Managementul activităţii de avizare – Actualizare BD
  Login         Sunteţi în secţiunea: Skip Navigation LinksHome  


  Anul  
   


Dosare • 776


Avize • 716
   DOSARE introduse în baza de date  –  Anul 2015 | Nr. dosare • 776   
    Nr. dosar  Denumire
776 / 2015 Proiect de Hotărâre privind modificarea şi completarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1447/2007
775 / 2015 RECTIFICAREA Hotărârii Guvernului nr. 67/2014 privind aprobarea Listei cuprinzând 3 obiective de investiţii prioritare din infrastructura de gospodărirea apelor şi de mediu, precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 din 20 februarie 2014
774 / 2015 Proiect de Hotărâre privind declasificarea unor informaţii referiotare la activitatea sistemului penitenciar, emise de Ministerul Afacerilor Externe în anul 1961
773 / 2015 Proiect de Hotărâre privind modificarea numărului de posturi pentru Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism din cadrul Ministerului Public
772 / 2015 RECTIFICAREA Ordinului Ministrului Justiţiei nr. 2451/C din 22 septembrie 2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 678 din 2 octombrie 2008
771 / 2015 Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1036/2012 pentru aprobarea limitelor admise pentru depăşirea alocărilor publice în euro aprobate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013
770 / 2015 Proiect de Hotărâre pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 475/2007 privind aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare II, pentru perioada 2007-30 iunie 2014
769 / 2015 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri
768 / 2015 Proiect de Lege privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul financiar
767 / 2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii 416/2001 privind venitul minim garantat
12345678910...

   AVIZE introduse în baza de date  –  Anul 2015 | Nr. avize • 716   
    Nr. aviz  Nr. dosar  Denumire
716 / 2015 741 / 2015 Proiect de Lege privind schemele de garantare a depozitelor
715 / 2015 740 / 2015 Proiect de Lege privind Fondul de garantare a depozitelor bancare
714 / 2015 771 / 2015 Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1036/2012 pentru aprobarea limitelor admise pentru depăşirea alocărilor publice în euro aprobate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013
713 / 2015 773 / 2015 Proiect de Hotărâre privind modificarea numărului de posturi pentru Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism din cadrul Ministerului Public
712 / 2015 774 / 2015 Proiect de Hotărâre privind declasificarea unor informaţii referiotare la activitatea sistemului penitenciar, emise de Ministerul Afacerilor Externe în anul 1961
711 / 2015 769 / 2015 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri
710 / 2015 770 / 2015 Proiect de Hotărâre pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 475/2007 privind aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare II, pentru perioada 2007-30 iunie 2014
709 / 2015 745 / 2015 Proiect de Hotărâre privind alocarea temporară, pentru luna iulie a anului 2015, a unor sume din venituri din privatizarea ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management
708 / 2015 742 / 2015 Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 91/2014 privind acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea sănătăţii copilului
707 / 2015 736 / 2015 Proiect de Hotărâre privind aprobarea unor măsuri administrative pentru buna funcţionare a instituţiilor din sistemul justiţiei
12345678910...