Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului la 28 mai 2020 –
Act L. nr. 477 / 2003
Titlul actual Lege privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare
    Publicat în   M. Of. nr. 824 / 20 nov. 2003  
Precizări
– intră în vigoare la 60 zile de la publicare
        html  
       
  Sinteză
 rectificări / republicări
REPUBLICARE   M. Of. nr. 201 / 21 mar. 2014  
  Avizare
Consiliul Legislativ
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificator | Publicat înText modificator / Obs.  
1. Promulgare prin
D. nr. 737 / 2003      M. Of. nr. 824 / 20 nov. 2003  
Decret pentru promulgarea Legii privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare
în vigoare
2. Modificări prin
L. nr. 329 / 2009      M. Of. nr. 761 / 9 nov. 2009  
Lege privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional
în vigoare
modifică art. 4 alin. (1), art. 46 alin. (2);
înlocuieşte în cuprinsul legii termenul "Oficiu" cu "Administraţia Naţională";
abrogă, la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea noilor entităţi rezultate din reorganizarea autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, art. 4 alin. (2)
3. Modificări prin
L. nr. 187 / 2012      M. Of. nr. 757 / 12 nov. 2012  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
în vigoare
abrogă, la data de 1 feb. 2014, art. 51
4. REPUBLICARE
     M. Of. nr. 201 / 21 mar. 2014  
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificat | Publicat înText de modificare / Obs.  
1. Abrogă
L. nr. 73 / 1995      M. Of. nr. 145 / 12 iul. 1995  
Lege privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare
2. Abrogă
DCS. nr. 340 / 1978      nepublicat
Decret privind unele măsuri în vederea asigurării sanitare a forţelor armate şi a victimelor din rândul populaţiei în situaţii excepţionale
3. Abrogă
HCM. nr. 1206 / 1970      nepublicat
Hotărâre privind aprobarea constituirii de stocuri de materiale sanitare consumabile la Ministerul Sănătăţii, Ministerul Forţelor Armate, Consiliul Securităţii Statului, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Industriei Chimice, pentru situaţii de război