Managementul activităţii de avizare – Actualizare BD
Login         Skip Navigation LinksHome                              


  Anul  
   


Dosare • 1063


Avize • 981
   DOSARE introduse în baza de date  –  Anul 2020 | Nr. dosare • 1063   
    Nr. dosar  Titlu
1063 / 2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
1062 / 2020 Proiect de *********
1061 / 2020 RECTIFICAREA Legii nr. 119/2020 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca pentru Staţiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca, în domeniul public al Judeţului Cluj
1060 / 2020 Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative
1059 / 2020 Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării
1058 / 2020 Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statutului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 626/2001
1057 / 2020 Proiect de Hotărâre privind repartizarea pe judeţe şi unităţi administrativ-teritoriale a sumelor prevăzute la art. 24 lit. b) şi c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri bugetare
1056 / 2020 Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru completarea unor acte normative cu incidenţă în protecţia animalelor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri organizatorice
1055 / 2020 Proiect de Hotărâre privind modificarea şi completarea calendarului acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 745/2020
1054 / 2020 Propunere legislativă pentru sprijinirea persoanelor cu deficienţe de vedere prin tehnologii asistive şi de acces
12345678910...

   AVIZE introduse în baza de date  –  Anul 2020 | Nr. avize • 981   
    Nr. aviz  Nr. dosar  Titlu
981 / 2020 1048 / 2020 Propunere legislativă privind transmiterea unei părţi din imobilul "Palatul Parlamentului", proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei în administrarea Senatului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
980 / 2020 1047 / 2020 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
979 / 2020 1046 / 2020 Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 230/2003 privind delimitarea rezervaţiilor biosferei, parcurilor naţionale şi parcurilor naturale şi constituirea administraţiilor acestora
978 / 2020 1055 / 2020 Proiect de Hotărâre privind modificarea şi completarea calendarului acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 745/2020
977 / 2020 1057 / 2020 Proiect de Hotărâre privind repartizarea pe judeţe şi unităţi administrativ-teritoriale a sumelor prevăzute la art. 24 lit. b) şi c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri bugetare
976 / 2020 1045 / 2020 Proiect de Hotărâre privind alocarea temporară a unor sume din venituri din privatizare ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru Programul Interreg V-A România - Bulgaria
975 / 2020 1042 / 2020 Proiect de Ordonanţă de urgenţă privind acţiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispoziţiilor legislaţiei în materie de concurenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996
974 / 2020 1043 / 2020 Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006 şi pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 338/2020
973 / 2020 1044 / 2020 Proiect de Hotărâre privind stabilirea valorii ajutorului financiar în avans pentru depozitarea privată a untului, laptelui praf degresat şi a anumitor brânzeturi
972 / 2020 1024 / 2020 Propunere legislativă pentru abrogarea articolului 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative
12345678910...