Managementul activității de avizare – Actualizare BD
  Login     


  Anul  
   


Dosare • 1093


Avize • 982
   DOSARE introduse în baza de date  –  Anul 2014 | Nr. dosare • 1093   
    Nr. dosar  Denumire
1093 / 2014 Proiect de Hotărâre privind implementarea Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate
1092 / 2014 Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Management în Sănătate
1091 / 2014 Propunere legislativă pentru completarea prevederilor Ordinul nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A.
1090 / 2014 Propunere legislativă privind solicitarea, constituirea și administrarea garanțiilor aferente măsurilor derulate în cadrul Politicii Agricole Comune precum și pentru modificarea, respectiv abrogarea unor acte normative
1089 / 2014 Propunere legislativă pentru completarea art. 4 din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
1088 / 2014 Propunere legislativă pentru modificarea Odronanței de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
1087 / 2014 Propunere legislativă - Legea traducătorilor și interpreților
1086 / 2014 Propunere legislativă pentru modificarea lit. a) a alin. (1) al art. 11 din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
1085 / 2014 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România
1084 / 2014 Propunere legislativă pentru modificarea art. 20 alin. (5) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
12345678910...

   AVIZE introduse în baza de date  –  Anul 2014 | Nr. avize • 982   
    Nr. aviz  Nr. dosar  Denumire
984 / 2014 1017 / 2014 Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
981 / 2014 1012 / 2014 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului adițional la Convențiile de la Geneva din 12 august 1949, referitor la adoptarea unui semn distinctiv adițional (Protocolul III), adoptat la Geneva, la 8 decembrie 2005
980 / 2014 1014 / 2014 Proiect de Hotărâre privind stabilirea fructelor distribuite, a perioadei și frecvenței distribuției, a limitei valorii zilnice/elev și a fondurilor necesare pentru distribuția fructelor și a măsurilor adiacente distribuției de fructe, a bugetului aferent acestora, precum și a modalității de implementare efectivă și de gestionare la nivelul administrației publice, în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli în anul școlar 2014-2015
979 / 2014 1015 / 2014 Proiect de Hotărâre privind deschiderea Punctului internațional de trecere a frontierei și a Biroului vamal de frontieră Vicovu de Sus (România) - Krasnoilsk (Ucraina) și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală
978 / 2014 1008 / 2014 Proiect de Hotărâre privind aprobarea Listei instalațiilor și obiectivelor speciale de interes național, finanțate din fondurile Ministerului Educației Naționale
977 / 2014 1006 / 2014 Proiect de Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2010 cu privire la asociații și fundații, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 39/31 ianuarie 2000 cu modificările și completările ulterioare
976 / 2014 1009 / 2014 Proiect de Hotărâre privind aprobarea închirierii unor bunuri, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Agenției Naționale pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu", din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
975 / 2014 1007 / 2014 Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă
974 / 2014 1005 / 2014 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind ajutorul reciproc pentru intervențiile transfrontaliere în caz de urgențe medicale, semnat la Chișinău la 21 februarie 2014
973 / 2014 1003 / 2014 RECTIFICAREA Ordonanței Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 640 din 30 august 2014
12345678910...