Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului –
Act L. nr. 333 / 2003
Titlul actual Lege privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
    Publicat în   M. Of. nr. 525 / 22 iul. 2003  
Precizări
– intră în vigoare la 90 de zile de la publicare
        html  
       
  Sinteză
 rectificări / republicări
REPUBLICARE   M. Of. nr. 189 / 18 mar. 2014  
  Avizare
Consiliul Legislativ
Decizii de RESPINGERE ale Curţii Constituţionale – click pentru derulare / restrângere
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificator | Publicat înText modificator / Obs.  
1. Promulgare prin
D. nr. 469 / 2003      M. Of. nr. 525 / 22 iul. 2003  
Decret pentru promulgarea Legii privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
în vigoare
2. Modificări prin
OUG. nr. 16 / 2005      M. Of. nr. 205 / 10 mar. 2005  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea lit. h) a art. 17 din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
în vigoare
modifică art. 20 alin. (10), art. 39 lit. a), art. 70;
introduce alin. (3) la art. 40
3. Modificări prin
L. nr. 151 / 2005      M. Of. nr. 441 / 25 mai 2005  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2005 pentru modificarea lit. h) a art. 17 din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 333/2002 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
în vigoare
aprobă cu modificări OUG. nr. 16/2005
4. Modificări prin
L. nr. 9 / 2007      M. Of. nr. 30 / 17 ian. 2007  
Lege pentru modificarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
în vigoare
modifică art. 16, art. 17, art. 18 alin. (2)-(5), art. 55 lit. a), art. 59, art. 61 lit. a) -c);
abrogă art. 18 alin. (6)-(10), art. 19
5. Modificări prin
L. nr. 40 / 2010      M. Of. nr. 153 / 9 mar. 2010  
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
în vigoare
modifică art. 20 alin. (1), alin. (4) lit. b), alin. (6) partea introductivă, titlul cap. III, art. 25 alin. (1) şi (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 34 alin. (1) şi (3), art. 40, art. 41, art. 45 alin. (2), art. 56 lit. a) şi e), art. 60 lit. b), g) şi h), art. 61 lit. c), art. 63 alin. (1) partea introductivă şi lit. a), art. 63 alin. (2), art. 69;
introduce alin. (4) la art. 34, art. 411, alin. (2) la art. 61, alin. (31) la art. 63;
abrogă art. 29, art. 31, art. 55 lit. e) şi g)
6. Modificări prin
L. nr. 187 / 2012      M. Of. nr. 757 / 12 nov. 2012  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
în vigoare
modifică, la data de 1 feb. 2014, art. 58, art. 59
7. Modificări prin
L. nr. 255 / 2013      M. Of. nr. 515 / 14 aug. 2013  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale
în vigoare
modifică, la 1 feb. 2014, art. 48 lit. d) şi i), art. 50 alin. (1) lit. e)
8. REPUBLICARE
     M. Of. nr. 189 / 18 mar. 2014  
9. Modificări prin
L. nr. 56 / 2015      M. Of. nr. 202 / 26 mar. 2015  
Lege pentru completarea art. 24 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
în vigoare
introduce alin. (4) la art. 24
10. Modificări prin
L. nr. 257 / 2015      M. Of. nr. 825 / 5 nov. 2015  
Lege pentru modificarea art. 7 alin. (5) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
în vigoare
modifică art. 7 alin. (5)
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificat | Publicat înText de modificare / Obs.  
1. Abrogă
HG. nr. 812 / 2003      M. Of. nr. 514 / 16 iul. 2003  
Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1, 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi
2. Abrogă
HG. nr. 720 / 2003      M. Of. nr. 470 / 2 iul. 2003  
Hotărâre pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi
3. Abrogă
HG. nr. 158 / 2003      M. Of. nr. 101 / 18 feb. 2003  
Hotărâre pentru completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi
4. Abrogă
HG. nr. 112 / 2003      M. Of. nr. 88 / 12 feb. 2003  
Hotărâre pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi
5. Abrogă
HG. nr. 1595 / 2002      M. Of. nr. 47 / 28 ian. 2003  
Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi
6. Abrogă
HG. nr. 1059 / 2002      M. Of. nr. 726 / 4 oct. 2002  
Hotărâre pentru completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi
7. Abrogă
HG. nr. 902 / 2002      M. Of. nr. 660 / 5 sep. 2002  
Hotărâre pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi
8. Abrogă
HG. nr. 712 / 2002      M. Of. nr. 509 / 15 iul. 2002  
Hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi
9. Abrogă
HG. nr. 438 / 2002      M. Of. nr. 325 / 16 mai 2002  
Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi
10. Abrogă
HG. nr. 333 / 2002      M. Of. nr. 260 / 18 apr. 2002  
Hotărâre pentru completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi
11. Abrogă
HG. nr. 151 / 2002      M. Of. nr. 150 / 28 feb. 2002  
Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi
12. Abrogă
HG. nr. 935 / 2001      M. Of. nr. 619 / 1 oct. 2001  
Hotărâre pentru completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi
13. Abrogă
HG. nr. 1089 / 2000      M. Of. nr. 614 / 29 nov. 2000  
Hotărâre pentru completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi
14. Abrogă
OUG. nr. 161 / 2000      M. Of. nr. 557 / 9 nov. 2000  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 18/1996 privind paza obiectivelor, bunurilor şi valorilor
15. Abrogă
HG. nr. 185 / 2000      M. Of. nr. 128 / 27 mar. 2000  
Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi
16. Abrogă
HG. nr. 134 / 2000      M. Of. nr. 89 / 28 feb. 2000  
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi
17. Abrogă
HG. nr. 86 / 2000      M. Of. nr. 53 / 3 feb. 2000  
Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi
18. Abrogă
HG. nr. 62 / 2000      M. Of. nr. 51 / 2 feb. 2000  
Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi
19. Abrogă
HG. nr. 889 / 1999      M. Of. nr. 535 / 2 nov. 1999  
Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi
20. Abrogă
HG. nr. 803 / 1999      M. Of. nr. 490 / 12 oct. 1999  
Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi
21. Abrogă
HG. nr. 708 / 1999      M. Of. nr. 433 / 2 sep. 1999  
Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi
22. Abrogă
HG. nr. 357 / 1999      M. Of. nr. 207 / 13 mai 1999  
Hotărâre privind modificarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 674/1998 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi, cu modificările şi completările ulterioare
23. Abrogă
HG. nr. 674 / 1998      M. Of. nr. 393 / 16 oct. 1998  
Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi, cu modificările şi completările ulterioare
24. Abrogă
L. nr. 190 / 1998      M. Of. nr. 394 / 16 oct. 1998  
Lege pentru modificarea art. 16 alin. 2 din Legea nr. 18/1996 privind paza obiectivelor, bunurilor şi valorilor
25. Abrogă
HG. nr. 220 / 1998      M. Of. nr. 153 / 16 apr. 1998  
Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi
26. Abrogă
HG. nr. 617 / 1997      M. Of. nr. 276 / 14 oct. 1997  
Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi
27. Abrogă
HG. nr. 523 / 1997      M. Of. nr. 249 / 23 sep. 1997  
Hotărâre privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi
28. Abrogă
L. nr. 18 / 1996      M. Of. nr. 75 / 11 apr. 1996  
Lege privind paza persoanelor, obiectivelor, bunurilor şi valorilor