Managementul activităţii de avizare – Actualizare BD
Login         Skip Navigation LinksHome                              


  Anul  
   


Dosare • 1311


Avize • 1243
   DOSARE introduse în baza de date  –  Anul 2016 | Nr. dosare • 1311   
    Nr. dosar  Titlu
1311 / 2016 Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României
1310 / 2016 Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 şi pentru modificarea unor acte normative
1309 / 2016 Proiect de Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi a Legii farmaciei nr. 266/2008
1308 / 2016 Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 430/2008
1307 / 2016 Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost pentru servicii acordate în unităţile medico-sociale şi a unor normative privind personalul din unităţile de asistenţă medico-socială şi personalului care desfăşoară activităţi de asistenţă medicală comunitară
1306 / 2016 Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, precum şi a Hotărârii Guvernului nr. 593/2011 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului
1305 / 2016 Proiect de Hotărâre pentru modificarea Anexei nr 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1016/2011 privind acordarea statutului de staţiune balneară şi balneoclimaterică a unor localităţi şi areale care dispun de factori naturali de cură
1304 / 2016 Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 616/2015 privind aprobarea finanţării din bugetul Fondului pentru Mediu a acţiunilor multianuale necesare programului "Colectarea, prelucrarea şi crearea de mecanisme şi instrumente de promovare a datelor şi informaţiilor necesare întocmirii rapoartelor către Comisia Europeană, Agenţia Europeană de mediu şi Secretariatele Convenţiilor Internaţionale din domeniul protecţiei mediului" desfăşurat în perioada 2015-2018
1303 / 2016 Proiect de Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996
1302 / 2016 Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 799/2014 privind Implementarea Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate
12345678910...

   AVIZE introduse în baza de date  –  Anul 2016 | Nr. avize • 1243   
    Nr. aviz  Nr. dosar  Titlu
1243 / 2016 1302 / 2016 Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 799/2014 privind Implementarea Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate
1242 / 2016 1283 / 2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Contractului cadru de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii (Facilitatea de cofinanţare UE pentru creştere 2014-2020), semnat la Bucureşti la 15 iulie 2016
1241 / 2016 1275 / 2016 Proiect de Hotărâre privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice
1240 / 2016 1289 / 2016 Proiect de Hotărâre privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2015/2219 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind Agenţia Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) şi de înlocuire şi de abrogare a Deciziei 2005/681/JAI a Consiliului
1239 / 2016 1287 / 2016 Proiect de Hotărâre privind stabilirera unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/426 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2016 privind instalaţile pe cablu şi de aprogare a Directivei 2000/9/CE
1238 / 2016 1286 / 2016 Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 79/2016
1237 / 2016 1288 / 2016 Proiect de Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Işalniţa, judeţul Dolj
1236 / 2016 1285 / 2016 Proiect de Hotărâre privind înfiinţarea Comitetului Interministerial pentru trecerea la moneda euro
1235 / 2016 1264 / 2016 Proiect de Lege pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social şi desemnarea reprezentanţilor României în Comitetul Economic şi Social European
1234 / 2016 1274 / 2016 Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 398/2016 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013 şi a fondurilr europene structurale şi de investţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013 şi pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1183/2014 privind nominalizarea autorităţilor implicate în sistemul de management şi control al fondurilor europene structurale şi de investiţii 2014-2020
12345678910...