Managementul activităţii de avizare – Actualizare BD
Login         Skip Navigation LinksHome  


  Anul  
   


Dosare • 545


Avize • 539
   DOSARE introduse în baza de date  –  Anul 2016 | Nr. dosare • 545   
    Nr. dosar  Denumire
545 / 2016 Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru autorităţile şi instituţiile publice din administraţia publică centrală pentru anul 2016
544 / 2016 Proiect de Hotărâre privind aprobarea modelului steagului oraşului Cernavodă, judeţul Constanţa
543 / 2016 Iniţiativă legislativă cetăţenească - revizuirea Constituţiei - Cojocaru Constantin
542 / 2016 Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare
541 / 2016 Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Înţelegerii între Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN) din românia şi Administraţia Naţională în domeniul Securităţii Nucleare (NNSA) din Republica populară Chineză pentru cooperarea şi schimbul de informaţii tehnice în domeniul securităţii nucleare, semnată la Bucureşti, România, la data de 27 noiembrie 2015 şi la Beijing, Republica Populară Chineză, la data de 13 ianuarie 2016
540 / 2016 Proiect de Hotărâre privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2016-2017
539 / 2016 Proiect de Hotărâre privind alocarea temporară, pentru luna iunie a anului 2016 a unor sume din venituri rezultate din privatizarea Ministerului Fondurilor Europeneîn calitate de ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management
538 / 2016 Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru completarea ordonanţei de urgenţă nr. 10 din 30 martie 2016 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil
537 / 2016 Proiect de Hotărâre pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naţionale tranzitorii şi schemelor de sprijin cuplat, în sectorul zootehnic, precum şi pentru stabilirea cuantumului acestora, pentru anul de plată 2015
536 / 2016 Proiect de Hotărâre privind desfiinţarea Centrului Clinic de Urgenţă de Boli Cardiovasculare "Acad. Vasile Cândea" Bucureşti şi reorganizarea Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central "Dr. Carol Davila"
12345678910...

   AVIZE introduse în baza de date  –  Anul 2016 | Nr. avize • 539   
    Nr. aviz  Nr. dosar  Denumire
539 / 2016 531 / 2016 REPUBLICAREA Legii nr. 5 din 8 ianuarie 2014 privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii referitoare la încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră şi pentru facilitarea executării sancţiunilor aplicate acestor încălcări
538 / 2016 540 / 2016 Proiect de Hotărâre privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2016-2017
537 / 2016 539 / 2016 Proiect de Hotărâre privind alocarea temporară, pentru luna iunie a anului 2016 a unor sume din venituri rezultate din privatizarea Ministerului Fondurilor Europeneîn calitate de ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management
536 / 2016 530 / 2016 Proiect de Hotărâre privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe piaţă sau punerea în funcţiune a ascensoarelor şi pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a componentelor de siguranţă pentru ascensoare
535 / 2016 535 / 2016 Proiect de Hotărâre privind stabilirea valorii totale a ajutorului financiar în avans pentru depozitarea privată a cărnii de porc
534 / 2016 529 / 2016 Proiect de Hotărâre privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţia pe piaţă a echipamentelor electrice de joasă tensiune
533 / 2016 536 / 2016 Proiect de Hotărâre privind desfiinţarea Centrului Clinic de Urgenţă de Boli Cardiovasculare "Acad. Vasile Cândea" Bucureşti şi reorganizarea Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central "Dr. Carol Davila"
532 / 2016 538 / 2016 Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru completarea ordonanţei de urgenţă nr. 10 din 30 martie 2016 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil
531 / 2016 467 / 2016 Propunere legislativă privind declararea zilei de 9 mai - Ziua Proclamării Independenţei României, ca zi de sărbătoare naţională
530 / 2016 466 / 2016 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi de modificare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
12345678910...