Managementul activităţii de avizare – Actualizare BD
Login         Skip Navigation LinksHome                              


  Anul  
   


Dosare • 888


Avize • 762
   DOSARE introduse în baza de date  –  Anul 2017 | Nr. dosare • 888   
    Nr. dosar  Titlu
888 / 2017 Proiect de Hotărâre privind stabilirea pentru anul 2017 a cuantumului plăţii unice pe suprafaţă, plăţii redistributive şi a intervalelor de suprafaţă pentru care se acordă acesta, plăţi pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu, plăţii pentru tinerii fermieri, a plafoanelor aferente ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnice, pentru speciile bovine şi ovine/caprine, precum şi a plafonului aferent schemei de sprijin cuplat pentru speciile ovine/caprine
887 / 2017 Proiect de Hotărâre pentru aprobarea calendarului acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale parţiale din data de 5 noiembie 2017
886 / 2017 Proiect de Hotărâre privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru primari şi un consiliu local în unele circumscripţii electorale
885 / 2017 RECTIFICAREA Hotărârii Guvernului nr. 584 din 18.o8.2017 privind modificarea datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei şi transmiterea acestora în domeniul public al unităţilor administrativ teritoriale
884 / 2017 Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile
883 / 2017 Proiect de Hotărâre privind modificarea Strategiei privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia digitale, la nivel naţional, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 403/2013
882 / 2017 Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate
881 / 2017 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de securitate între Guvernul României şi Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti, la 24 mai 2017
880 / 2017 RECTIFICAREA Cuantumului total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2016 conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidee şi a campaniilor electorale - Partidul Social Democrat
879 / 2017 RECTIFICAREA Cuantumului total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2015 conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidee şi a campaniilor electorale - Partidul Social Democrat
12345678910...

   AVIZE introduse în baza de date  –  Anul 2017 | Nr. avize • 762   
    Nr. aviz  Nr. dosar  Titlu
762 / 2017 882 / 2017 Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate
761 / 2017 881 / 2017 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de securitate între Guvernul României şi Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti, la 24 mai 2017
760 / 2017 876 / 2017 Proiect de Hotărâre privind aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Bucureşti la 26 iulie 2017 şi 31 iulie 2017, la Acordul de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar-îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemului sanitar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 17 iunie 2014
759 / 2017 872 / 2017 Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1401/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare
758 / 2017 870 / 2017 Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1016/2012 privind aprobarea deschiderii punctelor de trecere a frontierei Dobromir (România) - Krushari (Republica Bulgaria) şi Lipniţa (România) - Kainargea (republica Bulgaria) pentru traficul internaţional de persoane şi mărfuri
757 / 2017 871 / 2017 Proiect de Lege privind ratificarea schimbului de scrisori semnate de prim-ministrul al Guvernului României la 31 mai 2017 la Bucureşti şi de Secretarul general al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică la 30 mai 2017 şi la Paris privind participarea României, în calitate de stat membru, la Agenţia pentru Energie Nucleară din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi la baza de date a acesteia
756 / 2017 764 / 2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii
755 / 2017 763 / 2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului
754 / 2017 762 / 2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale
753 / 2017 761 / 2017 Propunere legislativă pentru modificarea art. 168 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
12345678910...