Managementul activităţii de avizare – Actualizare BD
  Login         Sunteţi în secţiunea: Skip Navigation LinksHome  


  Anul  
   


Dosare • 331


Avize • 287
   DOSARE introduse în baza de date  –  Anul 2015 | Nr. dosare • 331   
    Nr. dosar  Denumire
331 / 2015 RECTIFICAREA Legii nr. 352/2013 privind majorarea capitalului autorizat deţinut de România la Corporaţia Financiară Internaţională, în conformitate cu Rezoluţia nr. 256/2012 a Consiliului Guvernatorilor privind amendarea statului şi creşterea selectivă a capitalului Corporaţiei Financiare Internaţionale
330 / 2015 Proiect de Lege pentru modificarea alineatului (3) al art. 20 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României
329 / 2015 Proiect de Hotărâre privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 313/2009 pentru aprobarea Listei cuprinzând documentele de trecere a frontierei de stat de statul român
328 / 2015 RECTIFICAREA Legii nr. 323/2013 pentru majorarea capitalului autorizat deţinut de România la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare , în conformitate cu Rezoluţia nr. 612/2011 privind "Majorarea selectivă a capitalului autorizat pentru întărirea puterii de vot şi a participării tărilor aflate în tranziţie şi a celor în curs de dezvoltare"
327 / 2015 RECTIFICAREA Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 158/2015 privind obligaţiile de informare a utilizatorilor finali
326 / 2015 RECTIFICAREA Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015, privind aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
325 / 2015 Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Acordului între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Federal al Apărării al Republicii Federale Germania privind cooperarea militară în domeniul pregătirii, semnat la Berlin la 24 septembrie 2014
324 / 2015 RECTIFICAREA Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 217/2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 41/2014 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deţinut direct sau indirect de autorităţile publice centrale ori locale, precum şi a procedurii de transmitere a datelor în vederea întocmirii raportului anual conform art. 58 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 9 martie 2015
323 / 2015 Proiect de Hotărâre privind stabilirea sectoarelor, culturilor şi speciilor de animale pentru care se acordă sprijin cuplat în perioada 2015-2020
322 / 2015 Proiect de Hotărâre privind registrul agricol pentru perioada 2015-2019
12345678910...

   AVIZE introduse în baza de date  –  Anul 2015 | Nr. avize • 287   
    Nr. aviz  Nr. dosar  Denumire
288 / 2015 291 / 2015 Propunere legislativă pentru modificarea literei h1) a alin. (2) de la art. 9 din Legea privind Statutul aleşilor locali nr. 393/2004 introdusă prin art. I pct. 3 din Legea nr. 249/2006
286 / 2015 324 / 2015 RECTIFICAREA Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 217/2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 41/2014 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deţinut direct sau indirect de autorităţile publice centrale ori locale, precum şi a procedurii de transmitere a datelor în vederea întocmirii raportului anual conform art. 58 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 9 martie 2015
285 / 2015 262 / 2015 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea dispoziţiilor Legii educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
284 / 2015 321 / 2015 Proiect de Hotărâre privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020
283 / 2015 323 / 2015 Proiect de Hotărâre privind stabilirea sectoarelor, culturilor şi speciilor de animale pentru care se acordă sprijin cuplat în perioada 2015-2020
282 / 2015 322 / 2015 Proiect de Hotărâre privind registrul agricol pentru perioada 2015-2019
281 / 2015 319 / 2015 Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1217/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"
280 / 2015 315 / 2015 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locul de muncă, cu modificările şi completările ulterioare
279 / 2015 316 / 2015 Proiect de Hotărâre privind alocarea temporară, pentru luna aprilie a anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 106/2015 privind alocarea temporară, pentru lunile februarie şi martie ale anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 13/2015 privind alocarea temporară, pentru lunile ianuarie şi februarie ale anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management
278 / 2015 317 / 2015 Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015
12345678910...