Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului la 2 iun. 2020 –
Act OUG. nr. 195 / 2002
Titlul actual Ordonanţă de urgenţă privind circulaţia pe drumurile publice
    Publicat în   M. Of. nr. 958 / 28 dec. 2002  
Precizări
        html  
       
  Sinteză
 rectificări / republicări
Rectificare indirectă   M. Of. nr. 519 / 15 iun. 2006  
REPUBLICARE   M. Of. nr. 670 / 3 aug. 2006  
  Avizare
Consiliul Legislativ
Act invocat prin Decizii ale CSJ / ICCJ
Nr. crt.DeciziaPublicată înMenţiune
1. Decizia CSJ / ICCJ nr. I / 2007   M. Of. nr. 81 / 1 feb. 2008   cu referire la art. 87 alin. (1)
2. Decizia CSJ / ICCJ nr. LXVI(66) / 2007   M. Of. nr. 537 / 16 iul. 2008   cu referire la art. 89 alin. (1)
3. Decizia CSJ / ICCJ nr. 29 / 2008   M. Of. nr. 230 / 8 apr. 2009   cu referire la art. 78 alin. (1)
4. Decizia CSJ / ICCJ nr. 26 / 2009   M. Of. nr. 284 / 30 apr. 2010   cu referire la art. 87 alin. (1)
5. Decizia CSJ / ICCJ nr. 1 / 2010   M. Of. nr. 771 / 18 nov. 2010   cu referire la art. 111 alin. (6)
6. Decizia CSJ / ICCJ nr. 18 / 2012   M. Of. nr. 41 / 18 ian. 2013   cu referire la art. 85 alin. (1) şi (2)
7. Decizia CSJ / ICCJ nr. 9 / 2015   M. Of. nr. 526 / 15 iul. 2015   cu referire la art. 64 şi art. 97 alin. (1) lit. d) şi alin. (6)
8. Decizia CSJ / ICCJ nr. 4 / 2017   M. Of. nr. 168 / 8 mar. 2017   stabileşte că în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 109, art. 180 şi 181 din Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu art. 15 şi art. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, poliţistul rutier poate încheia procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei pe baza informaţiilor comunicate prin radio de către operatorul radar, aflat în alt loc decât acela în care se afla poliţistul rutier
9. Decizia CSJ / ICCJ nr. 11 / 2017   M. Of. nr. 750 / 19 sep. 2017   cu referire la art. 39, art. 102 alin. (1) pct. 14 şi art. 105 pct. 10 prin raportarela dispoziţiile art. 7 lit. h) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, doar agentul constatator din cadrul poliţiei rutiere are competenţa de a solicita proprietarului sau deţinătorului mandatat al unul vehicul comunicarea identităţii persoanei căreia i-a încredinţat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice, precum şi de a aplica sancţiunile contravenţionale prevăzute de lege, în cazul necomunicării relaţiilor solicitate
10. Decizia CSJ / ICCJ nr. 5 / 2018   M. Of. nr. 355 / 24 apr. 2018   cu referire la art. 75 lit. b) teza a II-a
11. Decizia CSJ / ICCJ nr. 8 / 2018   M. Of. nr. 501 / 19 iun. 2018   art. 96 alin. (1)
12. Decizia CSJ / ICCJ nr. 8 / 2019   M. Of. nr. 424 / 30 mai 2019   cu referire la art. 75 lit. b)
Decizii de RESPINGERE ale Curţii Constituţionale – click pentru derulare / restrângere