Managementul activității de avizare – Actualizare BD
  Login     


  Anul  
   


Dosare • 1246


Avize • 1180
   DOSARE introduse în baza de date  –  Anul 2014 | Nr. dosare • 1246   
    Nr. dosar  Denumire
1246 / 2014 Proiect de Lege pentru ratificarea "Acordului Euro-mediteranean în domeniul aviației între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Guvernul Statului Israel, pe de altă parte" semnat la Luxembourg la 10 iunie 2013
1245 / 2014 RECTIFICAREA Hotărârii Guvernului nr. 809/2014 pentru modificarea art. 1 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1000/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici
1244 / 2014 Proiect de Lege privind planificarea apărării
1243 / 2014 Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii
1242 / 2014 Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Strategiei pentru Consolidarea Administrației Publice 2014-2020 și constituirea Comitetului Național pentru Coordonarea Implementării Strategiei pentru Consolidarea Administrației Publice 2014-2020
1241 / 2014 Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 537 din 26 iunie 2014 privind condițiile, procedura și termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferența dintre nivelul standard al accizelor și nivelul accizelor diferențiat pentru motorine utilizată drept combustibil pentru motor
1240 / 2014 Proiect de Ordonanță de urgență privind programul de stimulare a cumpărării de autoturisme noi
1239 / 2014 Proiect de Ordonanță de urgență pentru modificarea unor acte normative
1238 / 2014 Proiect de Lege pentru ratificarea acordului de cooperare în domeniul navigației prin satelit între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Regatul Norvegiei, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 22 septembrie 2010
1237 / 2014 Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2013 și 2014
12345678910...

   AVIZE introduse în baza de date  –  Anul 2014 | Nr. avize • 1180   
    Nr. aviz  Nr. dosar  Denumire
1180 / 2014 1245 / 2014 RECTIFICAREA Hotărârii Guvernului nr. 809/2014 pentru modificarea art. 1 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1000/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici
1179 / 2014 1241 / 2014 Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 537 din 26 iunie 2014 privind condițiile, procedura și termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferența dintre nivelul standard al accizelor și nivelul accizelor diferențiat pentru motorine utilizată drept combustibil pentru motor
1178 / 2014 1239 / 2014 Proiect de Ordonanță de urgență pentru modificarea unor acte normative
1177 / 2014 1240 / 2014 Proiect de Ordonanță de urgență privind programul de stimulare a cumpărării de autoturisme noi
1176 / 2014 1243 / 2014 Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii
1175 / 2014 1225 / 2014 RECTIFICAREA Ordinului ministrului delegat pentru buget nr. 997 din 1 august 2014 privind prospectele de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni CEC - SA, în vederea achiziționării de autoturisme
1174 / 2014 1238 / 2014 Proiect de Lege pentru ratificarea acordului de cooperare în domeniul navigației prin satelit între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Regatul Norvegiei, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 22 septembrie 2010
1173 / 2014 1233 / 2014 Proiect de Lege privind unele măsuri vizând republicarea actelor normative
1172 / 2014 1242 / 2014 Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Strategiei pentru Consolidarea Administrației Publice 2014-2020 și constituirea Comitetului Național pentru Coordonarea Implementării Strategiei pentru Consolidarea Administrației Publice 2014-2020
1171 / 2014 1236 / 2014 Proiect de Hotărâre privind stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată
12345678910...