Managementul activităţii de avizare – Actualizare BD
Login         Skip Navigation LinksHome                              


  Anul  
   


Dosare • 651


Avize • 605
   DOSARE introduse în baza de date  –  Anul 2017 | Nr. dosare • 651   
    Nr. dosar  Titlu
651 / 2017 Proiect de Hotărâre privind condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului profesionist
650 / 2017 Proiect de Lege pentru aprobareaProgramului geologic la nivel naţional
649 / 2017 Proiect de Hotărâre privind aprobarea comunei Runcu, judeţul Dâmboviţa
648 / 2017 Proiect de Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Dobroteasa şi Vişina, judeţul Olt
647 / 2017 Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor şi Pădurilor
646 / 2017 Proiect de Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal
645 / 2017 Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe
644 / 2017 Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale
643 / 2017 Proiect de Ordonanţă privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale cu privire la Centenarul României
642 / 2017 Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 185/2011 privind stabilirea unor măsuri în vederea finanţării unor proiecte şi programe din bugetul Fondului pentru mediu
12345678910...

   AVIZE introduse în baza de date  –  Anul 2017 | Nr. avize • 605   
    Nr. aviz  Nr. dosar  Titlu
605 / 2017 590 / 2017 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
604 / 2017 587 / 2017 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare
603 / 2017 586 / 2017 Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263 din 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
602 / 2017 585 / 2017 Propunere legislativă pentru completarea art. 102 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195 din 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile publice
601 / 2017 584 / 2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art. 100 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195 din 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile publice
600 / 2017 583 / 2017 Propunere legislativă pentru modificarea art. 4 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
599 / 2017 581 / 2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
598 / 2017 580 / 2017 Propunere legislativă privind completarea art. 287 din Legea nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal
597 / 2017 579 / 2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
596 / 2017 578 / 2017 Propunere legislativă pentru modificarea art. 84 lit. c) din Legea nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
12345678910...