Managementul activităţii de avizare – Actualizare BD
Login         Skip Navigation LinksHome                              


  Anul  
   


Dosare • 1269


Avize • 1193
   DOSARE introduse în baza de date  –  Anul 2020 | Nr. dosare • 1269   
    Nr. dosar  Titlu
1269 / 2020 Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece
1268 / 2020 Propunere legislativă privind protecţia, siguranţa şi securitatea în unităţile de învăţământ preuniversitar
1267 / 2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
1266 / 2020 Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020
1265 / 2020 Proiect de Ordonanţă de urgenţă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020
1264 / 2020 Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1198/2012 privind desemnarea infrastructurilor critice naţionale
1263 / 2020 Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul bugetar
1262 / 2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 270/2015 privind Statutul rezerviştilor voluntari
1261 / 2020 Proiect de Hotărâre privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a 8 construcţii uşoare din elemente modulate şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei împotriva COVID-19, prin amenajarea a două puncte de triaj epidemiologic pentru unităţile spitaliceşti din judeţul Cluj
1260 / 2020 RECTIFICAREA Ordinului ANRDE nr. 197 din 2020 privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1037 din 06 noiembrie 2020
12345678910...

   AVIZE introduse în baza de date  –  Anul 2020 | Nr. avize • 1193   
    Nr. aviz  Nr. dosar  Titlu
1193 / 2020 1262 / 2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 270/2015 privind Statutul rezerviştilor voluntari
1192 / 2020 1263 / 2020 Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul bugetar
1191 / 2020 1264 / 2020 Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1198/2012 privind desemnarea infrastructurilor critice naţionale
1190 / 2020 1266 / 2020 Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020
1189 / 2020 1265 / 2020 Proiect de Ordonanţă de urgenţă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020
1188 / 2020 1245 / 2020 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
1187 / 2020 1244 / 2020 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale
1186 / 2020 1208 / 2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei
1185 / 2020 1255 / 2020 Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2019 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligaţii fiscale şi bugetare, precum şi unele măsuri referitoare la obligaţiile de plată aferente împrumuturilor din venituri din privatizare şi a împrumuturilor contractate de statul român de la instituţii de credit şi subîmprumutate operatorilor economici
1184 / 2020 1258 / 2020 Proiect de Hotărâre privind prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul animalelor
12345678910...