Managementul activităţii de avizare – Actualizare BD
  Login         Sunteţi în secţiunea: Skip Navigation LinksHome  


  Anul  
   


Dosare • 583


Avize • 539
   DOSARE introduse în baza de date  –  Anul 2015 | Nr. dosare • 583   
    Nr. dosar  Denumire
583 / 2015 Proiect de Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Daia, judeţul Giurgiu
582 / 2015 Proiect de Lege privind emisiunile de obligaţiuni ipotecare
581 / 2015 Propunere legislativă privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente
580 / 2015 Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima Casă"
579 / 2015 Proiect de Hotărâre privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013 şi a fondurilor europene structurale şi de investiţii
578 / 2015 Proiect de Hotărâre privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune 2014-2020
577 / 2015 Proiect de Ordonanţă de urgenţă privind acordarea unui ajutor de stat individual pentru salvare, Societăţii Complexului Energetic Hunedoara S.A.
576 / 2015 Proiect de Lege privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare
575 / 2015 Proiect de Lege privind redresarea şi rezoluţia asigurătorilor
574 / 2015 RECTIFICAREA Deciziei nr. 2/2CN/2015 pentru modificarea şi completarea Deciziei Consiliului naţional nr. 59/2011 privind aprobarea Regulamentului electoral al Colegiului Medicilor Dentişti din România şi pentru aprobarea Comisiei Electorale Centrale pentru alegerea organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Dentişti din România de la nivel local şi naţional pentru mandatul 2015-2018
12345678910...

   AVIZE introduse în baza de date  –  Anul 2015 | Nr. avize • 539   
    Nr. aviz  Nr. dosar  Denumire
539 / 2015 566 / 2015 Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Strategiei naţionale privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020 şi Planul strategic de acţiuni pentru perioada 2015-2020
538 / 2015 573 / 2015 Proiect de Hotărâre privind aprobarea sumei din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2015 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.
537 / 2015 570 / 2015 Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 2 litera d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
536 / 2015 564 / 2015 Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi pentru modificarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale
535 / 2015 572 / 2015 Proiect de Hotărâre privind aprobarea "Strategiei naţionale de reintegrare socială a persoanelor private de libertate, 2015-2019"
534 / 2015 563 / 2015 Proiect de Hotărâre privind alocarea temporară, pentru luna iunie a anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 239/2015 privind alocarea temporară, pentru luna aprilie a anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru Programul Operaţional Creşterea Competitivităţii Economice (POSCCE)
533 / 2015 561 / 2015 Proiect de Hotărâre privind aprobarea înfiinţării pe lângă Institutul Cultural Român a unei activităţi finanţate din venituri proprii
532 / 2015 555 / 2015 Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Regulilor pentru accesul şi circulaţia navelor şi ambarcaţiunilor pe canalele şi lacurile interioare din perimetrul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"
531 / 2015 562 / 2015 Proiect de Hotărâre privind organizarea la Bucureşti a celei de-a 42-a reuniuni bianuale a Platformei Europene a Autorităţilor de Reglementare în Domeniul Audiovizual (European Platform of Regulatory Authorities) în România în perioada 28-30 octombrie 2015
530 / 2015 558 / 2015 Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiei publice specifice de inspector antifraudă în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 677/2013
12345678910...