Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului la 29 mai 2020 –
Act L. nr. 53 / 2003
Titlul actual Lege – Codul muncii
    Publicat în   M. Of. nr. 72 / 5 feb. 2003  
Precizări
– intră în vigoare la 1 mar. 2003
        html  
       
  Sinteză
 rectificări / republicări
REPUBLICARE   M. Of. nr. 345 / 18 mai 2011  
  Avizare
Consiliul Legislativ
Act invocat prin Decizii ale CSJ / ICCJ
Nr. crt.DeciziaPublicată înMenţiune
1. Decizia CSJ / ICCJ nr. XL(40) / 2007   M. Of. nr. 763 / 12 nov. 2007   cu referire la art.269 alin. (1)
2. Decizia CSJ / ICCJ nr. LXXVIII(78) / 2007   M. Of. nr. 553 / 22 iul. 2008   cu referire la art. 25 şi 26
3. Decizia CSJ / ICCJ nr. 1 / 2011   M. Of. nr. 335 / 16 mai 2011   cu referire la art. 38 şi art. 238
4. Decizia CSJ / ICCJ nr. 6 / 2011   M. Of. nr. 444 / 24 iun. 2011   cu referire la art. 74 alin. (1) lit. d)
5. Decizia CSJ / ICCJ nr. 20 / 2011   M. Of. nr. 822 / 21 nov. 2011   cu referire la art. 150
6. Decizia CSJ / ICCJ nr. 4 / 2012   M. Of. nr. 248 / 12 apr. 2012   cu referire la art. 238 alin. (1), art. 241 alin. (1)
7. Decizia CSJ / ICCJ nr. 16 / 2012   M. Of. nr. 817 / 5 dec. 2012   cu referire la art. 252 alin. (1)
8. Decizia CSJ / ICCJ nr. 1 / 2013   M. Of. nr. 118 / 1 mar. 2013   cu referire la art. 269 alin. (2) (fost art. 284 alin. (2))
9. Decizia CSJ / ICCJ nr. 11 / 2013   M. Of. nr. 460 / 25 iul. 2013   cu referire la art. 252 alin. (5) raportat la art. 250
10. Decizia CSJ / ICCJ nr. 8 / 2014   M. Of. nr. 138 / 24 feb. 2015   cu referire la art. 76 lit. b), art. 78
11. Decizia CSJ / ICCJ nr. 21 / 2015   M. Of. nr. 743 / 5 oct. 2015   cu referire la art. 166 alin. (1) şi( 4)
12. Decizia CSJ / ICCJ nr. 19 / 2015   M. Of. nr. 776 / 19 oct. 2015   cu referire la art. 60 alin. 1 lit g, art. 220 alin. 2
13. Decizia CSJ / ICCJ nr. 22 / 2015   M. Of. nr. 876 / 24 nov. 2015   cu referire la art. 141 raportat la art. 8 din OG. nr. 99/2000
14. Decizia CSJ / ICCJ nr. 2 / 2016   M. Of. nr. 263 / 7 apr. 2016  
15. Decizia CSJ / ICCJ nr. 7 / 2016   M. Of. nr. 399 / 26 mai 2016   cu referire la art. 61 lit. c)
16. Decizia CSJ / ICCJ nr. 20 / 2016   M. Of. nr. 733 / 21 sep. 2016   stabileşte că în sintagma "fără încheierea unul contract individual de muncă" prevăzută de dispoziţiile art. 260 alin. (1) lit. e) se include şi situaţia contractului individual de muncă suspendat
17. Decizia CSJ / ICCJ nr. 18 / 2016   M. Of. nr. 767 / 30 sep. 2016   stabileşte că în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 278 alin. (1) dispoziţiile art. 1.324, 1.325 şi 1.326 din Codul civil, republicat, pot fi aplicate în întregirea dispoziţiilor Codului muncii, fiind compatibile cu specificul raporturilor de muncă
