Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului –
Act L. nr. 571 / 2003
Titlul actual Lege privind Codul fiscal
    Publicat în   M. Of. nr. 927 / 23 dec. 2003  
Precizări
– intră în vigoare la data de 1 ian. 2004, cu excepţia cazului în care în prezentul cod se prevede altfel: prevederile art. 258 alin. (6) se aplică de la 1 ian. 2004;
– prevederile art. 287 se aplică de la 1 ian. 2005;
– art. 23 alin. (2) îşi încetează aplicabilitatea la 1 ian. 2006;
– abrogare la 1 ian. 2016
        html  
       
  Sinteză
 rectificări / republicări
Rectificare   M. Of. nr. 112 / 6 feb. 2004  
Rectificare indirectă   M. Of. nr. 765 / 7 sep. 2006  
Rectificare indirectă   M. Of. nr. 526 / 28 iul. 2010  
Rectificare indirectă   M. Of. nr. 314 / 10 mai 2012  
Rectificare indirectă   M. Of. nr. 77 / 6 feb. 2013  
Rectificare indirectă   M. Of. nr. 743 / 2 dec. 2013  
Rectificare indirectă   M. Of. nr. 33 / 15 ian. 2015  
  Avizare
Consiliul Legislativ
Act invocat prin Decizii ale CSJ / ICCJ
Nr. crt.DeciziaPublicată înMenţiune
1. Decizia CSJ / ICCJ nr. V / 2007   M. Of. nr. 732 / 30 oct. 2007   cu referire la art. 21 alin. (4) lit. f), art. 145 alin. (8) lit. a) şi b)
2. Decizia CSJ / ICCJ nr. 27 / 2016   M. Of. nr. 949 / 24 nov. 2016   stabileşte că o unitate administrativ-teritorială care încheie contracte de execuţie de lucrări pentru realizarea unor obiective finanţate din bugetul de stat, utilizate ulterior pentru realizarea de operaţiuni impozabile, acţionează de manieră independentă, în calitate de persoană impozabilă în sensul art. 127 alin. (4), având drept de deducere a TVA aferentă lucrărilor în cauză, în măsura în care taxa nu a fost anterior decontată de la bugetul de stat/valoarea contractului de finanţare nu a inclus TVA
3. Decizia CSJ / ICCJ nr. 14 / 2017   M. Of. nr. 229 / 4 apr. 2017  
4. Decizia CSJ / ICCJ nr. 27 / 2017   M. Of. nr. 510 / 3 iul. 2017   cu referire la art. 267 alin. (4)
5. Decizia CSJ / ICCJ nr. 48 / 2017   M. Of. nr. 595 / 25 iul. 2017   stabileşte că în interpretarea dispoziţiilor art. 126 alin. (1) lit. a) şi art. 129, colectarea de către organismul de gestiune colectivă a remuneraţiilor cuvenite artiştilor interpreţi şi executanţi pentru radiodifuzarea sau comunicarea publică a înregistrărilor sonore conţinând fixarea prestaţiilor artistice ale acestora nu reprezintă o operaţiune impozabilă din punctul de vedere al taxei pe valoarea adăugată
6. Decizia CSJ / ICCJ nr. 28 / 2018   M. Of. nr. 506 / 20 iun. 2018   cu referire la art. 1473
Decizii de RESPINGERE ale Curţii Constituţionale – click pentru derulare / restrângere