Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului la 28 mai 2020 –
Act L. nr. 161 / 2003
Titlul actual Lege privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
    Publicat în   M. Of. nr. 279 / 21 apr. 2003  
Precizări
– intră în vigoare la 21 apr. 2003, cu excepţia Titlului II al Cărţii I care intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicare şi a Titlului V al Cărţii I care intră în vigoare în termen de 90 de zile de la publicare
        html  
       
  Avizare
Consiliul Legislativ
Act invocat prin Decizii ale CSJ / ICCJ
Nr. crt.DeciziaPublicată înMenţiune
1. Decizia CSJ / ICCJ nr. 15 / 2013   M. Of. nr. 760 / 6 dec. 2013   cu referire la art. 42 alin. (1), (2), (3), art. 46 alin. (2)
Decizii de RESPINGERE ale Curţii Constituţionale – click pentru derulare / restrângere
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificator | Publicat înText modificator / Obs.  
1. Promulgare prin
D. nr. 238 / 2003      M. Of. nr. 279 / 21 apr. 2003  
Decret pentru promulgarea Legii privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
în vigoare
2. Modificări prin
OUG. nr. 40 / 2003      M. Of. nr. 378 / 2 iun. 2003  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
în vigoare
modifică anexa privind declaraţia de avere de la Cartea II Titlul I;
introduce art. 1001
3. Modificări prin
L. nr. 23 / 2004      M. Of. nr. 187 / 3 mar. 2004  
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
ieşit din vigoare
sintagma "aparatul de lucru al primului-ministru" se înlocuieşte cu sintagma "Cancelaria Primului-Ministru"
4. Modificări prin
L. nr. 114 / 2004      M. Of. nr. 336 / 16 apr. 2004  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
în vigoare
modifică art. 1001
5. Modificări prin
L. nr. 171 / 2004      M. Of. nr. 456 / 20 mai 2004  
Lege pentru completarea articolului 94 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
în vigoare
introduce alin. (21) la art. 94
6. Modificări prin
L. nr. 280 / 2004      M. Of. nr. 574 / 29 iun. 2004  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2003 privind completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
în vigoare
introduce art. 821
7. Modificări prin
L. nr. 359 / 2004      M. Of. nr. 839 / 13 sep. 2004  
Lege privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice
în vigoare
abrogă la 13 oct. 2004 art. 174 alin. (2) din titlul V al cărţii I
8. Modificări prin
OUG. nr. 75 / 2004      M. Of. nr. 932 / 12 oct. 2004  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice
în vigoare
prorogă termenul de intrare în vigoare al L. nr. 359/2004 până la data de 12 nov. 2004
9. Modificări prin
OUG. nr. 92 / 2004      M. Of. nr. 1091 / 23 nov. 2004  
Ordonanţă de urgenţă privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2005
în vigoare
suspendă aplicarea dispoziţiilor art. XVI alin. (5) şi (6)
10. Modificări prin
OUG. nr. 14 / 2005      M. Of. nr. 200 / 9 mar. 2005  
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea formularelor pentru declaraţia de avere şi pentru declaraţia de interese
ieşit din vigoare
modifică art. 111 alin. (2) din cartea I titlul IV capitolul VI
11. Modificări prin
L. nr. 76 / 2005      M. Of. nr. 324 / 18 apr. 2005  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2005
în vigoare
aprobă cu modificări şi completări OUG. nr. 92/2004
12. Modificări prin
L. nr. 158 / 2005      M. Of. nr. 449 / 26 mai 2005  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2005 privind modificarea formularelor pentru declaraţia de avere şi pentru declaraţia de interese
ieşit din vigoare
aprobă OUG. nr. 14/2005
13. Modificări prin
OG. nr. 2 / 2006      M. Of. nr. 57 / 20 ian. 2006  
Ordonanţă privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2006
în vigoare
abrogă alin. (5) şi (6) ale art. XVI
14. Modificări prin
OUG. nr. 31 / 2006      M. Of. nr. 357 / 20 apr. 2006  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. XVII alin. (3) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
în vigoare
art. XVII alin. (3)
15. Modificări prin
L. nr. 96 / 2006      M. Of. nr. 380 / 3 mai 2006  
Lege privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor
în vigoare
abrogă art. 82 alin. (2)
16. Modificări prin
L. nr. 251 / 2006      M. Of. nr. 574 / 4 iul. 2006  
