Managementul activității de avizare – Actualizare BD
  Login     


  Anul  
   


Dosare • 940


Avize • 910
   DOSARE introduse în baza de date  –  Anul 2014 | Nr. dosare • 940   
    Nr. dosar  Denumire
940 / 2014 Proiect de Ordonanță pentru modificarea alineatului (3) al articolului 9 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
939 / 2014 Proiect de Lege privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii
938 / 2014 Proiect de Hotărâre pentru completarea art. 25 din Normele financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1447/2007
937 / 2014 Proiect de Hotărâre privind donarea unor autovehicule aparținând domeniului privat al statului către Cancelaria de Stat a Republicii Moldova
936 / 2014 Proiect de Ordonanță pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I" - S.A
935 / 2014 *********
934 / 2014 RECTIFICAREA Ordinului nr. 1230/2013 privind acreditarea unității sanitare Societatea Comercială "Sapiens Medical Center" - S.R.L. punctul de lucru situat în municipiul București, str. Popa Nan nr. 111-113, sectorul 1, pentru activitatea de prelevare de celulue reproductive umane, pentru bancă de celule reproductive (procesare, conservare, stocare și distribuție) și utilizare de celule umane în scop terapeutic (fertilizare in vitro)
933 / 2014 RECTIFICAREA Ordonanței Guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014
932 / 2014 RECTIFICAREA Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora
931 / 2014 Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociaților de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice
12345678910...

   AVIZE introduse în baza de date  –  Anul 2014 | Nr. avize • 910   
    Nr. aviz  Nr. dosar  Denumire
912 / 2014 933 / 2014 RECTIFICAREA Ordonanței Guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014
910 / 2014 938 / 2014 Proiect de Hotărâre pentru completarea art. 25 din Normele financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1447/2007
908 / 2014 935 / 2014 *********
907 / 2014 931 / 2014 Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociaților de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice
906 / 2014 930 / 2014 Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1415/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia
905 / 2014 923 / 2014 Proiect de Hotărâre privind recunoașterea Asociației Naționale Cultul Eroilor "Regina Maria" ca fiind de utilitate publică
904 / 2014 921 / 2014 RECTIFICAREA Hotărârii Guvernului nr. 519/26.06.2014 privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corecțiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute în anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora
903 / 2014 922 / 2014 Proiect de Hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 "Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local" la Hotărârea Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local
902 / 2014 920 / 2014 RECTIFICAREA Hotărârii Consiliului Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România nr. 79 din 18.07.2014 privind modificarea și completarea Regulamentului privind procedura de organizare și desfășurare a examenului sau concursului pentru dobândirea calității de notar stagiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 28 iulie 2014
901 / 2014 919 / 2014 Proiect de Lege privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii
12345678910...