Managementul activităţii de avizare – Actualizare BD
Login         Skip Navigation LinksHome                              


  Anul  
   


Dosare • 1161


Avize • 1088
   DOSARE introduse în baza de date  –  Anul 2020 | Nr. dosare • 1161   
    Nr. dosar  Titlu
1161 / 2020 Proiect de Hotărâre pentru aprobarea numărului de autoturisme necesare desfăşurării activităţilor specifice Companiei Naţionale "Romarm" S.A. şi filialelor sale
1160 / 2020 Proiect de Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2019 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unei cantităţi de păcură necesare asigurării, pe perioada de iarnă, a agentului termic pentru încălzirea populaţiei din municipiul Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi
1159 / 2020 Proiect de Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri privind unele măsuri fiscal bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative precum şi pentru prorogarea unor termene
1158 / 2020 Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Amendamentului nr. 3 convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 1 iulie 2020 şi la Bucureşti la 20 iulie 2020 la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii aferent Proiectului de modernizare a metroului din Bucureşti - etapa a IV-a, Magistrala 5 Drumul Taberei-Pantelimon, tronsonul Drumul Taberei - Universitate, semnat la Bucureşti la 12 noiembrie 2009
1157 / 2020 Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului
1156 / 2020 Proiect de Lege privind adoptarea unor măsuri referitoare la infrastructuri informatice şi de comunicaţii de interes naţional şi condiţiile implementării reţelelor 5 G
1155 / 2020 Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru aprobarea Acordului de împrumut între Uniunea Europeană în calitate de Creditor şi România, în calitate de Împrumutat, în valoare de 4.099.244.587 EUR, semnat la Bucureşti la 8 octombrie 2020 şi la Bruxelles, la 19 octombrie 2020
1154 / 2020 Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale
1153 / 2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 56/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului medical participant la acţiuni medicale împotriva COVID-19
1152 / 2020 Propunere legislativă de completare şi modificare a Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi combaterea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
12345678910...

   AVIZE introduse în baza de date  –  Anul 2020 | Nr. avize • 1088   
    Nr. aviz  Nr. dosar  Titlu
1088 / 2020 1159 / 2020 Proiect de Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri privind unele măsuri fiscal bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative precum şi pentru prorogarea unor termene
1087 / 2020 1054 / 2020 Propunere legislativă pentru sprijinirea persoanelor cu deficienţe de vedere prin tehnologii asistive şi de acces
1086 / 2020 1079 / 2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.197 din 14 decembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare
1085 / 2020 1154 / 2020 Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale
1084 / 2020 1156 / 2020 Proiect de Lege privind adoptarea unor măsuri referitoare la infrastructuri informatice şi de comunicaţii de interes naţional şi condiţiile implementării reţelelor 5 G
1083 / 2020 1155 / 2020 Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru aprobarea Acordului de împrumut între Uniunea Europeană în calitate de Creditor şi România, în calitate de Împrumutat, în valoare de 4.099.244.587 EUR, semnat la Bucureşti la 8 octombrie 2020 şi la Bruxelles, la 19 octombrie 2020
1082 / 2020 1139 / 2020 Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 121/2014 privind eficienţa energetică
1081 / 2020 1135 / 2020 Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici
1080 / 2020 1133 / 2020 Proiect de Hotărâre privind completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1013/2018 pentru aprobarea numărului de autoturisme necesare desfăşurării activităţilor specifice Autorităţii Electorale Permanente
1079 / 2020 1138 / 2020 Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere
12345678910...