Managementul activităţii de avizare – Actualizare BD
Login         Skip Navigation LinksHome                              


  Anul  
   


Dosare • 869


Avize • 773
   DOSARE introduse în baza de date  –  Anul 2020 | Nr. dosare • 869   
    Nr. dosar  Titlu
869 / 2020 REPUBLICAREA Legii nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice
868 / 2020 RECTIFICAREA Cuantumului total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2019
867 / 2020 Proiect de Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice cu modificările şi completările ulterioare
866 / 2020 Proiect de Ordonanţă de urgenţă privind reglementarea unor măsuri
865 / 2020 Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie
864 / 2020 Proiect de Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014 - 2020, în contextul crizei COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene
863 / 2020 Proiect de Hotărâre privind plata contribuţiei financiare voluntare a României la bugetul Misiunii Speciale de Monitorizare a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) în Ucraina
862 / 2020 Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 811/2010 privind controlul statului portului
861 / 2020 RECTIFICAREA Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 83/2020 privind aprobarea venitului reglementat, a venitului reglementat corectat, şi a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale prin Sistemul naţional de transport
860 / 2020 Proiect de Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru aprobarea Programului Naţional de racordare a populaţiei şi clienţilor noncasnici la sistemul inteligent de distribuţie a gazelor naturale
12345678910...

   AVIZE introduse în baza de date  –  Anul 2020 | Nr. avize • 773   
    Nr. aviz  Nr. dosar  Titlu
773 / 2020 737 / 2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 176 din 17 iulie 2018 privind internshipul
772 / 2020 736 / 2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
771 / 2020 735 / 2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2019 privind reorganizarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România, precum şi pentru modificarea unor acte normative
770 / 2020 734 / 2020 Propunere legislativă pentru modificarea alin. (3) al art. 43 din Ordonanţa de urgenţa nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă şi a Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
769 / 2020 798 / 2020 Iniţiativă legislativă cetăţenească privind revizuirea Constituţiei României
768 / 2020 866 / 2020 Proiect de Ordonanţă de urgenţă privind reglementarea unor măsuri
767 / 2020 865 / 2020 Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie
766 / 2020 862 / 2020 Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 811/2010 privind controlul statului portului
765 / 2020 724 / 2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 120/2006 a monumentelor de for public
764 / 2020 723 / 2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
12345678910...