Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului la 10 mai 2019 –
Act L. nr. 24 / 2000
Titlul actual Lege privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
    Publicat în   M. Of. nr. 139 / 31 mar. 2000  
Precizări
        html  
       
  Sinteză
 rectificări / republicări
REPUBLICARE   M. Of. nr. 777 / 25 aug. 2004  
REPUBLICARE   M. Of. nr. 260 / 21 apr. 2010  
  Avizare
Consiliul Legislativ
Decizii de RESPINGERE ale Curţii Constituţionale – click pentru derulare / restrângere
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificator | Publicat înText modificator / Obs.  
1. Modificări prin
OUG. nr. 6 / 2003      M. Of. nr. 114 / 24 feb. 2003  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 31 alin. (5) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
ieşit din vigoare
modifică art. 31 alin. (5)
2. Modificări prin
L. nr. 189 / 2004      M. Of. nr. 463 / 24 mai 2004  
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
în vigoare
modifică art. 3 alin. (1), art. 14 alin. (1), art. 17 alin. (2), art. 18, art. 20, art. 29 alin. (1) lit. g), art. 29 alin. (2), (3) şi (4), art. 31 alin. (3), (4) şi (5), art. 33 alin. (1), art. 37, art. 39 alin. (3) şi (4), art. 40, art. 42 alin. (6), art. 51, art. 60 alin. (3), art. 66 alin. (3), art. 73, art. 77 alin. (2), art. 78, art. 79;
introduce art. 101, art. 411, alin. (7), (8), (9) şi (10) la art. 42
3. Modificări prin
L. nr. 268 / 2004      M. Of. nr. 616 / 7 iul. 2004  
Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2003 pentru modificarea art. 31 alin. (5) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
în vigoare
respinge OUG. nr. 6/2003
4. REPUBLICARE
     M. Of. nr. 777 / 25 aug. 2004  
5. Modificări prin
L. nr. 49 / 2007      M. Of. nr. 194 / 21 mar. 2007  
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
în vigoare
modifică art. 6 alin. (3), art. 29 alin. (2);
introduce lit. d) la art. 29 alin. (1), art. 311
6. Modificări prin
L. nr. 173 / 2007      M. Of. nr. 406 / 18 iun. 2007  
Lege pentru completarea art. 53 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
în vigoare
introduce alin. (11) la art. 53
7. Modificări prin
L. nr. 194 / 2007      M. Of. nr. 453 / 4 iul. 2007  
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
în vigoare
modifică art. 10 alin. (1), art. 30;
introduce alin. (3) la art. 1, alin. (4) la art. 6, art. 61, alin. (11) la art. 10, alin. (3) la art. 19
8. Modificări prin
OUG. nr. 61 / 2009      M. Of. nr. 390 / 9 iun. 2009  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
în vigoare
modifică art. 25;
introduce alin. (3) la art. 29, alin. (11) la art. 56;
abrogă art. 29 alin. (1) lit. d)
9. Modificări prin
L. nr. 60 / 2010      M. Of. nr. 215 / 6 apr. 2010  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
în vigoare
aprobă cu modificări şi completări OUG. nr. 61/2009 şi modifică art. 25, art. 29 alin. (1) lit. d), art. 56 alin. (11);
abrogă art. 61 alin. (7)
10. REPUBLICARE
     M. Of. nr. 260 / 21 apr. 2010  
11. Modificări prin
L. nr. 29 / 2011      M. Of. nr. 182 / 15 mar. 2011  
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
în vigoare
modifică art. 6 alin. (1), art. 21, art. 22;
introduce alin. (31) la art. 7, lit. d) la art. 13
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificat | Publicat înText de modificare / Obs.  
1. Abrogă
D. nr. 16 / 1976      B. Of. nr. 14 / 13 feb. 1976  
Aprobarea Metodologiei generale de tehnică legislativă privind pregătirea şi sistematizarea proiectelor de acte normative