Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului –
Act L. nr. 360 / 2003
Titlul actual Lege privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase
    Publicat în   M. Of. nr. 635 / 5 sep. 2003  
Precizări
        html  
       
  Sinteză
 rectificări / republicări
REPUBLICARE   M. Of. nr. 178 / 12 mar. 2014  
  Avizare
Consiliul Legislativ
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificator | Publicat înText modificator / Obs.  
1. Promulgare prin
D. nr. 529 / 2003      M. Of. nr. 635 / 5 sep. 2003  
Decret pentru promulgarea Legii privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase
în vigoare
2. Modificări prin
L. nr. 263 / 2005      M. Of. nr. 899 / 7 oct. 2005  
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase
în vigoare
modifică art. 22 alin. (2), art. 23, art. 25 alin. (1) lit. c), art. 26 alin. (1);
introduce art. 21, art. 22, art. 231, art. 241, alin. (11) la art. 26
3. Modificări prin
L. nr. 254 / 2011      M. Of. nr. 867 / 8 dec. 2011  
Lege pentru modificarea art. 26 din Legea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase
în vigoare
modifică art. 26
4. Modificări prin
L. nr. 187 / 2012      M. Of. nr. 757 / 12 nov. 2012  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
în vigoare
abrogă, la data de 1 feb. 2014, art. 241
5. REPUBLICARE
     M. Of. nr. 178 / 12 mar. 2014  
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
Actul selectat nu a indus modificări asupra altor acte.