Managementul activităţii de avizare – Actualizare BD
  Login         Sunteţi în secţiunea: Skip Navigation LinksHome  


  Anul  
   


Dosare • 376


Avize • 372
   DOSARE introduse în baza de date  –  Anul 2015 | Nr. dosare • 376   
    Nr. dosar  Denumire
376 / 2015 Proiect de Hotărâre privind aprobarea Programului Naţional "Sprijin la bacalaureat, acces la facultate"
375 / 2015 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Organizaţia Internaţională de Poliţie Criminală - INTERPOL privind privilegiile şi imunităţile participanţilor la cea de-a 43-a Conferinţă Regională Europeană a Organizaţiei Internaţionale de Poliţie Criminală - INTERPOL de la Bucureşti, încheiat prin schimb de scrisori semnate la data de 30 ianuarie 2012 la Bucureşti şi la data de 25 februarie 2015 la Lyon
374 / 2015 Proiect de Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea destinaţiei unor bunuri imobile confiscate
373 / 2015 Propunere legislativă privind modificarea art. 13 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, republicată
372 / 2015 Proiect de Hotărâre privind constituirea secretariatelor comune, a secretariatelor tehnice comune, a punctului naţional, a punctelor naţionale de contact şi a persoanei naţionale de contact, precum şi a unităţilor de control de prim nivel, în vederea implementării programelor de cooperare la care ia parte România în perioada de programare 2014-2020
371 / 2015 Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Organizaţia Internaţională de Poliţie Criminală-INTERPOL privind privilegiile şi imunităţile participanţilor la cea de-a 43-a Conferinţă Regională Europeană a Organizaţiei Internaţionale de Poliţie Criminală-INTERPOL", de la Bucureşti, încheiat prin schimb de scrisori, semnate la data de 30 ianuarie 2015 la Bucureşti şi la data de 25 februarie 2015 la Lyon
370 / 2015 Proiect de Lege pentru completarea articolului 11 al Legii nr. 105/2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale pentru obiectivul "Cooperarea teritorială europeană"
369 / 2015 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Cipru privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Nicosia, la 31 octombrie 2014
368 / 2015 Proiect de Hotărâre privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de menţinere a calităţii aerului şi a planurilor de acţiune pe termen scurt
367 / 2015 Proiect de Hotărâre privind acţiunea de protocol cu caracter deosebit "Organizarea de către Ministerul Afacerilor Interne a celei de-a 43-a Conferinţe Regionale Europene INTERPOL", care se va desfăşura la Bucureşti, în perioada 19-21 mai 2015
12345678910...

   AVIZE introduse în baza de date  –  Anul 2015 | Nr. avize • 372   
    Nr. aviz  Nr. dosar  Denumire
373 / 2015 364 / 2015 RECTIFICAREA Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 620/2015 privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2015 şi a modului de aplicare a anumitor cerinţe ale măsurilor compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile în anul 2015 pe terenurile agricole prevăzute la art. 33 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, pentru anul 2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 şi 234 bis din 6 aprilie 2015
372 / 2015 362 / 2015 RECTIFICAREA art. VI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 957 din data de 30 decembrie 2014
371 / 2015 376 / 2015 Proiect de Hotărâre privind aprobarea Programului Naţional "Sprijin la bacalaureat, acces la facultate"
370 / 2015 372 / 2015 Proiect de Hotărâre privind constituirea secretariatelor comune, a secretariatelor tehnice comune, a punctului naţional, a punctelor naţionale de contact şi a persoanei naţionale de contact, precum şi a unităţilor de control de prim nivel, în vederea implementării programelor de cooperare la care ia parte România în perioada de programare 2014-2020
369 / 2015 368 / 2015 Proiect de Hotărâre privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de menţinere a calităţii aerului şi a planurilor de acţiune pe termen scurt
368 / 2015 375 / 2015 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Organizaţia Internaţională de Poliţie Criminală - INTERPOL privind privilegiile şi imunităţile participanţilor la cea de-a 43-a Conferinţă Regională Europeană a Organizaţiei Internaţionale de Poliţie Criminală - INTERPOL de la Bucureşti, încheiat prin schimb de scrisori semnate la data de 30 ianuarie 2012 la Bucureşti şi la data de 25 februarie 2015 la Lyon
367 / 2015 363 / 2015 RECTIFICAREA Regulamentului nr. 3 din 25 martie 2015 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare şi a Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor societăţilor comerciale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 27 martie 2015
366 / 2015 374 / 2015 Proiect de Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea destinaţiei unor bunuri imobile confiscate
365 / 2015 369 / 2015 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Cipru privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Nicosia, la 31 octombrie 2014
364 / 2015 370 / 2015 Proiect de Lege pentru completarea articolului 11 al Legii nr. 105/2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale pentru obiectivul "Cooperarea teritorială europeană"
12345678910...