Managementul activităţii de avizare – Actualizare BD
  Login         Sunteţi în secţiunea: Skip Navigation LinksHome  


  Anul  
   


Dosare • 1137


Avize • 1081
   DOSARE introduse în baza de date  –  Anul 2015 | Nr. dosare • 1137   
    Nr. dosar  Denumire
1137 / 2015 Proiect de Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 645/1991 privind înfiinţarea Regiei Autonome "Editura Didactică şi Pedagogică" pentru editarea manualelor şcolare, a manualelor universitare şi a altor lucrări destinate învăţământului
1136 / 2015 Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Acordului administrativ privind recunoaşterea reciprocă a calificării de marinar obţinută prin calificarea profesională, care completează Acordul administrativ privind recunoaşterea recirpocă a carnetului de serviciu dintre Comisia Centrală pentru Navigaţia pe Rin şi Ministerul Transporturilor din România, semnat la Strasbourg la 4 decembrie 2014
1135 / 2015 RECTIFICAREA Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 746 din 6 octombrie 2015
1134 / 2015 Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1050/2013 pentru aprobarea Planului naţional apicol pentru perioada 2014-2016, a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar
1133 / 2015 Proiect de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut privind asistenţa financiară rambursabilă între România şi Republica Moldova în valoare de maxim 150 milione euro, semnat la Chişinău, la 7 octombrie 2015
1132 / 2015 Iniţiativă legislativă cetăţenească privind revizuirea Constituţiei României
1131 / 2015 RECTIFICAREA Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1119 din 14 septembrie 2015 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice şi al întreprinderilor mici şi mijlocii, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2225/994/2009 pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea programului "Prima casă" şi a Convenţiei de garantare şi pentru reglementarea unor măsuri necesare pentru aplicarea prevederilor art. 10 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 725 din 28 septembrie 2015
1130 / 2015 Proiect de Ordonanţă de urgenţă privind acordarea unor facilităţi fiscale
1129 / 2015 Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea unor acte normative din domeniul jocurilor de noroc
1128 / 2015 Propunere legislativă pentru modificarea art. 165 din Legea nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
12345678910...

   AVIZE introduse în baza de date  –  Anul 2015 | Nr. avize • 1081   
    Nr. aviz  Nr. dosar  Denumire
1082 / 2015 1117 / 2015 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
1081 / 2015 1061 / 2015 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale
1079 / 2015 1134 / 2015 Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1050/2013 pentru aprobarea Planului naţional apicol pentru perioada 2014-2016, a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar
1078 / 2015 1129 / 2015 Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea unor acte normative din domeniul jocurilor de noroc
1077 / 2015 1130 / 2015 Proiect de Ordonanţă de urgenţă privind acordarea unor facilităţi fiscale
1076 / 2015 1133 / 2015 Proiect de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut privind asistenţa financiară rambursabilă între România şi Republica Moldova în valoare de maxim 150 milione euro, semnat la Chişinău, la 7 octombrie 2015
1075 / 2015 1022 / 2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
1074 / 2015 1021 / 2015 Propunere legislativă pentru completarea art. 67 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic
1073 / 2015 1020 / 2015 Propunere legislativă pentru modificarea lit. c) a alin. (1) al art. 7 din Legea nr. 344/2006 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale
1072 / 2015 1019 / 2015 Propunere legislativă privind modificarea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 82 din 25 octombrie 2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat
12345678910...