 la Moscova
599 / 2016 633 / 2016 Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011
598 / 2016 631 / 2016 Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 577/2015 privind aprobarea conţinutului şi formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenţilor şi personalului didactic din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar
597 / 2016 629 / 2016 Proiect de Hotărâre pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004. aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1872/2005
596 / 2016 570 / 2016 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căi navigabile
595 / 2016 626 / 2016 Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achiziţiilor publice
594 / 2016 621 / 2016 Proiect de Lege privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale
593 / 2016 623 / 2016 Proiect de Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în carul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017
592 / 2016 603 / 2016 Proiect de Hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei ”Filantropia Ortodoxă Alba Iulia” ca fiind de utilitate publică
12345678910...