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
ieşit din vigoare
abrogă art. XV alin. (2) şi (3), art. XVI alin. (4)-(6) şi art. XX
17. Modificări prin
L. nr. 354 / 2006      M. Of. nr. 640 / 25 iul. 2006  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2006 pentru modificarea art. XVII alin. (3) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
în vigoare
aprobă OUG. nr.31/2006
18. Modificări prin
OUG. nr. 119 / 2006      M. Of. nr. 1036 / 27 dec. 2006  
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană
în vigoare
modifică art. 120 alin. (3), art. 232, art. 234;
introduce art. 2341-2349, art. 2371 şi 2372;
abrogă art. 125 alin. (3) şi art. 233
19. Modificări prin
L. nr. 144 / 2007      M. Of. nr. 359 / 25 mai 2007  
Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate
în vigoare
abrogă cap. I "Dispoziţii generale", alin. (3)—(7) ale art. 73, art. 74, alin. (3) şi (4) ale art. 76 din cap. II "Conflictul de interese" şi art. 112 şi 113 din cap. VI "Dispoziţii comune" din titlul IV "Conflictul de interese şi regimul incompatibiliăţilor în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice" al cărţii I "Reglementări generale pentru prevenirea şi combaterea corupţiei"
20. Modificări prin
L. nr. 191 / 2007      M. Of. nr. 425 / 26 iun. 2007  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană
în vigoare
aprobă cu completări OUG. nr. 119/2006
21. Modificări prin
L. nr. 330 / 2009      M. Of. nr. 762 / 9 nov. 2009  
Lege privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
ieşit din vigoare
la data de 12 nov. 2009, modifică art. 94 alin. (2) lit. c) şi art. 96 alin. (1)
22. Modificări prin
L. nr. 284 / 2010      M. Of. nr. 877 / 28 dec. 2010  
Lege privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
ieşit din vigoare
modifică art. 94 alin. (21), art. 96 alin. (1);
introduce alin. (22) la art. 94
23. Modificări prin
OUG. nr. 37 / 2011      M. Of. nr. 285 / 21 apr. 2011  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991 şi pentru modificarea altor acte normative incidente
în vigoare
abrogă art. 173 alin. (1) teza finală
24. Modificări prin
L. nr. 134 / 2011      M. Of. nr. 481 / 7 iul. 2011  
Lege pentru completarea alin. (1) al art. 82 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
în vigoare
introduce lit. h) la art. 82 alin. (1)
25. Modificări prin
L. nr. 187 / 2012      M. Of. nr. 757 / 12 nov. 2012  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
în vigoare
la data de 1 feb. 2014, modifică art. 821 alin. (2) din secţiunea a 2-a a cap. III din titlul IV al cărţii I, art. 225 şi art. 226 din secţiunea a 10-a a cap. I din titlul V al cărţii I, art. 228;
abrogă secţiunea 1 cu art. 42-47, secţiunea a 2-a cu art. 48-50 şi secţiunea a 3-a cu art. 51, de la cap. III al titlului III din cartea I, art. 59 din cap. IV al titlului III din cartea I, art. 222, 224 şi 231 din secţiunea a 10-a a cap. I din titlul V al cărţii I
26. Modificări prin
L. nr. 255 / 2013      M. Of. nr. 515 / 14 aug. 2013  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale
în vigoare
abrogă, la 1 feb. 2014, art. 54-58
27. Modificări prin
L. nr. 207 / 2015      M. Of. nr. 547 / 23 iul. 2015  
Lege privind Codul de procedură fiscală
în vigoare
abrogă la 1 ian. 2016 art. 1-5
28. Modificări prin
L. nr. 87 / 2017      M. Of. nr. 313 / 2 mai 2017  
Lege pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
în vigoare
modifică art. 82 alin.(1) partea introductivă şi lit.a), art. 84 alin.(1) partea introductivă, art. 85 alin.(1) partea introductivă, art. 87 alin.(1) partea introductivă, art. 88 alin.(1) partea introductivă şi art. 94 alin.(1)
29. Modificări prin
L. nr. 128 / 2017      M. Of. nr. 421 / 7 iun. 2017  
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
în vigoare
modifică art. 87 alin.(1) lit. d), art. 88 alin.(1) lit. a) şi d);
introduce alin. (11) la art. 87, alin. (11) la art. 88;
abrogă art. 87 alin.(1) lit. a) şi lit. f)
30. Modificări prin
L. nr. 59 / 2019      M. Of. nr. 268 / 9 apr. 2019  
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
în vigoare
modifică art. 77;
introduce alin. (11) la art. 91
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificat | Publicat înText de modificare / Obs.  
