Managementul activităţii de avizare – Actualizare BD
Login         Skip Navigation LinksHome  


  Anul  
   


Dosare • 749


Avize • 733
   DOSARE introduse în baza de date  –  Anul 2016 | Nr. dosare • 749   
    Nr. dosar  Denumire
749 / 2016 Proiect de Lege privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european
748 / 2016 Proiect de Hotărâre privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2016 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, precum şi pentru aprobarea plăţii contribuţiei voluntare a României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), în vederea finanţării participării României, prin cancelaria Prim-Ministrului, într-un proiect de analiză specifică a 5 sectoare cheie ale domeniului guvernanţei publice
747 / 2016 Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 123/2015 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor sub presiune
746 / 2016 Proiect de Hotărâre privind stabilirea fructelor proaspete distribuite, a perioadei şi frecvenţei distribuţiei, a limitei valorii zilnice/elev şi a fondurilor necesare pentru distribuţia fructelor proaspete şi a măsurilor adiacente distribuţiei de fructe proaspete, a bugetului aferent acestora, precum şi a modalităţii de implementare efectivă şi de gestionare la nivelul administraţiei publice, în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli în anul şcolar 2016-2017
745 / 2016 Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1052/2011 privind reglementarea acţiunilor specifice aferente finanţării asistenţei din cadrul politicii naţionale de cooperare internaţională pentru dezvoltare
744 / 2016 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului între Guvernul României şi Guvernul Canadei, suplimentar la Acordul dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Canadei privind Cooperarea în Dezvoltarea şi Folosirea Energiei Atomice în Scopuri Paşnice, semnat la Ottawa la 24 octombrie 1977, semnat la Bucureşti la 31 iulie 2015
743 / 2016 Proiect de Hotărâre privind aprobarea stemei oraşului Ungheni, judeţul Mureş
742 / 2016 Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe
741 / 2016 Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori
740 / 2016 Proiect de Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013/2020, inclusiv Planul Naţional de Investiţii
12345678910...

   AVIZE introduse în baza de date  –  Anul 2016 | Nr. avize • 733   
    Nr. aviz  Nr. dosar  Denumire
733 / 2016 741 / 2016 Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori
732 / 2016 743 / 2016 Proiect de Hotărâre privind aprobarea stemei oraşului Ungheni, judeţul Mureş
731 / 2016 739 / 2016 Proiect de Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase şi a Hotărârii Guvernului nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea la introducerea pe piaţă a preparatelor periculoase
730 / 2016 733 / 2016 Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Strategiei privind dezvoltarea funcţiei publice 2016-2020
729 / 2016 738 / 2016 Proiect de Hotărâre privind acordarea titulaturii de muzeu de importanţă naţională Muzeului Agriculturii Slobozia, precum şi pentru aprobarea schimbării denumirii acestuia
728 / 2016 736 / 2016 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului de aderare a Muntenegrului la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles, la 19 mai 2016
727 / 2016 737 / 2016 Proiect de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1553/2004 privind unele modalităţi de încetare a practicilor ilicite în domeniul protecţiei intereselor colective ale consumatorilor
726 / 2016 642 / 2016 Propunere legislativă privind economia de acces
725 / 2016 641 / 2016 Propunere legislativă pentru modificarea art. 23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
724 / 2016 640 / 2016 Propunere legislativă pentru completarea art. 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
12345678910...