Managementul activității de avizare – Actualizare BD
  Login     


  Anul  
   


Dosare • 1277


Avize • 1231
   DOSARE introduse în baza de date  –  Anul 2014 | Nr. dosare • 1277   
    Nr. dosar  Denumire
1277 / 2014 Proiect de Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Lehliu, județul Călărași
1276 / 2014 Proiect de Hotărâre privind desființarea Spitalului Comunei Gurahonț, județul Arad
1275 / 2014 RECTIFICAREA Deciziei președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul energiei nr. 2667 din 15.10.2014 pentru aprobarea Contractului - cadru de vânzare/cumpărare a energiei electrice tranzacționate pe piața centralizată pentru serviciul universal
1274 / 2014 Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1470/2001
1273 / 2014 Proiect de "Regulament privind procedura de constatare și sancționare a practicilor de concurență neloială"
1272 / 2014 RECTIFICAREA Anexei nr. 2 a Decretului nr. 37/2000 privind conferirea titlului de Erou-Martir al Revoluției Române din Decembrie 1989 și a titlului de Luptător pentru Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989
1271 / 2014 Proiect de Ordonanță de urgență privind modificarea și completarea unor acte normative
1270 / 2014 Proiect de Ordonanță de urgență privind stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea unor acte normative
1269 / 2014 Proiect de Hotărâre privind desemnarea Autorității Responsabile pentru Cadrul Financiar Multianual 2014-2020, domeniul Afaceri Interne
1268 / 2014 Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 138/2013 privind adoptarea unor măsuri pentru siguranța alimentării cu energie electrică
12345678910...

   AVIZE introduse în baza de date  –  Anul 2014 | Nr. avize • 1231   
    Nr. aviz  Nr. dosar  Denumire
1231 / 2014 1271 / 2014 Proiect de Ordonanță de urgență privind modificarea și completarea unor acte normative
1230 / 2014 1267 / 2014 Proiect de Lege privind incubatoarele de afaceri
1229 / 2014 1270 / 2014 Proiect de Ordonanță de urgență privind stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea unor acte normative
1228 / 2014 1268 / 2014 Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 138/2013 privind adoptarea unor măsuri pentru siguranța alimentării cu energie electrică
1227 / 2014 1175 / 2014 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
1226 / 2014 1174 / 2014 Propunere legislativă de completare și modificare a alineatului 5 al articolului 56 din Legea nr. 283/2014 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare
1225 / 2014 1173 / 2014 Propunere legislativă pentru modificarea Art. 27 din Legea nr. 370/2004 privind alegerea Președintelui României
1224 / 2014 1172 / 2014 Propunere legislativă pentru completarea art. 29622 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
1223 / 2014 1171 / 2014 Propunere legislativă pentru completarea art. 99 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
1222 / 2014 1170 / 2014 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor
12345678910...