1. Modifică
L. nr. 365 / 2002      M. Of. nr. 483 / 5 iul. 2002  
Lege privind comerţul electronic
abrogă art. 29
2. Abrogă
L. nr. 378 / 2002      M. Of. nr. 448 / 26 iun. 2002  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2002 privind instituirea unor interdicţii pentru aleşii locali şi funcţionarii publici
3. Modifică
OUG. nr. 43 / 2002      M. Of. nr. 244 / 11 apr. 2002  
Ordonanţă de urgenţă privind Departamentul Naţional Anticorupţie
modifică art. 1 alin. (3), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 4 alin. (1) şi (3), art. 5 alin. (1) şi (2), art. 7 alin. (1) şi (3), art. 13, art. 23, art. 25, art. 27 lit. a), d) şi e), art. 28 alin. (1), (2) şi (3);
introduce alin. (3) la art. 3, alin. (11) la art. 4, alin. (4) la art. 5, alin. (4) la art. 7, art. 131, art. 221;
abrogă art. 26
4. Abrogă
OUG. nr. 5 / 2002      M. Of. nr. 90 / 2 feb. 2002  
Ordonanţă de urgenţă privind instituirea unor interdicţii pentru aleşii locali şi funcţionarii publici
5. Modifică
L. nr. 215 / 2001      M. Of. nr. 204 / 23 apr. 2001  
Legea administraţiei publice locale
abrogă art. 30, art. 60 alin. (1) lit. b), art. 62, art. 72 alin. (2) lit. b), art. 131 şi teza finală a art. 152 "iar consilierii în funcţie la data intrării în vigoare a prezentei legi îşi vor exercita mandatul până la următoarele alegeri locale"
6. Modifică
L. nr. 90 / 2001      M. Of. nr. 164 / 2 apr. 2001  
Lege privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
abrogă art. 4 alin. (1)
7. Modifică
L. nr. 78 / 2000      M. Of. nr. 219 / 18 mai 2000  
Lege pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie
modifică art. 5 alin. (1), art. 7 alin. (3), art. 8, art. 13, art. 17 lit. e), g) şi i), art. 18 alin. (1), (2), (4) şi (6), art. 22, art. 26, art. 27, art. 29;
introduce alin. (4) la art. 5, art. 61, art. 81, art. 82, art. 131, lit. d1) la art. 17, lit . j) şi k) la art. 17, alin. (7) şi (8) la art. 18, Secţiunea 41 la Cap. III cu art. 181 - 185, alin. (2) la art. 31;
abrogă art. 25 alin. (3), art. 32
8. Modifică
L. nr. 188 / 1999      M. Of. nr. 600 / 8 dec. 1999  
Lege privind Statutul funcţionarilor publici
modifică art. 1, art. 2, art. 4, art. 5 alin. (1), art. 6, titlul Cap. II, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, titlul Cap. III, art. 18, art. 19, art. 20 alin. (1) şi (2), art. 21, art. 22, art. 24, titlul Secţiunii a 2-a a Cap. IV, art. 25, art. 26 alin. (2), art. 27 alin. (1) şi (2), art. 28, art. 29, art. 35, art. 39 alin. (2), art. 41, art. 42, art. 43 alin. (2), art. 44, art. 46 alin. (2), art. 47, art. 48, titlul Cap. VI, titlul Secţiunii 1 şi art. 49, Secţiunea a 2-a cu art. 50 şi art. 51, titlul Secţiunii a 3-a şi art. 52, titlul Secţiunii a 4-a şi art. 53, art. 54, art. 55, art. 56, art. 57, art. 58, titlul Cap. VII, art. 59, art. 60, art. 61, art. 70, art. 71, art. 72, art. 75, art. 79, titlul Cap. IX, titlul Secţiunii 1 şi art. 81, art. 82, art. 83, art. 84, art. 85, art. 86, titlul Secţiunii a 2-a şi art. 87, art. 88, art. 89, titlul Secţiunii a 3-a şi art. 90, art. 91, art. 92, art. 93, art. 94, art. 941, art. 98, art. 103;
