Managementul activităţii de avizare – Actualizare BD
Login         Skip Navigation LinksHome                              


  Anul  
   


Dosare • 1124


Avize • 1026
   DOSARE introduse în baza de date  –  Anul 2016 | Nr. dosare • 1124   
    Nr. dosar  Titlu
1124 / 2016 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
1123 / 2016 RECTIFICAREA Hotărârii Guvernului nr. 377/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 381/2009 privind declanşarea procedurilor de expropiere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti"
1122 / 2016 Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Protocolului între Ministerul Afacerilor Interne din românia, prin Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră şi Administraţia Serviciului Frontierei de Stat a Ucrainei pentru punerea în aplicare a Acodului între Guvernul României şi cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind patrularea comună la frontiera de stat româno-ucraineană, semnat la Bucureşti, la 21 aprilie 2016, semnat la 31 mai 2016, la Suceviţa
1121 / 2016 Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1034/2010 pentru aprobarea finanţării din Fondul pentru mediu a lucrărilor de închidere a iazurilor de decantare din sectorul minier
1120 / 2016 Proiect de Ordonanţă de urgenţă privind aprobarea programului pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat
1119 / 2016 Proiect de Hotărâre privind aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi "Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate"
1118 / 2016 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului de modificare a Convenţiei privind decontările multilaterale în ruble transferabile şi organizarea Băncii Internaţionale de Cooperare Economică, precum şi a Statutului acestei Bănci din data de 22 octombrie 1963, semnat de România la 18 decembrie 1990 la Moscova
1117 / 2016 Proiect de Ordonanţă de urgenţă de modificare şi completare a Codului de procedură penală şi a Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
1116 / 2016 Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Protocolului de cooperare între Ministerul Afacerilor Interne din România şi Ministerul Afacerilor Interne din Republica Moldova în domeniul formării personalului, semnat la 28 aprilie 2016 la Bucureşti
1115 / 2016 Proiect de Lege privind plata contribuţiei financiare voluntare a României către fondul de finanţare extrabugetară al Agenţiei Internaţionale pentru Energia Atomică (AIEA), în sprijinul activităţilor de verificare desfăşurate de AIEA în Republica Islamică Iran
12345678910...

   AVIZE introduse în baza de date  –  Anul 2016 | Nr. avize • 1026   
    Nr. aviz  Nr. dosar  Titlu
1026 / 2016 1104 / 2016 RECTIFICAREA Hotărârii Autorităţii Electorale Permanente nr. 28/2016 pentru aprobarea modelelor, dimensiunilor şi condiţiilor de tipărire ale buletinelor de vot care vor fi folosite pentru alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 705 din 12 septembrie 2016
1025 / 2016 1111 / 2016 Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind pregătirea şi atestarea profesională a managerilor de transport în regim de taxi şi închiriere
1024 / 2016 1114 / 2016 Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Programului Naţional de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigaţii din România
1023 / 2016 1116 / 2016 Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Protocolului de cooperare între Ministerul Afacerilor Interne din România şi Ministerul Afacerilor Interne din Republica Moldova în domeniul formării personalului, semnat la 28 aprilie 2016 la Bucureşti
1022 / 2016 1103 / 2016 Proiect de Hotărâre privind asistenţa acordată de către statul român cu titlu gratuit pentru Afganistan, în vederea formării de specialişti în domenii de interes pentru acest stat
1021 / 2016 1110 / 2016 Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Amendamentului nr. 4 convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 22 decembrie 2014, la 24 februarie 2016, la 3 martie 2016 şi la Luxemburg la 8 ianuarie 2016, între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R."- S.A. la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R."- S.A. privind finanţarea Proiectului de reabilitare a liniei de cale ferată Curtici - Simeria, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005
1020 / 2016 1119 / 2016 Proiect de Hotărâre privind aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi "Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate"
1019 / 2016 1115 / 2016 Proiect de Lege privind plata contribuţiei financiare voluntare a României către fondul de finanţare extrabugetară al Agenţiei Internaţionale pentru Energia Atomică (AIEA), în sprijinul activităţilor de verificare desfăşurate de AIEA în Republica Islamică Iran
1018 / 2016 1102 / 2016 Proiect de Hotărâre pentru stabilirea cotelor procentuale prevăzute la art. 177, alin. (34) şi (35) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare
1017 / 2016 1077 / 2016 RECTIFICAREA Hotărârii Guvernului nr. 725/2016 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistentă socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 792 din 7 octombrie 2016
12345678910...