Managementul activităţii de avizare – Actualizare BD
  Login         Sunteţi în secţiunea: Skip Navigation LinksHome  


  Anul  
   


Dosare • 1336


Avize • 1250
   DOSARE introduse în baza de date  –  Anul 2015 | Nr. dosare • 1336   
    Nr. dosar  Denumire
1336 / 2015 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă
1335 / 2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002
1334 / 2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 96/2007 republicată, privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România
1333 / 2015 Propunere legislativă privind completarea Legii nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor
1332 / 2015 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 221 din 2 iunie 2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 din 11.06.2009, cu modificările şi completările ulterioare
1331 / 2015 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi exploatarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
1330 / 2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii concurenţei nr. 21/1996
1329 / 2015 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006
1328 / 2015 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 264 din 16 iunie 2004 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Medicale
1327 / 2015 Propunere legislativă de modificarea şi completare a Legii nr. 123/2012 Legea energiei electrice şi a gazelor naturale, nr. publicată în M. Of. al României, Partea I, nr. 485 din 16.07/2012, cu modificările şi completările ulterioare
12345678910...

   AVIZE introduse în baza de date  –  Anul 2015 | Nr. avize • 1250   
    Nr. aviz  Nr. dosar  Denumire
1250 / 2015 1323 / 2015 RECTIFICAREA Ordinului ministrului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice nr. 5751/12.11.2015 privind publicarea Procedurii de selectare, prin concurs, a membrilor Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior
1249 / 2015 1239 / 2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 3/2000 privind orgaizarea şi desfăşurarea referendumului
1248 / 2015 1238 / 2015 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art. 42 din Legea nr. 51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice
1247 / 2015 1236 / 2015 Propunere legislativă privind acordarea cetăţeniei române membrilor comunităţilor româneşti de pretutindeni, victime ale raptului teritorial sau conjuncturii istorice
1246 / 2015 1235 / 2015 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004, privind statutul aleşilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 912 din 7 octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare
1245 / 2015 1234 / 2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
1244 / 2015 1233 / 2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
1243 / 2015 1232 / 2015 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
1242 / 2015 1231 / 2015 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 154 din 28 septembrie 2012 privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice
1241 / 2015 1230 / 2015 Propunere legislativă pentru modificarea art. 15 al Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România
12345678910...