introduce art. 41, art. 191, art. 192 la Cap. III , art. 251 la Secţiunea a 2-a a Cap. IV, art. 261, art. 311, art. 321, alin. (11) la art. 43, art. 481, art. 491 la secţiunea 1 a Cap VI, art. 741;
abrogă art. 3, art. 15, art. 151 , art. 16, art. 17, art. 23, art. 30, art. 45, art. 62, art. 63, art. 64, art. 65, art. 66, art. 661, art. 67, art. 68, art. 73, art. 80, art. 95, art. 96, art. 97, art. 100, art. 101, art. 104 alin. (1);
elimină structurarea pe Secţiunile 1, 2 şi 3 din Cap. II , structurarea pe Secţiunile 1-3 din Cap. VII. înlocuieşte anexa. NOTĂ: Prevederile art. 22, art. 29 alin. (1), art. 491, art. 52-56, art. 741, precum şi ale art. 83 alin. (4) referitoare la acordarea indemnizaţiei de detaşare se aplică începând cu 1 ian. 2004
9. Modifică
L. nr. 115 / 1999      M. Of. nr. 300 / 28 iun. 1999  
Lege privind responsabilitatea ministerială
introduce alin. (11), alin. (12), două teze la alin. (3) şi alin. (31) la art. 16
10. Modifică
L. nr. 99 / 1999      M. Of. nr. 236 / 27 mai 1999  
Lege privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice
modifică din Titlul VI art. 2 lit. a) şi c), art. 6 alin. (5) lit. g) şi h), art. 10 alin. (1), art. 15, art. 24 alin. (1), art. 26 alin. (1), art. 28, art. 36 alin. (1), art. 57 alin. (2), art. 68 alin. (2), art. 71 alin. (3), art. 75 alin. (1), art. 80 alin. (1), art. 82 alin. (1) şi (2), art. 88 alin. (2), art. 91 alin. (1), art. 92 alin. (1), art. 93 alin. (1) lit. b) şi alin. (3), art. 94, art. 98 alin. (1);
abrogă din Titlul VI art. 6 alin. (5) lit. n), art. 86
11. Modifică
L. nr. 115 / 1996      M. Of. nr. 263 / 28 oct. 1996  
Lege pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici
modifică titlul, art. 1, art. 2, art. 4, art. 6 alin. (1), (3) şi (4), art. 14 alin. (2), art. 21 alin. (1), art. 26 alin. (1), art. 32, art. 38;
abrogă art. 5 alin. (2), art. 37;
înlocuieşte anexa privind declaraţia de avere şi sintagmele:
– Ministerul Finanţelor cu Ministerul Finanţelor Publice;
– Ministerul Culturii cu Ministerul Culturii şi Cultelor;
– Parchetul General cu Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie;
– Procurorul general cu Procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie;
– primul-procuror al parchetului de pe lângă curtea de apel cu procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel
12. Modifică
L. nr. 87 / 1994      M. Of. nr. 299 / 24 oct. 1994  
Lege pentru combaterea evaziunii fiscale
modifică art. 1, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 17 alin. (2), art. 20, art. 22;
introduce un nou alineat la art. 3, un nou alineat la art. 4;
abrogă art. 13-16, art. 17 alin. (1) lit. b) şi k), art. 18 şi art. 21
13. Modifică
L. nr. 92 / 1992      M. Of. nr. 197 / 13 aug. 1992  
Lege pentru organizarea judecătorească
completează art. 41 prin înfiinţarea, în cadrul Secţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate şi Antidrog din Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie, a Serviciului de combatere a criminalităţii informatice
14. Modifică
L. nr. 31 / 1990      M. Of. nr. 126-127 / 17 nov. 1990  
Legea societăţilor
