Managementul activității de avizare – Actualizare BD
  Login     


  Anul  
   


Dosare • 1383


Avize • 1288
   DOSARE introduse în baza de date  –  Anul 2014 | Nr. dosare • 1383   
    Nr. dosar  Denumire
1383 / 2014 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
1382 / 2014 Propunere legislativă pentru modificarea art. 10 pct 2 din Legea nr. 152/1998, republicată, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, astfel cum a fost modificată prin O.G. nr. 6/2014
1381 / 2014 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 56/2012 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Militare
1380 / 2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
1379 / 2014 Propunere legislativă privind completarea Art.3 din Legea partidelor politice nr. 14/2003
1378 / 2014 Proiect de Ordonanță de urgență pentru aprobarea unor măsuri derogatorii de la dispozițiile Legii privind finanțele publice nr. 500/2002 și ale Legii responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010
1377 / 2014 Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1470/2007, cu modificările și completările ulterioare
1376 / 2014 Proiect de Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991
1375 / 2014 Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1447/2007
1374 / 2014 Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 580/2014 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2014-2015, precum și aprobarea titlurilor conferite absolvenților învățământului universitar de licență înmatriculați în anul I în anii universitari 2011-2012, 2012-2013 și 2013-2014
12345678910...

   AVIZE introduse în baza de date  –  Anul 2014 | Nr. avize • 1288   
    Nr. aviz  Nr. dosar  Denumire
1288 / 2014 1334 / 2014 Proiect de Hotărâre privind suplimentarea numărului maxim de posturi pentru instanțele judecătorești
1287 / 2014 1335 / 2014 Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1419/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale
1286 / 2014 1330 / 2014 Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor anexei VI "Reguli privind prevenirea poluării atmosferei de către nave" la Convenția Internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, așa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (MARPOL 73/78), aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.105/2007
1285 / 2014 1328 / 2014 Proiect de Hotărâre privind înființarea institutului Regional de Psihiatrie "Socola" Iași prin reorganizarea Spitalului Clinic de Psihiatrie "Socola" Iași și modificarea anexei 2 la HG nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Minsterului Sănătății
1284 / 2014 1329 / 2014 Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 902/2005 privind înființarea Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România "Elie Wiesel"
1283 / 2014 1333 / 2014 Proiect de Hotărâre privind schimbarea titulaturii Muzeului de Istorie Galați în Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galați
1282 / 2014 1327 / 2014 Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă, modalitățile de finanțare și instrucțiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002
1281 / 2014 1326 / 2014 Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1007/2010 privind aprobarea programelor de interes național în domeniul protecției familiei și a drepturilor copilului pentru perioada 2010-2014
1280 / 2014 1322 / 2014 RECTIFICAREA Ordinului ministrului sănătății nr. 1296/2014 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 850/2013 privind aprobarea Normelor tehnice de finanțare și realizare a acțiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul și îngrijirea pacienților critici din secțiile ATI, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 808 din 6 noiembrie 2014
1279 / 2014 1320 / 2014 Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 al parlamentului European și al Consiliului privind vânzarea în lipsă și anumite aspecte ale swapurilor pe risc de credit
12345678910...