Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului –
Act L. nr. 104 / 2003
Titlul actual Lege privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului
    Publicat în   M. Of. nr. 222 / 3 apr. 2003  
Precizări
        html  
       
  Sinteză
 rectificări / republicări
REPUBLICARE   M. Of. nr. 213 / 25 mar. 2014  
  Avizare
Consiliul Legislativ
Act invocat prin Decizii ale CSJ / ICCJ
Nr. crt.DeciziaPublicată înMenţiune
1. Decizia CSJ / ICCJ nr. 24 / 2019   M. Of. nr. 1001 / 12 dec. 2019   cu referire la art. 22
Decizii de RESPINGERE ale Curţii Constituţionale – click pentru derulare / restrângere
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificator | Publicat înText modificator / Obs.  
1. Promulgare prin
D. nr. 163 / 2003      M. Of. nr. 222 / 3 apr. 2003  
Decret pentru promulgarea Legii privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului
în vigoare
2. Modificări prin
OG. nr. 79 / 2004      M. Of. nr. 791 / 27 aug. 2004  
Ordonanţă pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Transplant
în vigoare
abrogă art. 22 şi art. 24
3. Modificări prin
OUG. nr. 115 / 2004      M. Of. nr. 1138 / 2 dec. 2004  
Ordonanţă de urgenţă privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar
în vigoare
abrogă art. 18 alin. (2)
4. Modificări prin
L. nr. 125 / 2005      M. Of. nr. 416 / 17 mai 2005  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar
în vigoare
aprobă cu modificări şi completări OUG. nr. 115/2004
5. Modificări prin
L. nr. 95 / 2006      M. Of. nr. 372 / 28 apr. 2006  
Lege privind reforma în domeniul sănătăţii
în vigoare
abrogă, la data de 27 iul. 2006, art. 17 alin. (3), art. 21, art. 23 şi art. 25
6. Modificări prin
L. nr. 187 / 2012      M. Of. nr. 757 / 12 nov. 2012  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
în vigoare
modifică, la data de 1 feb. 2014, art. 27
7. Modificări prin
L. nr. 47 / 2013      M. Of. nr. 145 / 19 mar. 2013  
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului
în vigoare
modifică art. 19 lit. c);
introduce art. 161 - 164;
abrogă art. 20;
înlocuieşte termenul "exploatarea" cu termenul "utilizarea" iar sintagma "catedrele de anatomie" se înlocuieşte cu "disciplinele universitare de anatomie"
8. REPUBLICARE
     M. Of. nr. 213 / 25 mar. 2014  
9. Excepţie
de neconst.
ADMISĂ prin
DCC. nr. 53 / 2020      M. Of. nr. 199 / 12 mar. 2020  
Decizia nr. 53 din 4 februarie 2020 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 din Legea nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului
în vigoare
soluţia legislativă cuprinsă în art. 22 care exclude personalul caredesfăşoară activitatea de anatomie patologică şi prosectură în instituţiile de medicină legală de la încadrarea în categoria locurilorde muncă în condiţii deosebite de muncă
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
Actul selectat nu a indus modificări asupra altor acte.