Managementul activităţii de avizare – Actualizare BD
  Login         Sunteţi în secţiunea: Skip Navigation LinksHome  


  Anul  
   


Dosare • 853


Avize • 814
   DOSARE introduse în baza de date  –  Anul 2015 | Nr. dosare • 853   
    Nr. dosar  Denumire
853 / 2015 Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Memorandumului de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Statului Kuwait privind cooperarea în domeniul sănătăţii, semnat la Kuwait City în 4 mai 2015
852 / 2015 Proiect de Hotărâre pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societăţii Rompetrol Rafinare S.A.
851 / 2015 Proiect de Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Achiziţii Publice
850 / 2015 Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
849 / 2015 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 109/2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice
848 / 2015 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport
847 / 2015 Proiect de Ordonanţă privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
846 / 2015 Proiect de Hotărâre privind alocarea temporară, pentru luna august a anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management
845 / 2015 Proiect de Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 799/2014 privind implementarea Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate
844 / 2015 Proiect de Ordonanţă privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative precum şi unele măsuri de corelare legislativă
12345678910...

   AVIZE introduse în baza de date  –  Anul 2015 | Nr. avize • 814   
    Nr. aviz  Nr. dosar  Denumire
814 / 2015 838 / 2015 RECTIFICAREA Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 8/2015 privind agenţii pentru servicii de investiţii financiare, agenţii delegaţi şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 29 iunie 2015
813 / 2015 796 / 2015 REPUBLICAREA Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 27 martie 2008
812 / 2015 832 / 2015 Proiect de Lege pentru acceptarea celui de-al doilea amendament la Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată de România prin Legea nr. 22/2001, adoptat prin Decizia III/7 a celei de-a treia Reuniuni a părţilor, la Cavtat din 01-04 iunie 2004
811 / 2015 841 / 2015 Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 215/2009
810 / 2015 835 / 2015 Proiect de Hotărâre pentru modificarea pct. 8.2 poziţia 149 din Planul naţional de alocare privind certificatele de emisii de gaze cu efect de seră pentru perioada 2007 şi 2008-2012 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 60/2008
809 / 2015 837 / 2015 Proiect de Hotărâre privind componenţa, atribuţiile, modul de organizare şi funcţionare ale Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate
808 / 2015 833 / 2015 Proiect de Hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei "ASOCIAŢIA ROMÂNĂ DE FRANCIZĂ" ca fiind de utilitate publică
807 / 2015 843 / 2015 Proiect de Ordonanţă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015
806 / 2015 840 / 2015 Proiect de Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Unţeni, judeţul Botoşani
805 / 2015 836 / 2015 Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Statului Kuwait cu privire la înfiinţarea unei comisii mixte pentru cooperare, semnat la Kuwait City la 4 mai 2015
12345678910...