18. Decizia CSJ / ICCJ nr. 17 / 2016   M. Of. nr. 993 / 9 dec. 2016   cu referire la interpretarea prevederilor art. 1, art. 21 şi art. 26 lit. h) raportat la prevederile art. 64 din Legea nr. 94/1992, a prevederilorart. 132, art. 138 alin. (5) art. 142, art. 148, art. 151 şi art. 152 din Legea nr. 62/2011 şi a prevederilor art. 229 alin. (4), art. 254 şiart. 268 alin. (1) lit. d) din Codul muncii, republicat, o decizie a Curţii de Conturi, emisă în exercitarea atribuţiilor sale de control,prin care s-a stabilit că anumite drepturi prevăzute în contractul colectiv de muncă încheiat la nivelul unei instituţii publice finanţate integral din venituri proprii au fost acordate nelegal, raportat la prevederile legale privind salarizarea în Instituţiile publice, nu lipseştede efecte clauzele contractului colectiv de muncă prin care acele drepturi au fost stabilite, a căror nulitate nu a fost constatată decătre instanţele judecătoreşti, în condiţiile legii
19. Decizia CSJ / ICCJ nr. 19 / 2016   M. Of. nr. 1010 / 15 dec. 2016   stabileşte că dispoziţiile art. 52 alin. (1) pct. b) teza întâi nu îşi mai produc efectul şi dau naştere unui drept de creanţă constând într-o despăgubire echivalentă cu remuneraţia cuvenită salariaţilor, pe durata suspendării, în cauzele nesoluţionate definitiv la data publicării deciziei instanţei de contencios constituţional în Monitorul Oficial al României, Partea I
20. Decizia CSJ / ICCJ nr. 34 / 2016   M. Of. nr. 18 / 9 ian. 2017   stabileşte că în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 77 din Codul muncii, cu referire la dispoziţiile art. 278 alin, (1) din Codul muncii şi la dispoziţiile art. 1.326 din Codul civil, decizia de concediere individuală emisă potrivit dispoziţiilor art. 76 din Codul muncii se poate comunica prin poşta electronică, aceasta reprezentând o modalitate de comunicare aptă din punct de vedere procesual să declanşeze curgerea termenului de contestare jurisdicţională a deciziei, potrivit dispoziţiilor art. 211 lit. a) din Legea nr. 62/2011 raportat la dispoziţiile art. 216 din acelaşi act normativ, cu referire la dispoziţiile art. 184 alin. (1) din Codul de procedură civilă, în condiţiile în care salariatul a comunicat angajatorului aceste date de contact şl există o uzanţă a acestei forme de comunicare între părţi
21. Decizia CSJ / ICCJ nr. 16 / 2016   M. Of. nr. 110 / 9 feb. 2017   cu referire la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 1, art. 231 şi art. 278 alin. (2), prevederile Codului muncii se aplică raporturilor juridice dintre primar/viceprimar şi unitatea administrativ-teritorială, dacă legi speciale nu conţin dispoziţii specifice, inclusiv după încetarea mandatelor
22. Decizia CSJ / ICCJ nr. 37 / 2016   M. Of. nr. 114 / 10 feb. 2017   cu referire la art. 16 alin. (1) şi art. 57 alin. (5) şi (6)
23. Decizia CSJ / ICCJ nr. 15 / 2017   M. Of. nr. 470 / 22 iun. 2017   cu referire la art. 56 alin. (1) lit. f)
24. Decizia CSJ / ICCJ nr. 19 / 2019   M. Of. nr. 573 / 12 iul. 2019   cu referire la art. 10, art. 38, art. 57, art. 134 alin. (1) şi art. 254 alin. (3) şi (4)
25. Decizia CSJ / ICCJ nr. 19 / 2019   M. Of. nr. 860 / 24 oct. 2019   cu referire la art. 268 alin. (1) lit. c) raportat la art. 8 şi 12 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripţia extinctivă, republicat
Decizii de RESPINGERE ale Curţii Constituţionale – click pentru derulare / restrângere