Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului la 28 mai 2020 –
Act L. nr. 38 / 2003
Titlul actual Lege privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
    Publicat în   M. Of. nr. 45 / 28 ian. 2003  
Precizări
– intră în vigoare la 90 zile de la publicare
        html  
       
  Avizare
Consiliul Legislativ
Decizii de RESPINGERE ale Curţii Constituţionale – click pentru derulare / restrângere
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificator | Publicat înText modificator / Obs.  
1. Promulgare prin
D. nr. 52 / 2003      M. Of. nr. 45 / 28 ian. 2003  
Decret pentru promulgarea Legii privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
în vigoare
2. Modificări prin
OG. nr. 93 / 2003      M. Of. nr. 935 / 24 dec. 2003  
Ordonanţă pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 59 alin. (1) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
ieşit din vigoare
prorogă termenul de la art. 59 alin. (1) până la 30 iun. 2004
3. Modificări prin
L. nr. 112 / 2004      M. Of. nr. 336 / 16 apr. 2004  
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 93/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 59 alin. (1) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
ieşit din vigoare
aprobă OG. nr. 93/2003
4. Modificări prin
OUG. nr. 44 / 2004      M. Of. nr. 503 / 4 iun. 2004  
Ordonanţă de urgenţă pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 alin. (72) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum şi a termenului prevăzut la art. 59 alin. (1) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
în vigoare
prorogă termenul pentru aplicarea prevederilor art. 30 alin. (1) lit. a) şi c), prevăzut la art. 59 alin. (1) până la data de 31 dec. 2004
5. Modificări prin
L. nr. 338 / 2004      M. Of. nr. 674 / 27 iul. 2004  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 alin. (72) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum şi a termenului prevăzut la art. 59 alin. (1) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
în vigoare
aprobă OUG. nr. 44/2004
6. Modificări prin
OG. nr. 57 / 2004      M. Of. nr. 715 / 6 aug. 2004  
Ordonanţă pentru modificarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
în vigoare
în cuprinsul legii, denumirea persoană juridică română se înlocuieşte cu denumirea persoană juridică
7. Modificări prin
L. nr. 394 / 2004      M. Of. nr. 901 / 4 oct. 2004  
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2004 pentru modificarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
în vigoare
aprobă OG. nr. 57/2004
8. Modificări prin
L. nr. 265 / 2007      M. Of. nr. 527 / 3 aug. 2007  
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
în vigoare
modifică art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, titlul secţ. 1 a cap. II, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 18, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, art. 25, titlul secţ. a 4-a a cap. II, art. 26, art. 27, art. 28, art. 30, art. 31, art. 33, art. 34, art. 35, art. 36, art. 37, art. 38, art. 39, art. 40, art. 41, art. 42, art. 43, art. 44, art. 45, titlul cap. V, art. 47, art. 48, art. 49, art. 50, titlul cap. VI, art. 52, art. 54, art. 55, art. 56, art. 65, art. 66, art. 67;
introduce art. 11, art. 121, art. 141-143, art. 521, art. 561;
abrogă art. 5, art. 6, art. 29, art. 51, art. 59, art. 60, art. 61, art. 62, art. 63, art. 64 şi art. 68
9. Modificări prin
L. nr. 68 / 2008      M. Of. nr. 236 / 27 mar. 2008  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 153/2007 privind modificarea Legii nr. 265/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
în vigoare
aprobă cu modificări şi completări OUG. nr. 153/2007 şi, la 11 mai 2008, modifică art. 14 alin. (4);
introduce secţiunea 21 la cap. II cu art. 241-243
10. Modificări prin
OUG. nr. 34 / 2010      M. Of. nr. 234 / 13 apr. 2010  
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri şi de persoane
în vigoare
