Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului la 28 mai 2020 –
Act L. nr. 14 / 2003
Titlul actual Legea partidelor politice
    Publicat în   M. Of. nr. 25 / 17 ian. 2003  
Precizări
        html  
       
  Sinteză
 rectificări / republicări
REPUBLICARE   M. Of. nr. 550 / 6 aug. 2012  
REPUBLICARE   M. Of. nr. 347 / 12 mai 2014  
REPUBLICARE   M. Of. nr. 408 / 10 iun. 2015  
  Avizare
Consiliul Legislativ
Decizii de RESPINGERE ale Curţii Constituţionale – click pentru derulare / restrângere
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificator | Publicat înText modificator / Obs.  
1. Promulgare prin
D. nr. 16 / 2003      M. Of. nr. 25 / 17 ian. 2003  
Decret privind promulgarea Legii partidelor politice
în vigoare
2. Modificări prin
OUG. nr. 20 / 2008      M. Of. nr. 177 / 7 mar. 2008  
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale
în vigoare
introduce art. 551
3. Modificări prin
L. nr. 5 / 2009      M. Of. nr. 104 / 20 feb. 2009  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2008 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale
în vigoare
aprobă OUG. nr. 20/2008
4. Modificări prin
L. nr. 76 / 2012      M. Of. nr. 365 / 30 mai 2012  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
în vigoare
modifică, la 1 sep. 2012, art. 21 alin. (2)-(4), art. 22, art. 26 alin. (3)-(5), art. 37 alin. (2), art. 38, art. 39 alin. (1) şi (2), art. 40 alin. (1), (3) şi (4);
dispune republicarea cu renumerotare
5. REPUBLICARE
     M. Of. nr. 550 / 6 aug. 2012  
6. Modificări prin
OUG. nr. 44 / 2012      M. Of. nr. 606 / 23 aug. 2012  
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
în vigoare
prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 1 feb. 2013
7. Modificări prin
L. nr. 187 / 2012      M. Of. nr. 757 / 12 nov. 2012  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
în vigoare
modifică, la data de 1 feb. 2014, art. 19 alin. (2)
8. Modificări prin
OUG. nr. 4 / 2013      M. Of. nr. 68 / 31 ian. 2013  
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe
în vigoare
prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 feb. 2013
9. Modificări prin
L. nr. 214 / 2013      M. Of. nr. 388 / 28 iun. 2013  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe
în vigoare
aprobă cu modificări şi completări OUG. nr. 4/2013
10. Excepţie
de neconst.
ADMISĂ prin
DCC. nr. 530 / 2013      M. Of. nr. 23 / 13 ian. 2014  
Decizia nr. 530 din 12 decembrie 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 16 alin. (3) din Legea partidelor politice nr. 14/2003
în vigoare
art. 16 alin. (3)
11. Modificări prin
DCC. nr. 530 / 2013      M. Of. nr. 23 / 13 ian. 2014  
Decizia nr. 530 din 12 decembrie 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 16 alin. (3) din Legea partidelor politice nr. 14/2003
în vigoare
suspendă pentru o perioadă de 45 zile prevederile art. 16 alin. (3)(termenul se împlineşte la 28 feb. 2014) după care operează dispoziţiile art. 147 din Constituţie
12. REPUBLICARE
     M. Of. nr. 347 / 12 mai 2014  
13. Excepţie
de neconst.
ADMISĂ prin
DCC. nr. 75 / 2015      M. Of. nr. 265 / 21 apr. 2015  
Decizia nr. 75 din 26 februarie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 19 alin. (1) şi (3) din Legea partidelor politice nr. 14/2003
în vigoare
art. 19 alin. (3)
14. Modificări prin
DCC. nr. 75 / 2015      M. Of. nr. 265 / 21 apr. 2015  
Decizia nr. 75 din 26 februarie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 19 alin. (1) şi (3) din Legea partidelor politice nr. 14/2003
în vigoare
suspendă pentru 45 zile dispoziţiile art. 19 alin. (3) (termenul se împlineşte la 4 iun. 2015) după care operează prevederile art. 147 din Constituţie
15. Modificări prin
L. nr. 114 / 2015      M. Of. nr. 346 / 20 mai 2015  
Lege privind modificarea şi completarea Legii partidelor politice nr. 14/2003
în vigoare
modifică art. 4 alin. (1) şi (4), art. 10 lit. j), art. 12 alin. (1), art. 13 alin. (1), art. 14 alin. (2), art. 18 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 19, art. 40 alin. (1), art. 44 lit. a), art. 47 alin. (1) lit. b), art. 55;
introduce alin. (3) la art. 14, anexa;
abrogă art. 27, art. 46 alin. (1) lit. f), art. 48, art. 53 alin. (2) şi (3), art. 54 alin. (4);
dispune republicarea cu renumerotare
16. REPUBLICARE
     M. Of. nr. 408 / 10 iun. 2015  
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificat | Publicat înText de modificare / Obs.  
1. Abrogă
L. nr. 46 / 1998      M. Of. nr. 89 / 25 feb. 1998  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/1996 privind modificarea Legii partidelor politice nr. 27/1996
2. Abrogă
OUG. nr. 3 / 1996      M. Of. nr. 133 / 26 iun. 1996  
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea Legii partidelor politice nr. 27/1996
3. Modifică
L. nr. 27 / 1996      M. Of. nr. 87 / 29 apr. 1996  
Legea partidelor politice
abrogă legea cu excepţia Cap. VI (art. 32-45)