Managementul activităţii de avizare – Actualizare BD
  Login         Sunteţi în secţiunea: Skip Navigation LinksHome  


  Anul  
   


Dosare • 944


Avize • 922
   DOSARE introduse în baza de date  –  Anul 2015 | Nr. dosare • 944   
    Nr. dosar  Denumire
944 / 2015 Proiect de Hotărâre pentru aprobarea organizării de către Ministerul Transporturilor, în România, în luna octombrie 2015, a Reuniunii miniştrilor transporturilor din regiunea Organizaţiei Cooperării Economice a Mării Negre (OCEMN), precedată de Reuniunea Grupului de experţi responsabil cu discutarea şi analizarea declaraţiei comune care va fi adoptată de miniştrii transporturilor
943 / 2015 RECTIFICAREA Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
942 / 2015 RECTIFICAREA Hotărârii Guvernului nr. 628/2015 pentru completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile
941 / 2015 RECTIFICAREA Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2015 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul feroviar
940 / 2015 Proiect de Ordonanţă privind cazierul fiscal
939 / 2015 Proiect de Ordonanţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul fondurilor externe nerambursabile
938 / 2015 Proiect de Ordonanţă privind reorganizarea activităţii de inspecţie pentru clasificarea carcaselor, funcţionarea sistemului de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, monitorizarea şi raportarea preţurilor acestora
937 / 2015 Proiect de Ordonanţă privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi
936 / 2015 Proiect de Ordonanţă privind aprobarea plăţii contribuţiei anuale de participare a României la Comitetul pentru Investiţii sesiune lărgită, din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
935 / 2015 Proiect de Ordonanţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei consumatorilor
12345678910...

   AVIZE introduse în baza de date  –  Anul 2015 | Nr. avize • 922   
    Nr. aviz  Nr. dosar  Denumire
923 / 2015 937 / 2015 Proiect de Ordonanţă privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi
922 / 2015 933 / 2015 Proiect de Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică
921 / 2015 943 / 2015 RECTIFICAREA Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
920 / 2015 940 / 2015 Proiect de Ordonanţă privind cazierul fiscal
919 / 2015 867 / 2015 Iniţiativă legislativă a cetăţenilor pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, precum şi a Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială
917 / 2015 935 / 2015 Proiect de Ordonanţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei consumatorilor
916 / 2015 931 / 2015 Proiect de Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule
915 / 2015 938 / 2015 Proiect de Ordonanţă privind reorganizarea activităţii de inspecţie pentru clasificarea carcaselor, funcţionarea sistemului de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, monitorizarea şi raportarea preţurilor acestora
914 / 2015 939 / 2015 Proiect de Ordonanţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul fondurilor externe nerambursabile
913 / 2015 936 / 2015 Proiect de Ordonanţă privind aprobarea plăţii contribuţiei anuale de participare a României la Comitetul pentru Investiţii sesiune lărgită, din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
12345678910...