Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului –
Act L. nr. 311 / 2003
Titlul actual Legea muzeelor şi a colecţiilor publice
    Publicat în   M. Of. nr. 528 / 23 iul. 2003  
Precizări
        html  
       
  Sinteză
 rectificări / republicări
REPUBLICARE   M. Of. nr. 927 / 15 nov. 2006  
REPUBLICARE   M. Of. nr. 207 / 24 mar. 2014  
  Avizare
Consiliul Legislativ
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificator | Publicat înText modificator / Obs.  
1. Promulgare prin
D. nr. 446 / 2003      M. Of. nr. 528 / 23 iul. 2003  
Decret pentru promulgarea Legii muzeelor şi a colecţiilor publice
în vigoare
2. Modificări prin
L. nr. 12 / 2006      M. Of. nr. 39 / 17 ian. 2006  
Lege pentru modificarea şi completarea Legii muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003
în vigoare
modifică art. 1, art. 2 lit. a), art. 4 lit. a), b) şi c), art. 5, art. 8 alin. (1) şi (2), art. 9, art. 10 alin. (1) lit. b), art. 10 alin. (3)-(5), art. 14, art. 15 alin. (1) şi (2), art. 21 alin. (1), art. 24 alin. (2)-(4), art. 26, art. 30 lit. i), art. 34, art. 36;
introduce art. 7 din cuprinsul cap. II "Patrimoniul muzeal" la cap. I, art. 91, alin. (5) şi (6) la art. 24, art. 241, art. 281;
abrogă art. 40, anexele nr. 1-3
3. Modificări prin
L. nr. 114 / 2006      M. Of. nr. 413 / 12 mai 2006  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2005 privind managementul instituţiilor publice de cultură
ieşit din vigoare
abrogă art. 26
4. Modificări prin
HG. nr. 1181 / 2006      M. Of. nr. 771 / 12 sep. 2006  
Hotărâre privind schimbarea denumirii Muzeului Militar Naţional în Muzeul Militar Naţional "Regele Ferdinand I"
în vigoare
schimbă denumirea Muzeului Militar Naţional
5. REPUBLICARE
     M. Of. nr. 927 / 15 nov. 2006  
6. Modificări prin
L. nr. 330 / 2009      M. Of. nr. 762 / 9 nov. 2009  
Lege privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
ieşit din vigoare
la data de 1 ian. 2010, abrogă art. 25 alin. (2)-(6)
7. Modificări prin
L. nr. 187 / 2012      M. Of. nr. 757 / 12 nov. 2012  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
în vigoare
abrogă, la data de 1 feb. 2014, art. 36
8. REPUBLICARE
     M. Of. nr. 207 / 24 mar. 2014  
9. Modificări prin
OG. nr. 7 / 2020      M. Of. nr. 72 / 31 ian. 2020  
Ordonanţă privind modificarea şi completarea Legii muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003
în vigoare
modifică art. 7, art. 37;
introduce alin. (2) la art. 9, alin. (21) la art. 13, alin. (41) şi (42) la art. 13, alin. (11) la art. 22
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
Actul selectat nu a indus modificări asupra altor acte.