Managementul activităţii de avizare – Actualizare BD
  Login         Sunteţi în secţiunea: Skip Navigation LinksHome  


  Anul  
   


Dosare • 58


Avize • 84
   DOSARE introduse în baza de date  –  Anul 2015 | Nr. dosare • 58   
    Nr. dosar  Denumire
58 / 2015 RECTIFICAREA Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 960 din 30.12.2014
57 / 2015 Proiect de Hotărâre privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2015
56 / 2015 Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.148/2008 privind competenţa, atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare ale Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor
55 / 2015 RECTIFICAREA Decretului nr. 842 din 9 decembrie 2014 privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 900 din 11 decembrie 2014
54 / 2015 Proiect de Hotărâre privind recunoaşterea FUNDAŢIEI OLIMPICE ROMÂNE ca fiind de utilitate publică
53 / 2015 Proiect de Hotărâre privind aprobarea realizării de către Ministerul Finanţelor Publice, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, a reţelei securizate de comunicaţii de date de arie extinsa, pentru unităţi aflate în subordinea, în administrarea sau sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice, care desfăşoară activităţi de interes public naţional
52 / 2015 Proiect de Hotărâre a Guvernului privind compatibilitatea electromagnetică
51 / 2015 Proiect de Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri
50 / 2015 Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei
49 / 2015 Proiect de Lege privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie
123456

   AVIZE introduse în baza de date  –  Anul 2015 | Nr. avize • 84   
    Nr. aviz  Nr. dosar  Denumire
84 / 2015 29 / 2015 REPUBLICAREA Legii farmaciei nr. 266/2008
83 / 2015 50 / 2015 Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei
82 / 2015 53 / 2015 Proiect de Hotărâre privind aprobarea realizării de către Ministerul Finanţelor Publice, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, a reţelei securizate de comunicaţii de date de arie extinsa, pentru unităţi aflate în subordinea, în administrarea sau sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice, care desfăşoară activităţi de interes public naţional
81 / 2015 44 / 2015 Proiect de Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
80 / 2015 47 / 2015 Proiect de Ordonanţă privind modificarea şi completarea Legii nr. 146/2014 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la Forumul Internaţional al echipelor de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (Forum of Incident Response and Security Teams - FIRST) şi la Forumul TF/CSIRT Trusted Introducer (TI) din cadrul Asociaţiei Transeuropene a Reţelelor din domeniul Cercetării şi al Educaţiei (Trans-European Research and Education Network Association - TERENA) în scopul menţinerii participării Centrului Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică, CERT-RO la aceste două organisme non-guvernamentale
79 / 2015 49 / 2015 Proiect de Lege privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie
78 / 2015 48 / 2015 Proiect de Hotărâre privind unele măsuri referitoare la derularea proceselor de privatizare pentru unele societăţi la care Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri deţine calitatea de instituţie publică implicată
77 / 2015 45 / 2015 Proiect de Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici sau majoritari sau deţin direct sau indirect o participaţie majoritară
76 / 2015 1489 / 2014 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 562/2004 privind autorizarea instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională de a vinde personalului propriu unele locuinţe de serviciu pe care acestea le au în administrare
75 / 2015 1488 / 2014 Propunere legislativă pentru completarea Art.7 din Legea nr. 60 din 1991 (republicată)
123456789