Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului la 29 mai 2020 –
Act L. nr. 217 / 2003
Titlul actual Lege pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice
Titlul iniţial / alte titluri
Lege pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie
    Publicat în   M. Of. nr. 367 / 29 mai 2003  
Precizări
– intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării;
– titlul nou intră în vigoare la data de 21 iul. 2018
        html  
       
  Sinteză
 rectificări / republicări
REPUBLICARE   M. Of. nr. 365 / 30 mai 2012  
REPUBLICARE   M. Of. nr. 205 / 24 mar. 2014  
  Avizare
Consiliul Legislativ
Decizii de RESPINGERE ale Curţii Constituţionale – click pentru derulare / restrângere
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificator | Publicat înText modificator / Obs.  
1. Promulgare prin
D. nr. 314 / 2003      M. Of. nr. 367 / 29 mai 2003  
Decret privind promulgarea Legii pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie
în vigoare
2. Modificări prin
OUG. nr. 64 / 2003      M. Of. nr. 464 / 29 iun. 2003  
Ordonanţă de urgenţă pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice
în vigoare
modifică art. 8 alin. (1)
3. Modificări prin
OG. nr. 95 / 2003      M. Of. nr. 13 / 8 ian. 2004  
Ordonanţă privind modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie
în vigoare
modifică art. 7 alin. (2), art. 8 alin. (1) şi alin. (4), art. 9, art. 10 alin. (2) şi (3), art. 11, art. 12 alin. (3), art. 15, art. 16 alin. (2), titlul cap VI, cap. VI cu art. 23 - 254;
introduce alin. (11) la art. 1, alin. (5), (6), (7) şi (8) la art. 8, art. 111, alin. (4) la art. 12;
abrogă art. 31 alin. (1)
4. Modificări prin
L. nr. 180 / 2004      M. Of. nr. 457 / 21 mai 2004  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 95/2003 privind modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie
în vigoare
aprobă OG. nr. 95/2003
5. Modificări prin
L. nr. 194 / 2004      M. Of. nr. 486 / 31 mai 2004  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice
în vigoare
aprobă cu modificări OUG. nr. 64/2003
6. Modificări prin
L. nr. 329 / 2009      M. Of. nr. 761 / 9 nov. 2009  
Lege privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional
în vigoare
abrogă, la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea noilor entităţi rezultate din reorganizarea autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, art. 8-11, art. 111, art. 29 alin. (1) lit. b)
7. Modificări prin
L. nr. 25 / 2012      M. Of. nr. 165 / 13 mar. 2012  
Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie
în vigoare
modifică art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1), art. 4,art. 5, art. 6, art. 7, art. 23, art. 24, art. 25, art. 251, art. 252, art. 253, art. 254, titlul Capitolului VII, art. 26, art. 27, art. 28, art. 29;
introduce art. 11, art. 21 - 23, Capitolul I1 după art. 4, art. 51 - 53, art. 71, art. 231, art. 271 - 2711, Capitolul VII1 înaintea art. 28, art. 281 - 283;
abrogă art. 3, Capitolul III cu art. 12-15, Capitolul IV cu art. 16-18, Capitolul V cu art. 19-22, Capitolul VI titlul secţiunii 1 şi titlul secţiunii a 2-a, art. 30;
dispune republicarea cu renumerotare
8. REPUBLICARE
     M. Of. nr. 365 / 30 mai 2012  
9. Modificări prin
L. nr. 187 / 2012      M. Of. nr. 757 / 12 nov. 2012  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
în vigoare
modifică, la data de 1 feb. 2014, art. 32
10. REPUBLICARE
     M. Of. nr. 205 / 24 mar. 2014  
11. Modificări prin
OG. nr. 6 / 2015      M. Of. nr. 78 / 29 ian. 2015  
Ordonanţă privind modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie
în vigoare
modifică art. 37 alin. (1);
introduce alin. (31) la art. 8
12. Modificări prin
L. nr. 160 / 2015      M. Of. nr. 449 / 23 iun. 2015  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2015 privind modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie
în vigoare
aprobă OG. nr. 6/2015
13. Modificări prin
L. nr. 272 / 2015      M. Of. nr. 842 / 12 nov. 2015  
Lege privind modificarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie
în vigoare
modifică art. 31 alin. (1)
14. Modificări prin
L. nr. 351 / 2015      M. Of. nr. 979 / 30 dec. 2015  
Lege privind modificarea art. 27 alin. (1) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie
în vigoare
modifică art. 27 alin. (1)
15. Modificări prin
L. nr. 35 / 2017      M. Of. nr. 214 / 29 mar. 2017  
Lege privind completarea art. 23 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie
în vigoare
introduce alin.(4) la art. 23
16. Excepţie
de neconst.
ADMISĂ prin
DCC. nr. 264 / 2017      M. Of. nr. 468 / 22 iun. 2017  
Decizia nr. 264 din 27 aprilie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei "în cazul în care convieţuiesc" din cuprinsul dispoziţiilor art. 5 lit. c) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violentei în familie
în vigoare
sintagma "în cazul în care convieţuiesc" din cuprinsul dispoziţiilor art. 5 lit. c)
17. Modificări prin
L. nr. 174 / 2018      M. Of. nr. 618 / 18 iul. 2018  
Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie
în vigoare
modifică titlul, art. 2 lit. f), art. 3, art. 4 partea introductivă şi lit. b), c), f) şi g), art. 5 lit. a)-c), art. 7 alin. (1), art. 8 alin. (31), art. 9, art. 10, art. 11, art. 13 alin. (1) lit. c), g) şi h), titlul cap. III, art. 15, art. 16 alin. (4), art. 17 alin. (3), art. 19 alin. (1), art. 23 alin. (1) lit. d), art. 23 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 29 alin. (2), art. 30 alin. (1) - (3), art. 31 alin. (1) şi (4), art. 32, art. 34 alin. (2) lit. c), art. 36 lit. d), titlul cap. VI, anexa;
introduce lit. g)-i) la art. 2, alin. (2) la art. 4, alin. (2) la art. 5, lit. g) la art. 7 alin. (2), alin. (3)-(7) la art. 7, alin. (21) şi alin. (32) la art. 8, lit. h1) la art. 13 alin. (1), art. 141, art. 161, art. 181, alin. (3) şi (4) la art. 19, art. 211, art. 212, alin. (3) şi (4) la art. 22, cap. III1 cu art. 221 - 2210, lit. c1) şi lit. e1) la art. 23 alin. (1), alin. (11) la art. 23, lit. c) la art. 23 alin. (4), alin. (5) la art. 23, alin. (3) la art. 29, alin. (5)-(9) la art. 31, cap. IV1 cu art. 351 şi 352, alin. (31) şi (32) la art. 40, art. 401;
completează anexa;
abrogă art. 14 lit. e) şi f);
– sintagma "violenţă în familie" se înlocuieşte cu sintagma "violenţă domestică", sintagma "unităţi pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie" se înlocuieşte cu sintagma "servicii sociale pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice";
dispune republicarea cu renumerotare
18. Modificări prin
L. nr. 212 / 2019      M. Of. nr. 912 / 12 nov. 2019  
Lege privind modificarea alin. (1) al art. 30 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice
în vigoare
modifică art. 30 alin. (1)
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
Actul selectat nu a indus modificări asupra altor acte.