Managementul activităţii de avizare – Actualizare BD
  Login         Sunteţi în secţiunea: Skip Navigation LinksHome  


  Anul  
   


Dosare • 223


Avize • 180
   DOSARE introduse în baza de date  –  Anul 2015 | Nr. dosare • 223   
    Nr. dosar  Denumire
223 / 2015 Propunere legislativă pentru abrogarea unei poziţii din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei
222 / 2015 Propunere legislativă privind declararea zilei de 19 februarie - "Ziua Brâncuşi" ca sărbatoare naţională
221 / 2015 Propunere legislativă pentru completarea dispoziţiilor Legii nr. 202 din 9 noiembrie 1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României
220 / 2015 Propunere legislativă pentru declararea zilei de 1 octombrie Ziua de luptă împotriva cancerului de sân
219 / 2015 Propunere legislativă privind conflictele de muncă
218 / 2015 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore
217 / 2015 Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 183/2005 privind înfiinţarea pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii
216 / 2015 Propunere legislativă privind modificarea Legii Educaţiei naţionale nr. 1/2011
215 / 2015 Proiect de Hotărâre privind acordarea ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Naţionale de închideri Mine Valea Jiului - S.A. Petroşani, pentru anul 2015
214 / 2015 Proiect de Hotărâre privind adoptarea unor măsuri pentru crearea cadrului de aplicare a prevederilor Regulmentului (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind produsele cosmetice, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Regulamentlului (UE) nr. 655/2013 din 10 iule 2013 de stabilire a unor criterii comune pentru justificarea declaraţiilor utilizate în legătură cu produsele cosmetice
12345678910...

   AVIZE introduse în baza de date  –  Anul 2015 | Nr. avize • 180   
    Nr. aviz  Nr. dosar  Denumire
180 / 2015 213 / 2015 Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Acordului între Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Federal al Apărării al Republicii Federale Germania, semnat la Berlin la 24 septembrie 2014, pentru amendarea Acordului între Ministerul Apărării Naţionale al României şi Ministerul Federal al Apărării al Republicii Federale Germania privind colaborarea în domeniul militar, semnat la Bonn la 18 octombrie 1993
179 / 2015 210 / 2015 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului privind organizarea şi activitatea Băncii Internaţionale de Cooperare Economică şi a Statutului Băncii Internaţionale de Cooperare Economică semnate la 22 octombrie 1963 (modificate prin Protocoalele semnate la 18 decembrie 1970, 23 noiembrie 1977 şi la 18 decembrie 1990)
178 / 2015 208 / 2015 Proiect de Hotărâre privind recunoaşterea Fundaţiei "Consorţiu pentru Dezvoltare Locală" Mioveni ca fiind de utilitate publică
177 / 2015 212 / 2015 Proiect de Hotărâre privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2015 pentru operatorii economici din industria de apărare, care desfăşoară activităţi conform prevederilor art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare
176 / 2015 211 / 2015 Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Londra la 14 martie 2014 şi la Bucureşti la 8 iulie 2014 între Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de modernizare a reţelei energetice feroviare, semnat la Bucureşti la 18 decembie 2005
175 / 2015 207 / 2015 Proiect de Lege privind ratificarea celui de-al treilea Protocol adiţional dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, semnat la Chişinău la 10 decembrie 2013, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010
174 / 2015 201 / 2015 Proiect de Hotărâre privind implementarea sistemelor din domeniul calităţii produselor agricole şi alimentare
173 / 2015 202 / 2015 Proiect de Hotărâre pentru aprobarea cuantumului ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic, pentru speciile ovine/caprine
172 / 2015 200 / 2015 Proiect de Hotărâre pentru aprobarea cuantumului ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic, pentru specia bovine
171 / 2015 203 / 2015 Proiect de Lege pentru aprobarea plăţii contribuţiilor Ministerului Justiţiei Şi Ministerului Public la organisme internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
12345678910...