modifică art. 5 alin. (5), art. 7 lit. a), art. 8 lit. a), art. 14 alin. (3), art. 16, art. 31 alin. (1)-(3), art. 33, art. 34, art. 35 alin. (1), art. 40 alin. (2), art. 45 alin. (1), art. 46, art. 56 lit. a) şi f), art. 58 alin. (3), art. 60, art. 61 alin. (1), art. 62 alin. (1) şi (2), art. 63, art. 67 alin. (1)-(4), art. 69, art. 73 alin. (2), art. 74, art. 86, art. 89 alin. (3), art. 91 alin. (2) şi (3), art. 92 alin. (5), art. 93 alin. (2) lit. b) şi alin. (3), art. 98 alin. (1) şi (2), art. 102 alin. (4), art. 103 alin. (5) şi (6), art. 105 alin. (2), art. 106, art. 107, art. 108, art. 109, art. 111 alin. (1) şi alin. (2) lit. a), art. 114, art. 117 alin. (4), art. 119 alin. (3), art. 123 alin. (2), art. 124 alin. (1), art. 125 alin. (2), art. 131 alin. (4) şi alin. (7), art. 132 alin. (1), art. 133, art. 137 alin. (5), art. 144 alin. (4) şi (5), art. 145 alin. (1) şi (3), art. 148, art. 150 alin. (1) şi (5), art. 153 alin. (1), titlul Secţiunii a IV-a, art. 154 alin. (7), art. 155, art. 156 alin. (2) lit. d), art. 158 alin. (1)-(3), titlul Secţiunii a VI-a, art. 172 alin. (1) lit. a), art. 173, art. 176, art. 177, art. 178 alin. (1) şi (4), art. 179, art. 180 alin. (2), art. 181, art. 187 alin. (1), art. 189 alin. (1) lit. a) şi b), art. 191, art. 192 alin. (3), art. 194, art. 196 alin. (1), art. 199 alin. (1), alin. (2) şi (3), art. 203 alin. (3), art. 205 alin. (3), art. 207 alin. (2) lit. e), art. 208, art. 211, art. 218 alin. (3), art. 222 alin. (2), art. 223 alin. (2), art. 232, art. 236 lit. e) şi h), art. 237 alin. (2), art. 239, art. 242, art. 251, art. 254 alin. (2), art. 255 alin. (2), art. 257 alin. (1), (2) şi (4), art. 259 alin. (1), art. 260 alin. (2), art. 261, art. 262 alin. (1) şi (2), art. 263 alin. (1), art. 264 alin. (1), art. 265 pct. 2, art. 266 pct. 5, art. 268 partea introductivă, art. 269 alin. (1) partea introductivă, art. 270, art. 273 alin. (1) partea introductivă şi alin. (2), art. 276 lit. a);
introduce alin. (41) şi alin. (6) la art. 5, art. 141, lit. b1) la art. 35 alin. (2), alin. (8) la art. 103, lit. c1) la art. 113, alin. (9) la art. 117, art. 1211, alin. (21)-(23) la art. 131, alin. (3)-(5) la art. 139, art. 1431, alin. (4) la art. 145, art. 1451, alin. (4) la art. 175, alin. (11) şi (12) la art. 199, alin. (4) la art. 203, alin. (21) la art. 218, alin. (11) la art. 221, alin. (11) la art. 234, art. 2391, art. 2861;
abrogă art. 134 alin. (3), art. 154 alin. (5) şi (6), art. 180 alin. (1)
15. Modifică
L. nr. 26 / 1990      M. Of. nr. 121 / 7 nov. 1990  
Lege privind Registrul comerţului
modifică art. 1 alin. (1) şi (2), art. 6, art. 7 alin. (1), art. 12 alin. (1), art. 13 alin. (1) partea introductivă şi lit. a) şi alin. (3), art. 14, art. 15 partea introductivă, art. 17 lit. a) şi b), art. 18 alin. (2) şi (3), art. 21 lit. a), b), c) şi lit. g), art. 22 alin. (3), art. 24 alin. (1) şi (2), art. 25 alin. (1), (3), (4) şi (5), art. 26 alin. (2), art. 29, art. 41 alin. (1), art. 44 alin. (1) şi (2), art. 45, art. 46, art. 47;
introduce alin. (21) la art. 1, alin. (11) la art. 13, alin. (2) la art. 15, alin. (2) la art. 16, alin. (11) la art. 18, alin. (11) şi (12) la art. 24, alin. (11) la art. 31, alin. (3) la art. 39;
abrogă art. 27