Managementul activităţii de avizare – Actualizare BD
Login         Skip Navigation LinksHome  


  Anul  
   


Dosare • 822


Avize • 804
   DOSARE introduse în baza de date  –  Anul 2016 | Nr. dosare • 822   
    Nr. dosar  Denumire
822 / 2016 REPUBLICAREA Legii nr. 273 din 21 iunie 2004 privind procedura adopţiei
821 / 2016 Proiect de Hotărâre privind aprobarea schemei ”Ajutor de minims pentru achiziţionarea de către producătorii agricoli de berbeci/ţapi de reproducţie din rase specializate”
820 / 2016 Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 15/2016
819 / 2016 Proiect de Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 85/2016 privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011
818 / 2016 Proiect de Hotărâre privind acordarea de stimulente financiare absolvenţilor care au obţinut media 10 la evaluarea naţională 2016 pentru absolvenţii clasei a VIII -a şi la examenul naţional de bacalaureat 2016
817 / 2016 Proiect de Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare şi reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare, aprobată prin Legea nr. 45/2015, cu modificările şi completările ulterioare
816 / 2016 Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 563/2014 privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989
815 / 2016 Proiect de Hotărâre pentru aprobarea hotărârilor cuprinse în Protocolul Sesiunii XXVII-A a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Târgu-Mureş, la 22 iunie 2016 pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaboarea pentru potecţia şi utilizarera durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003
814 / 2016 Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică
813 / 2016 Proiect de Ordonanţă pentru prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziţiei de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia la nivel naţional, precum şi pentru completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
12345678910...

   AVIZE introduse în baza de date  –  Anul 2016 | Nr. avize • 804   
    Nr. aviz  Nr. dosar  Denumire
805 / 2016 808 / 2016 Proiect de Ordonanţă privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală
804 / 2016 810 / 2016 Proiect de Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 211/2001, cu modificările ulterioare
803 / 2016 813 / 2016 Proiect de Ordonanţă pentru prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziţiei de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia la nivel naţional, precum şi pentru completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
802 / 2016 812 / 2016 Proiect de Hotărâre privind aprobarea Strategiei integrate de dezvoltare durabilă a Deltei Dunării
801 / 2016 811 / 2016 Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 902/2005 privind înfiinţarea Institutului Naţional pentru studierea Holocaustului din România ”Elie Wiesel”
800 / 2016 806 / 2016 Proiect de Ordonanţă privind înfiinţarea Institutului Naţional de Administraţie
799 / 2016 803 / 2016 Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii-cadru a descentralizării nr. 195/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 139/2008
798 / 2016 807 / 2016 Proiect de Ordonanţă privind amenajarea Spaţiului Maritim
797 / 2016 805 / 2016 Proiect de Ordonanţă pentru aprobarea plăţii unei contribuţii finaciare, la Fundaţia „Stichting European” - Olanda
795 / 2016 801 / 2016 Proiect de Ordonanţă privind efectuarea plăţii contribuţiei la bugetul Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor
12345678910...