Managementul activităţii de avizare – Actualizare BD
Login         Skip Navigation LinksHome                              


  Anul  
   


Dosare • 133


Avize • 88
   DOSARE introduse în baza de date  –  Anul 2021 | Nr. dosare • 133   
    Nr. dosar  Titlu
133 / 2021 Proiect de Hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava ca fiind de utlitate publică
132 / 2021 Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne
131 / 2021 RECTIFICAREA Hotărârii Guvernului nr. 37/2021 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada de centură Bucureşti km 0+000-0100+900-sector centura Nord km 0+000-km 52+770", pe raza localităţilor Baloteşti, Buftea, Cernica, Dascălu, Dragomireştii Vale, Băneasa, Mogoşoaia, Pantelimon, Ştefăneştii de Jos, Tunari din Ilfov şi Săbăreni din judeţul Giurgiu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 166 din 18 februarie 2021
130 / 2021 Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMANIA, precum şi pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020
129 / 2021 Proiect de Hotărâre pentru aprobarea tezelor prealabile ale Codului amenajării teritoriului, urbanismului şi construcţiilor
128 / 2021 Proiect de Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 603/2011 pentru aprobarea Normelor privind supravegherea de către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor a modului de punere în aplicare a sancţiunilor internaţionale
127 / 2021 Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial şi a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia
126 / 2021 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale
125 / 2021 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor
124 / 2021 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii grădinilor zoologice şi acvariilor publice nr. 191/2002
12345678910...

   AVIZE introduse în baza de date  –  Anul 2021 | Nr. avize • 88   
    Nr. aviz  Nr. dosar  Titlu
88 / 2021 129 / 2021 Proiect de Hotărâre pentru aprobarea tezelor prealabile ale Codului amenajării teritoriului, urbanismului şi construcţiilor
87 / 2021 128 / 2021 Proiect de Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 603/2011 pentru aprobarea Normelor privind supravegherea de către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor a modului de punere în aplicare a sancţiunilor internaţionale
86 / 2021 127 / 2021 Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial şi a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia
85 / 2021 119 / 2021 Proiect de Lege pentru punerea în aplicare a Protocolului nr. 16 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, adoptată la Roma la 4 noiembrie 1950, adoptat la Strasbourg la 24 iunie 2013, semnat de România la Strasbourg, la 14 octombrie 2014, precum şi pentru modificarea unor acte normative
84 / 2021 120 / 2021 Proiect de Lege de ratificare a Protocolului nr. 16 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, adoptată la Roma la 4 noiembrie 1950, adoptat la Strasbourg la 24 iunie 2013, semnat de România la Strasbourg, la 14 octombrie 2014
83 / 2021 114 / 2021 Proiect de Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/1842 al Comisiei din 31 octombrie 2019 de stabilire a normelor de aplicare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte noi modalităţi de ajustare a alocării cu titlu gratuit a cotelor de emisii din cauza modificării nivelului de activitate
82 / 2021 118 / 2021 Proiect de Hotărâre privind stabilirea sectoarelor, culturilor şi speciilor de animale pentru care se acordă sprijin cuplat în anii 2021 şi 2022
81 / 2021 116 / 2021 Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
80 / 2021 117 / 2021 Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
79 / 2021 111 / 2021 Proiect de Lege privind acceptarea Convenţiei globale pentru recunoaşterea calificărilor din învăţământul superior, adoptat la Paris la 25 noiembrie 2019
123456789