Managementul activității de avizare – Actualizare BD
  Login     


  Anul  
   


Dosare • 881


Avize • 858
   DOSARE introduse în baza de date  –  Anul 2014 | Nr. dosare • 881   
    Nr. dosar  Denumire
881 / 2014 REPUBLICAREA Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților
880 / 2014 Proiect de Hotărâre privind aprobarea schemei "Ajutoare de minimis pentru compensarea fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada aprilie-iulie 2014 asupra culturilor agricole în spații protejate" care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal
879 / 2014 Proiect de Hotărâre privind recunoașterea Asociației cultural-istorice "Muzeul" ca fiind de utilitate publică
878 / 2014 Proiect de Hotărâre privind recunoașterea Asociației Culturale "ACT" ca fiind de utilitate publică
877 / 2014 Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Centrale de Arbitraj
876 / 2014 Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Protocolului de modificare a Acordului de cooperare între Ministerul Sănătății al României și Ministerul Sănătății al Republicii Moldova în domeniul sănătății și științelor medicale, semnat la Chișinău, la 21 iulie 2014
875 / 2014 Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 39/2007 privind funcționarea Ansamblului artistic "Ciocârlia" al Ministerului Afacerilor Interne
874 / 2014 Proiect de Ordonanță pentru prorogarea unor termen prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
873 / 2014 Proiect de Hotărâre privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide precum și pentru aplicarea prevederilor din Regulamantele europene care decurg din prezentul Regulament
872 / 2014 Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1476/2009 privind stabilirea unor măsuri pentru crearea cadrului de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1371/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar
12345678910...

   AVIZE introduse în baza de date  –  Anul 2014 | Nr. avize • 858   
    Nr. aviz  Nr. dosar  Denumire
858 / 2014 874 / 2014 Proiect de Ordonanță pentru prorogarea unor termen prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
857 / 2014 879 / 2014 Proiect de Hotărâre privind recunoașterea Asociației cultural-istorice "Muzeul" ca fiind de utilitate publică
856 / 2014 878 / 2014 Proiect de Hotărâre privind recunoașterea Asociației Culturale "ACT" ca fiind de utilitate publică
855 / 2014 870 / 2014 Proiect de Hotărâre privind aprobarea conținutului și formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenților ciclului I - studii universitare de licență
854 / 2014 867 / 2014 Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare
853 / 2014 869 / 2014 Proiect de Ordonanță pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I:" - S.A.
852 / 2014 868 / 2014 Proiect de Ordonanță pentru modificarea și completarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
851 / 2014 772 / 2014 Propunere legislativă privind plata unor sume personalului din învățământ
850 / 2014 771 / 2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006
849 / 2014 770 / 2014 Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Academiei de Științe Juridice din România
12345678910...