Managementul activităţii de avizare – Actualizare BD
Login         Skip Navigation LinksHome                              


  Anul  
   


Dosare • 27


Avize • 6
   DOSARE introduse în baza de date  –  Anul 2017 | Nr. dosare • 27   
    Nr. dosar  Titlu
27 / 2017 Proiect de Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Turismului
26 / 2017 Proiect de Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei
25 / 2017 Proiect de Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Consultării Publice şi Dialogului Social
24 / 2017 Proiect de Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Românii de pretutindeni, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 857/2013 privind organizarea şi funcţionarea Institutului "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru românii de pretutindeni
23 / 2017 Proiect de Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe
22 / 2017 Proiect de Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării şi Inovării
21 / 2017 Proiect de Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului mediului şi pentru modificarea unor acte normative
20 / 2017 Proiect de Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor şi Pădurilor
19 / 2017 Proiect de Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi pentru modificarea alineatului (6) al art. 6 al Hotărârii Guvernului nr. 1186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor
18 / 2017 RECTIFICAREA Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1299/30.06.2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului ariei de protecţie specială avifaunistă ROSPA 0067 Lunca Barcăului
123

   AVIZE introduse în baza de date  –  Anul 2017 | Nr. avize • 6   
    Nr. aviz  Nr. dosar  Titlu
6 / 2017 6 / 2017 Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
5 / 2017 5 / 2017 Proiect de Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea unor acte normative
4 / 2017 4 / 2017 Proiect de Hotărâre pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată
3 / 2017 3 / 2017 Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale, şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
2 / 2017 1 / 2017 RECTIFICAREA Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 456/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Gărzilor forestiere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 262 din 7 aprilie 2016
1 / 2017 2 / 2017 Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe