Managementul activităţii de avizare – Actualizare BD
Login         Skip Navigation LinksHome    


  Anul  
   


Dosare • 959


Avize • 894
   DOSARE introduse în baza de date  –  Anul 2016 | Nr. dosare • 959   
    Nr. dosar  Titlu
959 / 2016 Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea Normelor de implementare a Programului ”Prima Casă”
958 / 2016 Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 890 din Legea nr. 95/2008 privind reforma în domeniul sănătăţii
957 / 2016 Proiect de instrucţiuni privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la art. 55 din Legea concurenţei nr. 21/1996
956 / 2016 Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Programului ”Construcţia de locuinţe de serviciu”
955 / 2016 Propunere legislativă privind transmiterea dreptului de administrare a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, situate în portul Tulcea, din administrarea Ministerului Transporturilor şi din concesiunea Companiei Naţionale ”Administraţia Porturilor Dunării Maritime” - S.A.Galaţi în administrarea Consiliului Judeţean Tulcea
954 / 2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 165 din 16 mai 2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
953 / 2016 Propunere legislativă pentru modificarea alin. (1) al art. 84 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare
952 / 2016 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 510/24 iulie 2009, cu modificările şi completările ulterioare
951 / 2016 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun
950 / 2016 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991
12345678910...

   AVIZE introduse în baza de date  –  Anul 2016 | Nr. avize • 894   
    Nr. aviz  Nr. dosar  Titlu
894 / 2016 945 / 2016 RECTIFICAREA Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2016 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule şi tramvaie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 723 din 19 septembrie 2016
893 / 2016 935 / 2016 RECTIFICARE a Hotărârii Guvernului nr. 637/2016 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii, organizării şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 691 din 6 septembrie 2016
892 / 2016 856 / 2016 Propunere legislativă pentru sprijinirea construirii de locuinţe pentru tineri
891 / 2016 944 / 2016 Proiect de Hotărâre pentru aprobarea cuantumului şi a plăţii cotizaţiei voluntare de participare a Ministerului Justiţiei la Academia Internaţională Anticorupţie, pentru anul 2016
890 / 2016 943 / 2016 Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Acordului de cooperare între Ministerul Culturii din România şi Ministerul Culturii din Turkmenistan în domeniul culturii, semnat la Bucureşti la data de 24 mai 2016
889 / 2016 941 / 2016 Proiect de Hotărâre privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor
888 / 2016 911 / 2016 REPUBLICAREA Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 23 iulie 2013
887 / 2016 940 / 2016 Proiect de Hotărâre pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1872/2005
886 / 2016 907 / 2016 REPUBLICAREA Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 705 din 20 octombrie 2009
885 / 2016 847 / 2016 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001
12345678910...