Managementul activităţii de avizare – Actualizare BD
Login         Skip Navigation LinksHome                              


  Anul  
   


Dosare • 314


Avize • 256
   DOSARE introduse în baza de date  –  Anul 2017 | Nr. dosare • 314   
    Nr. dosar  Titlu
314 / 2017 Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 296/2016 privind aprobarea sumei necesare Ministerului Sănătăţii pentru contractarea şi implementarea componentelor rămase necontractate din proiectul PHARE 2006/018-147.03.11 - Sprijin pentru autorităţile de sănătate din România pentru implementarea directivelor Uniunii Europene privind băncile de sânge - unităţile de transfuzie - din spitale şi utilizarea terapeutică a ţesuturilor şi celulelor umane
313 / 2017 Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Procesului-verbal privind controlul comun al traseului liniei de frontieră româno-ungare, în sectoarele apelor de frontieră în anul 2015, semnat la data de 18 noiembrie 2016, la Mako, Ungaria
312 / 2017 Proiect de Lege privind ratificarea Acordului între România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind cooperarea şi activităţile Reprezentanţei Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în România, semnat la 29 noiembrie 2016
311 / 2017 Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 150/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe
310 / 2017 Proiect de Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 2408/2004 privind metodologia de acordare de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale a diferenţei dintre tarife şi costuri în transportul feroviar public de călători
309 / 2017 Proiect de Hotărâre privind alocarea temporară, pentru luna aprilie a anului 2017, a unor sume din venituri din privatizare, ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Iniţiativa pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (POIIMM)
308 / 2017 Proiect de Hotărâre privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor parţiale din data de 11 iunie 2017
307 / 2017 Proiect de Hotărâre privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor locale parţiale din data de 11 iunie 2017
306 / 2017 Proiect de Hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din Serviciul de Protecţie şi Pază ca fiind de utilitate publică
305 / 2017 Proiect de Hotărâre privind aprobarea Acordului între Ministerul Afacerilor Externe al României şi Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) referitor la o contribuţie financiară pentru Programul de Activitate şi Buget al OCDE 2017-2018 pentru realizarea unui studiu în domeniul migraţiei, semnat la data de 6 martie 2017, şi a plăţii contribuţiei aferente Ministerului Afacerilor Externe la Programul OCDE de Activitate şi Buget 2017-2018
12345678910...

   AVIZE introduse în baza de date  –  Anul 2017 | Nr. avize • 256   
    Nr. aviz  Nr. dosar  Titlu
256 / 2017 288 / 2017 Proiect de Regulament privind funcţionarea Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar
255 / 2017 292 / 2017 Proiect de Hotărâre pentru aprobarea calendarului acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale parţiale din data de 11 iunie 2017
254 / 2017 310 / 2017 Proiect de Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 2408/2004 privind metodologia de acordare de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale a diferenţei dintre tarife şi costuri în transportul feroviar public de călători
253 / 2017 305 / 2017 Proiect de Hotărâre privind aprobarea Acordului între Ministerul Afacerilor Externe al României şi Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) referitor la o contribuţie financiară pentru Programul de Activitate şi Buget al OCDE 2017-2018 pentru realizarea unui studiu în domeniul migraţiei, semnat la data de 6 martie 2017, şi a plăţii contribuţiei aferente Ministerului Afacerilor Externe la Programul OCDE de Activitate şi Buget 2017-2018
252 / 2017 308 / 2017 Proiect de Hotărâre privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor parţiale din data de 11 iunie 2017
251 / 2017 307 / 2017 Proiect de Hotărâre privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor locale parţiale din data de 11 iunie 2017
250 / 2017 294 / 2017 Proiect de Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri necesare organizării de către Parlamentul României a celei de/a 63-a Sesiuni anulate a Adunării Parlamentare NATO la Bucureşti, 6-9 octombrie 2017
249 / 2017 291 / 2017 Proiect de Hotărâre privind stabilirea datei alegerilor parţiale pentru primari în unele circumscripţii electorale
248 / 2017 293 / 2017 Proiect de Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi KFW, Frankfurt pe Main (KFW), prin scrisorile semnate la 30 iunie 2016 la Bucureşti, respectiv la 21 decembrie 2016 la Frankfurt pe Main şi la 28 decembrie 2016 la Bucureşti, la Scordul de împrumut şi finanţare dintre KFW, Frankfurt pe Main (KFW), şi România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice al României (ÎMPRUMUTAT) şi Municipiul Timişioara (Agenţia de implementare a programului), pentru un împrumut de 3.000.000 euro şi o contribuţie financiară de 2.000.000 euro pentru reabilitarea cartierelor istorice ale Timişoarei ( Infrastrucdtura municipală faza a II/a), semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2009 şi, la Frankfurt pe Main, la 24 martie 2010
247 / 2017 290 / 2017 Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii
12345678910...