modifică art. 20 alin. (7), art. 55 pct. 1 lit. a), art. 55 pct. 3 lit. a);
introduce alin. (3) la art. 36, lit. c) la art. 55 pct. 2, lit. f) şi g) la art. 55 pct. 3, art. 581
11. Modificări prin
L. nr. 168 / 2010      M. Of. nr. 505 / 21 iul. 2010  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2010 privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri şi de persoane
în vigoare
aprobă cu modificări şi completări OUG. nr. 34/2010 şi modifică art. 11 alin. (5), art. 141 alin. (4), (5), (7) şi (8), art. 20 alin. (7), art. 241 alin. (3) şi (4), art. 55 pct. 3 lit. a), art. 56 alin. (4) lit. a);
introduce alin. (6)-(8) la art. 241, alin. (3) la art. 36, lit. c) la art. 55 pct. 2, art. 581, art. 69;
abrogă art. 141 alin. (6), art. 242, art. 243, art. 55 pct. 3 lit. g)
12. Modificări prin
OG. nr. 30 / 2011      M. Of. nr. 627 / 2 sep. 2011  
Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
în vigoare
abrogă art. 69 la data de 1 ian. 2012
13. Modificări prin
L. nr. 187 / 2012      M. Of. nr. 757 / 12 nov. 2012  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
în vigoare
modifică, la data de 1 feb. 2014, art. 9 alin. (1) lit. d) pct. 1
14. Modificări prin
L. nr. 209 / 2012      M. Of. nr. 772 / 15 nov. 2012  
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
în vigoare
aprobă cu modificări şi completări OG. nr. 30/2011
15. Modificări prin
L. nr. 129 / 2015      M. Of. nr. 396 / 5 iun. 2015  
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
în vigoare
modifică art. 7;
introduce lit. h) la art. 55 pct. 3
16. Modificări prin
OG. nr. 8 / 2016      M. Of. nr. 66 / 29 ian. 2016  
Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
în vigoare
modifică art. 9 alin. (1) lit. c) pct. 1, art. 9 alin. (1) lit. d) pct. 1 şi 2 , art. 27 alin. (3) lit. c);
introduce lit. ae) la art. 11, art. 71 şi lit. e) la art. 26 alin. (1);
– în tot cuprinsul legii, sintagma "persoană desemnată" se înlocuieşte cu sintagma "manager de transport în regim de taxi şi închiriere", iar sintagma "atestat profesional" se înlocuieşte cu sintagma "certificat de atestare a pregătirii profesionale";
dispune republicarea cu renumerotare
17. Modificări prin
OUG. nr. 12 / 2016      M. Of. nr. 330 / 28 apr. 2016  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea alin. (4) al art. 241 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind aplicarea în domeniul transportului cu metroul a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului
în vigoare
modifică art. 241 alin. (4)
18. Modificări prin
L. nr. 27 / 2017      M. Of. nr. 211 / 28 mar. 2017  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2016 pentru modificarea alin. (4) al art. 241 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind aplicarea în domeniul transportului cu metroul a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului
în vigoare
aprobă OUG. nr. 12/2016
19. Modificări prin
OUG. nr. 21 / 2019      M. Of. nr. 289 / 16 apr. 2019  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
în vigoare
modifică art.1, art. 11 lit. c), d), aa) şi ab), art. 2 alin. (1) partea introductivă şi lit. c) şi n), art. 3, art. 9 alin. (1) partea introductivă, art. 10 alin. (2) şi (4), art. 11 alin. (1) partea introductivă, art. 11 alin. (5) lit. d) şi e), art. 11 alin. (7) partea introductivă, art. 13 partea introductivă lit. e) şi k), art. 141, art. 142 alin. (1)-(5), (9) şi (11), art. 143 alin. (1), art. 143 alin. (4) lit. d), art. 25 alin. (1) şi (7), art. 37 alin. (1) lit. d), art. 55 pct. 3 lit. h), în tot cuprinsul legii, sintagma "serviciul de transport în regim de închiriere" se înlocuieşte cu sintagma "transport în regim de închiriere";
introduce alin. (11) la art. 11;
abrogă art. 143 alin. (5) lit. a)
20. Modificări prin
L. nr. 247 / 2019      M. Of. nr. 1032 / 23 dec. 2019  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
în vigoare
aprobă OUG. nr. 21/2019
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
Actul selectat nu a indus modificări asupra altor acte.