Managementul activităţii de avizare – Actualizare BD
Login         Skip Navigation LinksHome                              


  Anul  
   


Dosare • 120


Avize • 96
   DOSARE introduse în baza de date  –  Anul 2017 | Nr. dosare • 120   
    Nr. dosar  Titlu
120 / 2017 Proiect de Hotărâre privind alocarea temporară, pentru luna februarie a anului 2017, a unor sume din venituri din privatozare ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Iniţiativa pentru Întreprinderile mici şi mijlocii
119 / 2017 Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
118 / 2017 Proiect de Hotărâre privind aprobarea obiectivelor etapei a XVIII-a 2017 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor pe perioada 2010 - 2024
117 / 2017 Proiect de Hotărâre pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1009/29.12.2016 privind aprobarea plăţii contribuţiei voluntare a României, în lei, la Organizaţia Internaţională a Francofoniei (OIF), pentru punerea în aplicare a "Memorandumului de parteneriat cu privire la Iniţiativa Francofonă Naţională 2015 - 2018, în cadrul Programului OIF pentru limba franceză în relaţiile internaţionale", pentru anul 2016
116 / 2017 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 550 din 29 noiembrie 2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române
115 / 2017 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
114 / 2017 Propunere legislativă pentru aprobarea Programului carne de porc din fermele româneşti
113 / 2017 Proiect de Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 573/1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci
112 / 2017 Propunere legislativă privind organizarea şi funcţionarea corpului pompierilor militari şi a protecţiei civile
111 / 2017 Propunere legislativă pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Legea nr. 1/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe
12345678910...

   AVIZE introduse în baza de date  –  Anul 2017 | Nr. avize • 96   
    Nr. aviz  Nr. dosar  Titlu
96 / 2017 113 / 2017 Proiect de Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 573/1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci
95 / 2017 117 / 2017 Proiect de Hotărâre pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1009/29.12.2016 privind aprobarea plăţii contribuţiei voluntare a României, în lei, la Organizaţia Internaţională a Francofoniei (OIF), pentru punerea în aplicare a "Memorandumului de parteneriat cu privire la Iniţiativa Francofonă Naţională 2015 - 2018, în cadrul Programului OIF pentru limba franceză în relaţiile internaţionale", pentru anul 2016
94 / 2017 105 / 2017 RECTIFICAREA Legii nr. 250/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1028 din 21.12.2016
93 / 2017 110 / 2017 Proiect de Lege privind ratificarea Acordului de Împrumut (Cel de-al doilea împrumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finanţelor publice şi creşterea economică) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti, la 20 decembrie 2016
92 / 2017 84 / 2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru completarea art. 10 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
91 / 2017 82 / 2017 Propunere legislativă privind instituirea zilei de 10 octombrie - Ziua naţională a produselor agroalimentare româneşti
90 / 2017 109 / 2017 Proiect de Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Giroc, judeţul Timiş
89 / 2017 104 / 2017 RECTIFICAREA Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice numărul 22 din 07.02.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 şi 112 bis din 09.02.2017
88 / 2017 88 / 2017 RECTIFICAREA Hotărârii Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale
87 / 2017 99 / 2017 RECTIFICAREA Hotărârii Guvernului nr. 39/2017 pentru aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate", beneficiarilor, condiţiilor de eligibilitate, modului de acordare a ajutorului de minimis, valorii anuale totale a acestuia, precum şi a modalităţilor de verificare şi control, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 93 din 01 februarie 2017
12345678910