Managementul activităţii de avizare – Actualizare BD
Login         Skip Navigation LinksHome  


  Anul  
   


Dosare • 479


Avize • 417
   DOSARE introduse în baza de date  –  Anul 2016 | Nr. dosare • 479   
    Nr. dosar  Denumire
479 / 2016 Proiect de Hotărâre privind stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime prin Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020
478 / 2016 REPUBLICAREA Regulamentului Senatului
477 / 2016 Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, a organigramei, a parcului auto şi a modului de utilizare a acestuia şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare
476 / 2016 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România şi Regiunea Administrativă Specială Hong Kong a Republicii Populare Chineze pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la Bucureşti la 18 noiembrie 2015
475 / 2016 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România
474 / 2016 Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Statutului personalului voluntar din serviciul de urgenţă voluntar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1579/2005
473 / 2016 Proiect de Hotărâre pentru revocarea Hotărârii Guvernului nr. 377/2007 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 550/1998 privind transmiterea unui imobil, situat în municipiul Bucureşti, în administrarea Companiei Naţionale ”Poşta Română” S.A.
472 / 2016 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de sediu între România şi Centrul Sud-Est European de Aplicare a Legii, semnat la Bucureşti, la 22 iulie 2015
471 / 2016 Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia
470 / 2016 Proiect de Lege pentru completarea art. 5 alin. (1) din Legea nr. 177/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru
12345678910...

   AVIZE introduse în baza de date  –  Anul 2016 | Nr. avize • 417   
    Nr. aviz  Nr. dosar  Denumire
417 / 2016 474 / 2016 Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Statutului personalului voluntar din serviciul de urgenţă voluntar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1579/2005
416 / 2016 472 / 2016 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de sediu între România şi Centrul Sud-Est European de Aplicare a Legii, semnat la Bucureşti, la 22 iulie 2015
415 / 2016 469 / 2016 Proiect de Lege privind aderarea României la Acordul parţial extins Centrul european pentru interdependenţă şi solidaritate mondială - Centrul Nord Sud/CNS acord parţial al Consiliului Europei instituit în baza Rezoluţiei (89)14, confirmată ulterior prin rezoluţia (93)51
414 / 2016 471 / 2016 Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia
413 / 2016 443 / 2016 Proiect de Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei
412 / 2016 470 / 2016 Proiect de Lege pentru completarea art. 5 alin. (1) din Legea nr. 177/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru
411 / 2016 437 / 2016 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Italiene privind mormintele de război, semnat la Bucureşti la 9 iulie 2015
410 / 2016 438 / 2016 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului suplimentar la protocolul de la Paris între Guvernul României şi Comandamentul Suprem al Forţelor aliate din Europa şi Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare, semnat la Bruxelles, la 2 decembrie 2015
409 / 2016 332 / 2016 Propunere legislativă privind acordarea unor drepturi persoanelor care nu mai au cetăţenie română, dar care au fost persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
408 / 2016 331 / 2016 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530 din 23 iulie 2003
12345678910...