Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului la 28 mai 2020 –
Act L. nr. 15 / 2003
Titlul actual Lege privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
    Publicat în   M. Of. nr. 34 / 22 ian. 2003  
Precizări
– intră în vigoare la 6 luni de la publicare
        html  
       
  Sinteză
 rectificări / republicări
REPUBLICARE   M. Of. nr. 44 / 18 ian. 2008  
REPUBLICARE   M. Of. nr. 182 / 13 mar. 2014  
  Avizare
Consiliul Legislativ
Decizii de RESPINGERE ale Curţii Constituţionale – click pentru derulare / restrângere
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificator | Publicat înText modificator / Obs.  
1. Promulgare prin
D. nr. 17 / 2003      M. Of. nr. 34 / 22 ian. 2003  
Decret pentru promulgarea Legii privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
în vigoare
2. Modificări prin
OUG. nr. 101 / 2003      M. Of. nr. 747 / 26 oct. 2003  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
în vigoare
modifică art. 1 alin. (2), art. 3 alin. (1);
introduce alin. (2) la art. 2
3. Modificări prin
L. nr. 560 / 2003      M. Of. nr. 916 / 20 dec. 2003  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
în vigoare
aprobă OUG. nr. 101/2003
4. Modificări prin
L. nr. 175 / 2004      M. Of. nr. 456 / 20 mai 2004  
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
în vigoare
modifică art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (1) partea introductivă şi lit a), art. 3 alin. (2), art. 7;
introduce alin. (3) la art. 1, alin. (3) la art. 5;
abrogă art. 2 alin. (1) lit. c)
5. Modificări prin
L. nr. 163 / 2006      M. Of. nr. 430 / 18 mai 2006  
Lege pentru completarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
în vigoare
introduce art. 61
6. Modificări prin
L. nr. 293 / 2007      M. Of. nr. 760 / 9 nov. 2007  
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
în vigoare
modifică art. 1 alin. (1);
introduce art. 11
7. REPUBLICARE
     M. Of. nr. 44 / 18 ian. 2008  
8. Modificări prin
L. nr. 237 / 2010      M. Of. nr. 831 / 13 dec. 2010  
Lege pentru modificarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
în vigoare
modifică art. 3 alin. (1) partea introductivă şi lit. b), art. 4 alin. (2)
9. Modificări prin
L. nr. 187 / 2012      M. Of. nr. 757 / 12 nov. 2012  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
în vigoare
abrogă, la data de 1 feb. 2014, art. 9
10. Modificări prin
L. nr. 342 / 2013      M. Of. nr. 809 / 19 dec. 2013  
Lege pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
în vigoare
modifică art. 2
11. REPUBLICARE
     M. Of. nr. 182 / 13 mar. 2014  
12. Modificări prin
L. nr. 227 / 2015      M. Of. nr. 688 / 10 sep. 2015  
Lege privind Codul fiscal
în vigoare
abrogă la 1 ian. 2016 art. 7 alin. (2)
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
Actul selectat nu a indus modificări asupra altor acte.