Managementul activității de avizare – Actualizare BD
  Login     


  Anul  
   


Dosare • 1335


Avize • 1286
   DOSARE introduse în baza de date  –  Anul 2014 | Nr. dosare • 1335   
    Nr. dosar  Denumire
1335 / 2014 Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1419/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale
1334 / 2014 Proiect de Hotărâre privind suplimentarea numărului maxim de posturi pentru instanțele judecătorești
1333 / 2014 Proiect de Hotărâre privind schimbarea titulaturii Muzeului de Istorie Galați în Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galați
1332 / 2014 RECTIFICAREA Hotărârii Guvernului nr. 805/2014 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru unele unități administrativ-teritoriale în vederea înlăturării calamităților naturale produse de inundații
1331 / 2014 RECTIFICAREA Hotărârii Guvernului nr. 933/2014 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru unele unități adminstrativ-teritoriale afectate de calamități naturale produse de inundații
1330 / 2014 Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor anexei VI "Reguli privind prevenirea poluării atmosferei de către nave" la Convenția Internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, așa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (MARPOL 73/78), aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.105/2007
1329 / 2014 Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 902/2005 privind înființarea Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România "Elie Wiesel"
1328 / 2014 Proiect de Hotărâre privind înființarea institutului Regional de Psihiatrie "Socola" Iași prin reorganizarea Spitalului Clinic de Psihiatrie "Socola" Iași și modificarea anexei 2 la HG nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Minsterului Sănătății
1327 / 2014 Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă, modalitățile de finanțare și instrucțiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002
1326 / 2014 Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1007/2010 privind aprobarea programelor de interes național în domeniul protecției familiei și a drepturilor copilului pentru perioada 2010-2014
12345678910...

   AVIZE introduse în baza de date  –  Anul 2014 | Nr. avize • 1286   
    Nr. aviz  Nr. dosar  Denumire
1286 / 2014 1330 / 2014 Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor anexei VI "Reguli privind prevenirea poluării atmosferei de către nave" la Convenția Internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, așa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (MARPOL 73/78), aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.105/2007
1285 / 2014 1328 / 2014 Proiect de Hotărâre privind înființarea institutului Regional de Psihiatrie "Socola" Iași prin reorganizarea Spitalului Clinic de Psihiatrie "Socola" Iași și modificarea anexei 2 la HG nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Minsterului Sănătății
1284 / 2014 1329 / 2014 Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 902/2005 privind înființarea Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România "Elie Wiesel"
1283 / 2014 1333 / 2014 Proiect de Hotărâre privind schimbarea titulaturii Muzeului de Istorie Galați în Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galați
1282 / 2014 1327 / 2014 Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă, modalitățile de finanțare și instrucțiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002
1281 / 2014 1326 / 2014 Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1007/2010 privind aprobarea programelor de interes național în domeniul protecției familiei și a drepturilor copilului pentru perioada 2010-2014
1280 / 2014 1322 / 2014 RECTIFICAREA Ordinului ministrului sănătății nr. 1296/2014 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 850/2013 privind aprobarea Normelor tehnice de finanțare și realizare a acțiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul și îngrijirea pacienților critici din secțiile ATI, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 808 din 6 noiembrie 2014
1279 / 2014 1320 / 2014 Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 al parlamentului European și al Consiliului privind vânzarea în lipsă și anumite aspecte ale swapurilor pe risc de credit
1278 / 2014 1321 / 2014 Proiect de Hotărâre pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi
1277 / 2014 1323 / 2014 RECTIFICAREA Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne nr. 163/2014 pentru modificarea și completarea ordinului ministrului administrației și internelor nr. 298/2011 privind procedura și cazurile de modificare și/sau suspendare a raporturilor de serviciu ale polițiștilor
12345678910...