Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului la 28 mai 2020 –
Act L. nr. 196 / 2003
Titlul actual Lege privind prevenirea şi combaterea pornografiei
    Publicat în   M. Of. nr. 342 / 20 mai 2003  
Precizări
– intră în vigoare la 30 de zile de la publicare
        html  
       
  Sinteză
 rectificări / republicări
Rectificare   M. Of. nr. 531 / 24 iul. 2003  
REPUBLICARE   M. Of. nr. 87 / 4 feb. 2008  
REPUBLICARE   M. Of. nr. 198 / 20 mar. 2014  
  Avizare
Consiliul Legislativ
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificator | Publicat înText modificator / Obs.  
1. Promulgare prin
D. nr. 288 / 2003      M. Of. nr. 342 / 20 mai 2003  
Decret pentru promulgarea Legii privind prevenirea şi combaterea pornografiei
în vigoare
2. Rectificare
     M. Of. nr. 531 / 24 iul. 2003  
3. Modificări prin
L. nr. 496 / 2004      M. Of. nr. 1070 / 18 nov. 2004  
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 196/2003 privind prevenirea şi combaterea pornografiei
în vigoare
modifică titlul cap. II, art. 4 alin. (2) partea introductivă, art. 5, art. 9, art. 11, art. 14 lit. d) şi h), art. 15 alin. (1), art. 16;
introduce cap. II1 cu titlul acestuia după art. 4;
abrogă art. 4 alin. (1) lit. c), art. 4 alin. (2) lit. a), art. 6, art. 8 alin. (3), art. 19
4. Modificări prin
L. nr. 301 / 2007      M. Of. nr. 784 / 19 nov. 2007  
Lege pentru modificarea Legii nr. 196/2003 privind prevenirea şi combaterea pornografiei
în vigoare
modifică titlul cap. II, art. 4 alin. (2) partea introductivă;
abrogă titlul cap. II1
5. REPUBLICARE
     M. Of. nr. 87 / 4 feb. 2008  
6. Modificări prin
L. nr. 187 / 2012      M. Of. nr. 757 / 12 nov. 2012  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
în vigoare
la data de 1 feb. 2014, modifică art. 9;
abrogă art. 10-12
7. REPUBLICARE
     M. Of. nr. 198 / 20 mar. 2014  
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
Actul selectat nu a indus modificări asupra altor acte.