Managementul activității de avizare – Actualizare BD
  Login     


  Anul  
   


Dosare • 1493


Avize • 1388
   DOSARE introduse în baza de date  –  Anul 2014 | Nr. dosare • 1493   
    Nr. dosar  Denumire
1493 / 2014 RECTIFICAREA Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
1492 / 2014 Proiect de Hotărâre pentru aprobarea stemelor comunelor Dumbrava și Victor Vlad Delamarina, județul Timiș
1491 / 2014 Proiect de Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Șleuț, județul Bistrița-Năsăud
1490 / 2014 Proiect de Ordonanță de urgență pentru stabilirea unor măsuri privind situația juridică a unor bunuri din domeniul public și privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" privind managementul situațiilor de urgență și pentru modificarea și completarea unor acte normative
1489 / 2014 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 562/2004 privind autorizarea instituțillor publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională de a vinde personalului propriu locuințele de serviciu pe care acestea le au în administrare
1488 / 2014 Propunere legislativă pentru completarea Art.7 din Legea nr. 60 din 1991
1487 / 2014 Propunere legislativă - Lege pentru instituirea Zilei Crea?iei Populare Românești
1486 / 2014 Propunere legislativă pentru modificarea art. 140, alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal
1485 / 2014 Propunere legislativă pentru completarea art. 22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
1484 / 2014 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 135/2010 privind Noul Cod de Procedură Penală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 15 iulie 2010, în vigoare din 1 februarie
12345678910...

   AVIZE introduse în baza de date  –  Anul 2014 | Nr. avize • 1388   
    Nr. aviz  Nr. dosar  Denumire
1388 / 2014 1492 / 2014 Proiect de Hotărâre pentru aprobarea stemelor comunelor Dumbrava și Victor Vlad Delamarina, județul Timiș
1387 / 2014 1491 / 2014 Proiect de Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Șleuț, județul Bistrița-Năsăud
1386 / 2014 1490 / 2014 Proiect de Ordonanță de urgență pentru stabilirea unor măsuri privind situația juridică a unor bunuri din domeniul public și privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" privind managementul situațiilor de urgență și pentru modificarea și completarea unor acte normative
1385 / 2014 1417 / 2014 Propunere legislativă privind modificarea art. 35 alin. (2) din Legea nr. 384 din 10 octombrie 2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști, cu modificările și completările ulterioare
1384 / 2014 1383 / 2014 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
1383 / 2014 1382 / 2014 Propunere legislativă pentru modificarea art. 10 pct 25 din Legea nr. 152/1998, republicată, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, astfel cum a fost modificată prin O.G. nr. 6/2014
1382 / 2014 1381 / 2014 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 56/2012 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Militare
1381 / 2014 1380 / 2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
1380 / 2014 1379 / 2014 Propunere legislativă privind completarea Art.3 din Legea partidelor politice nr. 14/2003
1379 / 2014 1367 / 2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art. 46 din Legea nr. 14/2003, Legea partidelor politice, republicată
12345678910...