Managementul activităţii de avizare – Actualizare BD
  Login         Sunteţi în secţiunea: Skip Navigation LinksHome  


  Anul  
   


Dosare • 124


Avize • 124
   DOSARE introduse în baza de date  –  Anul 2016 | Nr. dosare • 124   
    Nr. dosar  Denumire
124 / 2016 Proiect de Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Bărbuleşti, Ciochina, Grindu şi Valea Măcrişului, judeţul Ialomiţa
123 / 2016 Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1185/2012 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
122 / 2016 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul Poliţistului
121 / 2016 RECTIFICAREA Hotărârii Guvernului nr. 45/09.02.2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 100 din 09.02.2016
120 / 2016 RECTIFICAREA Hotărârii Guvernului nr. 965/2014 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară - Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Botoşani a unui imobil aflat în domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 819 din 10 noiembrie 2014
119 / 2016 Propunere legislativă privind ”Legea Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918”
118 / 2016 Proiect de Hotărâre privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale din anul 2016
117 / 2016 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 221 din 24 iulie 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2014 pentru modificarea şi completarea art. 10 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
116 / 2016 Propunere legislativă privind declararea zilei de 9 mai - Ziua Proclamării Independenţei României, ca zi de sărbătoare naţională
115 / 2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor
12345678910...

   AVIZE introduse în baza de date  –  Anul 2016 | Nr. avize • 124   
    Nr. aviz  Nr. dosar  Denumire
124 / 2016 104 / 2016 Proiect de Hotărâre privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor locale din anul 2016
123 / 2016 118 / 2016 Proiect de Hotărâre privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale din anul 2016
122 / 2016 96 / 2016 Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea regulamantului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1288/2012
121 / 2016 103 / 2016 Proiect de Hotărâre pentru aprobarea modelelor şi a condiţiilor de tipărire ale buletinelor de vot care sunt folosite la alegerile locale din anul 2016
120 / 2016 101 / 2016 Proiect de Hotărâre pentru aprobarea sprijinului financiar excepţional cu caracter temporar care se acordă producătorilor agricoli din sectorul fructe şi legume
119 / 2016 100 / 2016 Proiect de Hotărâre pentru aprobarea calendarului acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale din anul 2016
118 / 2016 97 / 2016 Proiect de Hotărâre pentru stabilirea regimului juridic al unor locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional, aflate în administrarea consiliilor locale, precum şi a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, referitoare la administrarea şi vânzarea acestora
117 / 2016 95 / 2016 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind cooperarea în domeniul apărării între Guvernul României şi Guvernul Republicii Algeriene Democratice şi Populare, semnat la Alger la 7 decembrie 2015
116 / 2016 99 / 2016 Proiect de Hotărâre privind numerotarea circumscripţiilor electorale judeţene şi a circumscripţiei electorale a municipiului Bucureşti pentru alegerile locale
115 / 2016 45 / 2016 REPUBLICAREA Legii concurenţei nr. 21/1996
12345678910...